Maximálna energetická účinnosť pre aplikácie vo vodárenstve a odpadových vodách

Dajte svojmu vodnému systému inteligentné rozhranie EDGE

Dnešná moderná spoločnosť je závislá od vody, ale OSN predpovedá, že do roku 2030 bude až 40% nedostatok zdrojov sladkej vody. Preto ochrana vody, ktorú už máme, nebola nikdy dôležitejšia. Budovanie lepších vodných systémov si vyžaduje inteligentné rozhrania, ktoré zabezpečia vyššiu účinnosť a lepšiu kontrolu.

V spoločnosti Danfoss kladieme naše frekvenčné meniče do centra transformujúcej sa vodárenskej infraštruktúry a môžeme vám pomôcť posunúť hranice výkonu, spoľahlivosti a účinnosti vášho vodárenského systému. S meničom Danfoss VLT® AQUA Drive môžete dosiahnuť novú úroveň inteligencie a účinnosti bez rizika vďaka zabudovanej inteligencii EDGE.

Už dnes sa musíme pozerať do budúcnosti a riešiť z toho vyplývajúce energetické výzvy

Nová správa: Zníženie spotreby energie a emisií CO2 pomocou najlepších dostupných riešení

Dánska federácia vodohospodárskeho priemyslu DI Water uvádza, že potenciál globálneho zníženia emisií pri čistení odpadových vôd je viac ako 180 Mt/rok CO2e, čo zodpovedá eliminácii emisií 100 miliónov automobilov ročne. Potenciál zníženia spotreby elektrickej energie sa rovná kombinovanej výrobe všetkých európskych uhoľných elektrární. Dánske skúsenosti ukazujú, že digitalizácia môže priniesť 70 % tohto zníženia emisií. VLT® AQUA Drive je tu kľúčovým prvkom.

Energia je voda a voda je energia

Energia je voda a voda je energia

Voda potrebuje energiu a energia potrebuje vodu. Rastúca celosvetová spotreba vody a energie vyvoláva rastúci dopyt po nich, čo má vplyv na hospodársky rast a udržateľnosť.

Technológie na vytvorenie energeticky neutrálnej vodárenskej spoločnosti sú už k dispozícii, ale známe sú aj nové nadväzujúce digitálne technológie. Ak sa toto všetko premietne do distribúcie vody, znížia sa úniky, a tým aj spotreba a úspora energie.

Riešenia

Aplikácie

Prípadové štúdie

Analýza parametrov v reálnom čase - ako funguje vo vodnom hospodárstve?

Frekvenčný menič VLT® AQUA Drive poskytuje používateľovi najvyšší možný prevádzkový výkon. Menič VLT® AQUA Drive má významné zastúpenie vo vodohospodárskych aplikáciách. Má širokú škálu štandardných funkcií a množstvo špeciálnych funkcií, ktoré sú určené pre vodohospodársky priemysel.

Harmonické zariadenia vo vodovodných a kanalizačných inštaláciách - vyberte si rozumne, aby ste obmedzili náklady

Aj vo vodárenstve sa musí zohľadniť harmonické skreslenie siete. Včasná reakcia - zníženie nákladov.

Včasná reakcia - zníženie nákladov.

Prítomnosť harmonických frekvencií prináša dodatočné riziká pre výrobu (napr. výpadky výroby) a zvyšuje prevádzkové náklady. Zníženie a odstránenie harmonických prináša aj nepriame úspory - znižujú sa straty v transformátoroch, kábloch a zariadeniach.

Tieto nepriame úspory (vyvolané minimalizáciou harmonických) v konečnom dôsledku zvyšujú účinnosť celého systému.