Obchodné údaje spoločnosti

Danfoss, spol. s r. o. 
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 31380344

IČ DPH: SK2020303296

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, vložka 13511/N