Statki wycieczkowe

 • Przegląd
 • Powiązane produkty

Komfort w pomieszczeniach na statkach wycieczkowych

Aby zapewnić swoim pasażerom jak najlepszy komfort w kabinie pasażerskiej, każdy statek wycieczkowy jest wyposażony w odpowiedni system ogrzewania i/lub chłodzenia.

Urządzenia końcowe

Na statkach wycieczkowych stosuje się głównie klimakonwektory. Zapewniają one ogrzewanie i/lub chłodzenie za pomocą instalacji 2-, 3- lub 4-rurowej. Najlepsze wyniki regulacji temperatury w pomieszczeniu, zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu, można uzyskać, stosując niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne (PIBCV). W stanie pełnego obciążenia są one ustawiane na wymagany przepływ i pełnią funkcję automatycznego ogranicznika przepływu.

Po zamontowaniu odpowiedniego siłownika na zaworze regulator temperatury w kabinie lub system zarządzania statkiem umożliwiają dokładną regulację temperatury w warunkach częściowego obciążenia. Nie dochodzi do nadprzepływu, co zwiększa efektywność energetyczną źródła ciepła lub chłodu.

Niezależne regulatory temperatury w kabinie idealnie nadają się nie tylko do sterowania siłownikiem, ale również do ręcznej regulacji prędkości wentylatora w klimakonwektorze.

Ogrzewanie podłogowe

Zapewnia wysoki poziom komfortu dzięki ogrzewaniu pomieszczeń od podłogi do góry. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane, a dzięki temu, że znajduje się w podłodze, nie zajmuje cennej przestrzeni w pomieszczeniu. Może być stosowane do ogrzewania kabin, jednak najczęściej służy do ogrzewania podłóg w łazienkach, gdzie wymagania dotyczące komfortu są najwyższe.

Równoważenie hydrauliczne i regulacja

Równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczych i chłodniczych HVAC jest niezbędne z wielu powodów. Jest to konieczne w celu osiągnięcia odpowiedniego komfortu pasażerów oraz możliwie najefektywniejszej pracy systemu. W przypadku niewłaściwego równoważenia hydraulicznego można spodziewać się skarg pasażerów, dodatkowych kosztów i skrócenia żywotności systemu. Danfoss oferuje rozwiązanie równoważenia hydraulicznego dla systemów ogrzewania i/lub chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej w kabinach pasażerskich statków wycieczkowych:

 • Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne (PIBCV) łączą funkcje równoważenia hydraulicznego i regulacji temperatury w jednym produkcie. Są one po prostu ustawione na przepływ znamionowy i stosowane zarówno w systemach ogrzewania, jak i chłodzenia, o zmiennym przepływie. Na większości statków wycieczkowych są używane razem z klimakonwektorami zamontowanymi w suficie kabiny pasażerskiej.
 • Siłowniki do zaworów PIBCV regulują ilość wody przepływającej przez zawory PIBCV. Siłowniki mogą być podłączone do systemu zarządzania statkami lub niezależnych termostatów pokojowych w celu regulacji temperatury w kabinie. 
 • Zawory do równoważenia termicznego ustalają właściwą równowagę na podstawie temperatury na wlocie rur cyrkulacyjnych pionów instalacji ciepłej wody użytkowej na statku. Zapewnia to bardzo wydajny system i zmniejsza ryzyko wystąpienia zbyt niskich temperatur, które mogą powodować rozwój bakterii Legionella. W celu zapewnienia dodatkowych środków ostrożności oraz pomiaru temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej zawory równoważące mogą być wyposażone w siłowniki termiczne oraz w elektroniczny system dezynfekcji i monitorowania temperatury.

Systemy podłączone do sieci

Systemy podłączone do sieci mają na celu ciągłe dostarczanie aktualnych danych o stanie technicznym systemów okrętowych. Dane te mogą być następnie wykorzystane do analiz i ewentualnych ulepszeń systemu w celu zapewnienia wyższego komfortu lub bardziej wydajnej pracy. Ponieważ do tych systemów można uzyskać dostęp przez Internet, oferują one również znaczną oszczędność czasu i środków.

Obecnie oferujemy systemy podłączone do sieci dla statków w następujących obszarach:

Koncepcje inteligentnych kabin pasażerskich

Innowacyjny siłownik NovoCon® został specjalnie zaprojektowany do integracji równoważenia hydraulicznego instalacji HVAC i sterowania przez sieci BACnet lub Modbus obsługiwane przez systemy zarządzania statkiem (SMS). Może on zastąpić komponenty systemu SMS i za pośrednictwem łańcuchowej magistrali komunikacyjnej zapewnić aktualne dane systemowi SMS. Po uzyskaniu zewnętrznego dostępu do danych z systemu SMS umożliwia on zdalne uruchamianie systemu przy oddawaniu do eksploatacji (ze statku lub lądu).

Dzięki cyfrowym siłownikom zamontowanym na niezależnych od zmian ciśnienia zaworach równoważąco-regulacyjnych (PIBCV) wszystkie kabiny mogą być regulowane za pomocą systemu zarządzania statkiem. Umożliwia to również zdalny dostęp i integrację z innymi systemami podłączonymi do SMS, takimi jak: bezkluczykowe otwieranie kabin, obsługa osłon przeciwsłonecznych i sterowanie oświetleniem. Dzięki połączeniu tych systemów technicznych za pomocą systemu zarządzania statkiem można stworzyć „inteligentne sterowanie kabiną”. Stąd już tylko krok w kierunku osiągnięcia wysoce efektywnego zarządzania flotą z możliwością przyjrzenia się systemowi klimatyzacji każdego statku z dowolnego miejsca na świecie.

Zdalne monitorowanie temperatury ciepłej wody użytkowej

Pasażerowie i załoga podczas podróży zużywają dużo ciepłej wody. W tym celu statek jest wyposażony w instalację ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda jest rozprowadzana do wielu punktów poboru. Bardzo duże statki wycieczkowe wymagają systemu z kilkoma pionami obiegu ciepłej wody.

Nasze zawory do termicznego równoważenia instalacji zapewniają właściwe równoważenie hydrauliczne, co pozwala uniknąć długich czasów oczekiwania. Dzięki odpowiedniej regulacji temperatury unika się również wytwarzania zbyt gorącej wody powodującej osadzanie się kamienia, korozję i niską efektywność energetyczną. Zazwyczaj zawory te są ustawione na temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii Legionella.

Zawory równoważące mogą być wyposażone w elektroniczne moduły dezynfekcji, co pozwala na okresowe płukanie układu w celu zabicia bakterii Legionella. Nasz system rejestracji temperatury monitoruje wszystkie temperatury i inicjuje sterowany elektronicznie cykl dezynfekcji. Przechowuje również dane dotyczące temperatury do celów rejestrowania. System rejestracji można łatwo podłączyć do systemu zarządzania statkiem (SMS) i wysyłać alarmy w przypadku wykrycia zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury. W zależności od systemu SMS dane o temperaturze wody mogą być przeglądane i dostępne zdalnie przez Internet.

Powiązane produkty

Produkty do urządzeń końcowych oraz do równoważenia hydraulicznego i regulacji

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5

  Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.

 • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss } else { AB-QM – Danfoss }
  AB-QM Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) DN25 - DN250

  Zawór regulacyjny z automatycznym ograniczeniem przepływu i wbudowaną regulacją różnicy ciśnień na zaworze regulacyjnym.

 • if (isSmallPicture) { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss } else { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss }
  Siłownik cyfrowy NovoCon®

  Dzięki NovoCon® Danfoss rewolucjonizuje sposób, w jaki współpracują ze sobą równoważenie hydrauliczne i regulacja w systemach HVAC. Pierwsze tego typu cyfrowe siłowniki HVAC są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Umożliwia to integratorom systemów projektowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT).

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Siłowniki elektryczne AME i AMV

  Siłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).

 • if (isSmallPicture) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss } else { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss }
  Siłowniki do zaworów PICV

  Aby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.

Produkty do elektrycznego ogrzewania podłogowego