Základní informace o Danfoss A/S, Dánsko

Addresa 
Danfoss A/S
DK-6430 Nordborg
Denmark

Kontakt
WWW-Address: www.danfoss.com
E-mail Address: danfoss@danfoss.com
Telephone: +45 7488 2222
Fax: +45 7449 0949

Management
Kim Fausing, President & CEO
Jesper V. Christensen, CFO

Registrační číslo
CVR 20 16 57 15

Bankovní spojení
Bank: Danske Bank A/S 
SWIFT: DABADKKK 
IBAN: DK3630004730160011