Maximálna energetická účinnosť pre aplikácie vo vodárenstve a odpadových vodách

  • Prehľad

Dajte svojmu vodnému systému inteligentné rozhranie EDGE

Dnešná moderná spoločnosť je závislá od vody, ale OSN predpovedá, že do roku 2030 bude až 40% nedostatok zdrojov sladkej vody. Preto ochrana vody, ktorú už máme, nebola nikdy dôležitejšia. Budovanie lepších vodných systémov si vyžaduje inteligentné rozhrania, ktoré zabezpečia vyššiu účinnosť a lepšiu kontrolu.

V spoločnosti Danfoss kladieme naše frekvenčné meniče do centra transformujúcej sa vodárenskej infraštruktúry a môžeme vám pomôcť posunúť hranice výkonu, spoľahlivosti a účinnosti vášho vodárenského systému. S meničom Danfoss VLT® AQUA Drive môžete dosiahnuť novú úroveň inteligencie a účinnosti bez rizika vďaka zabudovanej inteligencii EDGE.

Už dnes sa musíme pozerať do budúcnosti a riešiť z toho vyplývajúce energetické výzvy

Energia je voda a voda je energia

Energia je voda a voda je energia

Voda potrebuje energiu a energia potrebuje vodu. Rastúca celosvetová spotreba vody a energie vyvoláva rastúci dopyt po nich, čo má vplyv na hospodársky rast a udržateľnosť.

Technológie na vytvorenie energeticky neutrálnej vodárenskej spoločnosti sú už k dispozícii, ale známe sú aj nové nadväzujúce digitálne technológie. Ak sa toto všetko premietne do distribúcie vody, znížia sa úniky, a tým aj spotreba a úspora energie.

Riešenia

Aplikácie

Prípadové štúdie

Analýza parametrov v reálnom čase - ako funguje vo vodnom hospodárstve?

Frekvenčný menič VLT® AQUA Drive poskytuje používateľovi najvyšší možný prevádzkový výkon. Menič VLT® AQUA Drive má významné zastúpenie vo vodohospodárskych aplikáciách. Má širokú škálu štandardných funkcií a množstvo špeciálnych funkcií, ktoré sú určené pre vodohospodársky priemysel.

Harmonické zariadenia vo vodovodných a kanalizačných inštaláciách - vyberte si rozumne, aby ste obmedzili náklady

Aj vo vodárenstve sa musí zohľadniť harmonické skreslenie siete. Včasná reakcia - zníženie nákladov.

Včasná reakcia - zníženie nákladov.

Prítomnosť harmonických frekvencií prináša dodatočné riziká pre výrobu (napr. výpadky výroby) a zvyšuje prevádzkové náklady. Zníženie a odstránenie harmonických prináša aj nepriame úspory - znižujú sa straty v transformátoroch, kábloch a zariadeniach.

Tieto nepriame úspory (vyvolané minimalizáciou harmonických) v konečnom dôsledku zvyšujú účinnosť celého systému.