Siłownik cyfrowy NovoCon®

 • Przegląd
 • Teksty ofert
 • Oprogramowanie
 • Support files
 • Powiązane produkty
 • Filmy
 • Modele i rysunki 3D
 • Informacje

Siłownik cyfrowy NovoCon® jest dopasowany do Danfoss AB-QM – wiodącego na rynku niezależnego od ciśnienia zaworu równoważąco-regulującego – i tworzy idealne połączenie doskonałej wydajności hydraulicznego systemu HVAC i inteligentnych rozwiązań automatyzacji budynków.

Tradycyjnie sterowane siłowniki w najlepszym przypadku oferują analogowy sygnał zwrotny do sterownika BMS w pomieszczeniu. Zamiast tego NovoCon® przesyła wiele cyfrowych parametrów systemu bezpośrednio do systemu zarządzania budynkiem poprzez sieć BACnet lub Modbus. Wysyła na przykład dokładne informacje o położeniu siłownika/zaworu, ustawieniach, temperaturach, alarmach itp.

Wszystkie te informacje zapewniają systemowi BMS unikalny wgląd i zdalny dostęp do stanu systemu HVAC, który może być wykorzystany do optymalizacji jego działania, poprawy komfortu wewnętrznego i osiągnięcia energooszczędnych budynków.

NovoCon® to podstawowe urządzenie w przejściu na HVAC 4.0 dla inteligentnych budynków, połączone z ciągłym monitoringiem, zarządzaniem energią i konserwacją prewencyjną na najwyższym poziomie komfortu i przy najniższych kosztach eksploatacji. Siłowniki cyfrowe mogą być stosowane w wielu typach budynków, takich jak biura, hotele i szpitale. Mogą być też wykorzystywane na statkach wycieczkowych, uniwersytetach, w centrach danych, centrach handlowych, muzeach czy supermarketach.

Seria cyfrowych siłowników IoT NovoCon®

Cyfrowe siłowniki Danfoss NovoCon® dla PICV występują w czterech wersjach:

 • NovoCon® S pasujący do zaworów AB-QM DN10-32 oraz AB-QM 4.0 DN15-32. Są to połączenia wykorzystywane do regulacji różnych typów odbiorników końcowych takich jak klimakonwektory (FCU), belki chłodzące czy promienniki. Zawory są wykorzystywane w 2‑rurowych instalacjach grzania lub chłodzenia i 4‑rurowych układach przełączających grzanie/chłodzenie z przepływami w zakresie 20-4 000 l/h. Aby zapewnić szybką i niezawodną instalację, NovoCon® S można podłączyć do systemu BMS podłączając siłowniki szeregowo używając kabli połączeniowych zakończonych wtyczkami.
 • NovoCon® M współpracuje z dedykowanymi zaworami AB-QM NovoCon® DN40-100. Te kombinacje są wykorzystywane do regulacji przepływów w zakresie 3-59 m3/h np. przy podłączeniach central wentylacyjnych (AHU).
 • NovoCon® L przeznaczony do zaworów AB-QM DN125-150. Pozwala na regulację dużych przepływów w zakresie 36-190 m3/h np. w agregatach wody lodowej.
 • NovoCon® XL pasujący do zaworów AB-QM DN200-250. Stosowane do regulacji największych przepływów od 80 do 370 m3/h np. w sieciach chłodniczych.

Wbudowane złącza I/O

Cyfrowe siłowniki oferują również wbudowane złącza I/O rozszerzające funkcjonalność, elastyczność oraz oszczędności. W niektórych aplikacjach mogą zastąpić moduły I/O sterownika BMS. Przykładowe zastosowania złącz I/O siłowników to:

 • Wskazanie przepływu i zużycia energii przez podłączenie czujników temperatury przykładowo kablem NovoCon® Energy
 • Optymalizacja instalacji 4-rurowej przełączającej pomiędzy grzaniem i chłodzeniem dzięki NovoCon® CO6 (tylko dla NovoCon® S)
 • Podłączenie różnych czujników (np. temperatury pomieszczenia, wilgotności, obecności) oraz sterowania urządzeniami np. wentylatorami

Cechy i korzyści

Zdalny dostęp

Poprzez system BMS i magistralę komunikacyjną można uzyskać zdalny dostęp do wszystkich siłowników. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu podczas instalacji i uruchomienia systemu, jak również podczas wieloletniej eksploatacji budynku.

Ciągłe równoważenie

Dane systemowe mogą być pobierane i analizowane w celu optymalizacji systemu HVAC. W przypadku, gdy wymagane jest dostosowanie np. do ustawienia przepływów obliczeniowych, można to łatwo zrobić. Na jednym, kilku lub wszystkich siłownikach jednocześnie. Ciągłe monitorowanie i równoważenie systemu pozwala zaoszczędzić czas i koszty w całym cyklu życia budynku.

Konserwacja zapobiegawcza

Nie czekaj, aż komponenty HVAC ulegną awarii, spowodują reklamacje i wymagać będą nagłych czynności serwisowych. Zamiast tego możesz zobaczyć, gdzie i kiedy może wystąpić problem, aby podjąć środki ostrożności i działać zapobiegawczo.

Całkowita elastyczność

Projektanci lub integratorzy systemów BMS mogą realizować indywidualne rozwiązania HVAC dla każdego projektu. W przypadku odnawiania budynku system HVAC może zostać odpowiednio dostosowany bez zmiany położenia komponentów systemu BMS.

Przedstawiamy nowy siłownik cyfrowy NovoCon® S – zapewniający doskonałe równoważenie hydrauliczne

Uzyskaj najlepszą w swojej klasie wydajność hydrauliczną z nowym siłownikiem NovoCon® S. Siłownik cyfrowy dopasowany do zaworu regulacyjnego AB-QM umożliwia pełną zdalną kontrolę systemu ogrzewania lub chłodzenia – od instalacji do konserwacji. Zapraszamy do zapoznania się z nową animacją na temat NovoCon® S.

Teksty ofert

Siłownik cyfrowy z magistralą komunikacyjną (BACnet MS/TP i Modbus RTU) służący do regulacji niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych DN10-32.

sygnał sterujący: BACnet MS/TP, Modbus RTU, 0-10 V/2-10 V, 0-20/4-20 mA

Bezpośrednie podłączenie do siłownika 6-drogowego zaworu kulowego z sygnałem zwrotnym położenia 1)

Bezpośrednie połączenie z 2 czujnikami powierzchniowymi/zanurzeniowymi PT1000 i wskaźnikiem zużycia energii

Bezpośrednie połączenie I/O: 2x oporność, AO i AI 3)

Funkcjonalność siłownika jest zdalnie dostępna poprzez magistralę komunikacyjną:

 • Wstępne ustawienie przepływu obliczeniowego
 • Płukanie zaworu i odbiornika
 • Błąd podczas zamykania raportów alarmów wewnętrznych
 • Alarm w przypadku zablokowania siłownika 6-portowego kulowego zaworu CO6, ręcznego wymuszenia lub odłączenia 1)
 • Odczyty temperatury zasilania i powrotu, wskazanie zużycia energii 2)
 • Licznik energii (kWh, MJ, kBTU) 2)
 • Alarm wysokiej/niskiej wartości deltaT oraz rozłączenia czujników temperatury 2)
 • Ustawienie charakterystyki współczynnika alfa
 • Wybór prędkości 3/6/12/24 s/mm
 • Wybór czasu otwarcia/zamknięcia od 18 do 700s
 • Automatyczne adresowanie MAC (tylko sieć BACnet)
 • Automatyczne wykrywanie szybkości transmisji
 • Wskazanie przepływu na podstawie zmierzonego skoku w l/h


Wymienność Eu.bac zatwierdzona w połączeniu z zaworem PIBCV

Zasilanie: 24 V DC/AC 50/60 Hz

Dokładność pozycjonowania wrzeciona: ±0,05 mm

Kable: Kabel z wtyczką bezhalogenową dostępny w długościach 1,5 m, 5 m i 10 m

Czujniki temperatury: wtyk 2x PT1000 powierzchniowy lub zanurzeniowy 1,5 m długości

64 siłowniki mogą być podłączone do tej samej sieci

Klasa IP: 54

Skok: 7 mm

Laboratoria testowe BACnet (BTL) wymienione w wykazie BACnet MS/TP magistrali komunikacyjnej urządzenia 4)

Funkcja wymuszenia sterowania ręcznego

Dostępne narzędzie do adresowania, parametryzacji i ciągłego równoważenia hydraulicznego

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM NovoCon® DN40-100.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 20mm
Funkcja ręcznego sterowania
Montaż bez narzędzi
Wskazanie stanu LED
Certyfikacja przez BACnet Tesiting Laboratories (BTL)

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM DN125-150.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii
 • funkcja bezpieczeństwa w NovoCon® L SU/SD

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 50mm
Funkcja ręcznego sterowania
Wskazanie stanu LED

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM DN200-250.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 50mm
Funkcja ręcznego sterowania
Wskazanie stanu LED

Oprogramowanie

 • Szybka i łatwa konfiguracja NovoCon. Jednocześnie można skonfigurować wiele urządzeń NovoCon. Podłącz NovoCon do komputera, aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień. Wersja 2.2.0.9

Oprogramowanie

Sprawdź oprogramowanie wspomagające projektowanie.

Support files

Oprogramowanie wspierające. Pobierz nowe wersje oprogramowania dla NovoCon® S, M, L/XL.

Name Version Download
NovoCon® S firmware (tylko dla kodu 003Z8504) 4.30 ZIP (311 kB)
NovoCon® M firmware 1.20 ZIP (306 kB)
NovoCon® L/XL firmware 1.22 ZIP (311 kB)

Powiązane produkty

Filmy

Modele i rysunki 3D

Informacje

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Wymienniki ciepła do przemysłu cukrowniczego
  środa, 22 lutego 2023

  Danfoss w swojej ofercie posiada kompleksowe portfolio nowoczesnych wymienników ciepła do przemysłu cukrowniczego, które znalazły szerokie zastosowanie na różnych etapach procesu produkcyjnego, m.in. w cukrowniach w Polsce.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  HEXSelector - nowy program do doboru wymienników ciepła
  wtorek, 22 listopada 2022

  HEXSelector to nowe kompleksowe narzędzie dla projektantów do doboru wymienników ciepła zawierające pełną gamę produktów dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  NOWOŚĆ: AB-QM 4.0 Flexo
  środa, 16 listopada 2022

  Nowe, kompaktowe 8-w-1 rozwiązanie PICV do szybkiej instalacji, płukania i serwisowania klimakonwektorów w wodnych systemach HVAC w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych.