Siłownik cyfrowy NovoCon®

 • Przegląd
 • Teksty ofert
 • Oprogramowanie
 • Support files
 • Powiązane produkty
 • Filmy
 • Modele i rysunki 3D
 • Informacje

Siłownik cyfrowy NovoCon® jest dopasowany do Danfoss AB-QM – wiodącego na rynku niezależnego od ciśnienia zaworu równoważąco-regulującego – i tworzy idealne połączenie doskonałej wydajności hydraulicznego systemu HVAC i inteligentnych rozwiązań automatyzacji budynków.

Tradycyjnie sterowane siłowniki w najlepszym przypadku oferują analogowy sygnał zwrotny do sterownika BMS w pomieszczeniu. Zamiast tego NovoCon® przesyła wiele cyfrowych parametrów systemu bezpośrednio do systemu zarządzania budynkiem poprzez sieć BACnet lub Modbus. Wysyła na przykład dokładne informacje o położeniu siłownika/zaworu, ustawieniach, temperaturach, alarmach itp.

Wszystkie te informacje zapewniają systemowi BMS unikalny wgląd i zdalny dostęp do stanu systemu HVAC, który może być wykorzystany do optymalizacji jego działania, poprawy komfortu wewnętrznego i osiągnięcia energooszczędnych budynków.

NovoCon® to podstawowe urządzenie w przejściu na HVAC 4.0 dla inteligentnych budynków, połączone z ciągłym monitoringiem, zarządzaniem energią i konserwacją prewencyjną na najwyższym poziomie komfortu i przy najniższych kosztach eksploatacji. Siłowniki cyfrowe mogą być stosowane w wielu typach budynków, takich jak biura, hotele i szpitale. Mogą być też wykorzystywane na statkach wycieczkowych, uniwersytetach, w centrach danych, centrach handlowych, muzeach czy supermarketach.

Seria cyfrowych siłowników IoT NovoCon®

Cyfrowe siłowniki Danfoss NovoCon® dla PICV występują w czterech wersjach:

 • NovoCon® S pasujący do zaworów AB-QM DN10-32 oraz AB-QM 4.0 DN15-32. Są to połączenia wykorzystywane do regulacji różnych typów odbiorników końcowych takich jak klimakonwektory (FCU), belki chłodzące czy promienniki. Zawory są wykorzystywane w 2‑rurowych instalacjach grzania lub chłodzenia i 4‑rurowych układach przełączających grzanie/chłodzenie z przepływami w zakresie 20-4 000 l/h. Aby zapewnić szybką i niezawodną instalację, NovoCon® S można podłączyć do systemu BMS podłączając siłowniki szeregowo używając kabli połączeniowych zakończonych wtyczkami.
 • NovoCon® M współpracuje z dedykowanymi zaworami AB-QM NovoCon® DN40-100. Te kombinacje są wykorzystywane do regulacji przepływów w zakresie 3-59 m3/h np. przy podłączeniach central wentylacyjnych (AHU).
 • NovoCon® L przeznaczony do zaworów AB-QM DN125-150. Pozwala na regulację dużych przepływów w zakresie 36-190 m3/h np. w agregatach wody lodowej.
 • NovoCon® XL pasujący do zaworów AB-QM DN200-250. Stosowane do regulacji największych przepływów od 80 do 370 m3/h np. w sieciach chłodniczych.

Wbudowane złącza I/O

Cyfrowe siłowniki oferują również wbudowane złącza I/O rozszerzające funkcjonalność, elastyczność oraz oszczędności. W niektórych aplikacjach mogą zastąpić moduły I/O sterownika BMS. Przykładowe zastosowania złącz I/O siłowników to:

 • Wskazanie przepływu i zużycia energii przez podłączenie czujników temperatury przykładowo kablem NovoCon® Energy
 • Optymalizacja instalacji 4-rurowej przełączającej pomiędzy grzaniem i chłodzeniem dzięki NovoCon® CO6 (tylko dla NovoCon® S)
 • Podłączenie różnych czujników (np. temperatury pomieszczenia, wilgotności, obecności) oraz sterowania urządzeniami np. wentylatorami

Cechy i korzyści

Zdalny dostęp

Poprzez system BMS i magistralę komunikacyjną można uzyskać zdalny dostęp do wszystkich siłowników. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu podczas instalacji i uruchomienia systemu, jak również podczas wieloletniej eksploatacji budynku.

Ciągłe równoważenie

Dane systemowe mogą być pobierane i analizowane w celu optymalizacji systemu HVAC. W przypadku, gdy wymagane jest dostosowanie np. do ustawienia przepływów obliczeniowych, można to łatwo zrobić. Na jednym, kilku lub wszystkich siłownikach jednocześnie. Ciągłe monitorowanie i równoważenie systemu pozwala zaoszczędzić czas i koszty w całym cyklu życia budynku.

Konserwacja zapobiegawcza

Nie czekaj, aż komponenty HVAC ulegną awarii, spowodują reklamacje i wymagać będą nagłych czynności serwisowych. Zamiast tego możesz zobaczyć, gdzie i kiedy może wystąpić problem, aby podjąć środki ostrożności i działać zapobiegawczo.

Całkowita elastyczność

Projektanci lub integratorzy systemów BMS mogą realizować indywidualne rozwiązania HVAC dla każdego projektu. W przypadku odnawiania budynku system HVAC może zostać odpowiednio dostosowany bez zmiany położenia komponentów systemu BMS.

Przedstawiamy nowy siłownik cyfrowy NovoCon® S – zapewniający doskonałe równoważenie hydrauliczne

Uzyskaj najlepszą w swojej klasie wydajność hydrauliczną z nowym siłownikiem NovoCon® S. Siłownik cyfrowy dopasowany do zaworu regulacyjnego AB-QM umożliwia pełną zdalną kontrolę systemu ogrzewania lub chłodzenia – od instalacji do konserwacji. Zapraszamy do zapoznania się z nową animacją na temat NovoCon® S.

Teksty ofert

Siłownik cyfrowy z magistralą komunikacyjną (BACnet MS/TP i Modbus RTU) służący do regulacji niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych DN10-32.

sygnał sterujący: BACnet MS/TP, Modbus RTU, 0-10 V/2-10 V, 0-20/4-20 mA

Bezpośrednie podłączenie do siłownika 6-drogowego zaworu kulowego z sygnałem zwrotnym położenia 1)

Bezpośrednie połączenie z 2 czujnikami powierzchniowymi/zanurzeniowymi PT1000 i wskaźnikiem zużycia energii

Bezpośrednie połączenie I/O: 2x oporność, AO i AI 3)

Funkcjonalność siłownika jest zdalnie dostępna poprzez magistralę komunikacyjną:

 • Wstępne ustawienie przepływu obliczeniowego
 • Płukanie zaworu i odbiornika
 • Błąd podczas zamykania raportów alarmów wewnętrznych
 • Alarm w przypadku zablokowania siłownika 6-portowego kulowego zaworu CO6, ręcznego wymuszenia lub odłączenia 1)
 • Odczyty temperatury zasilania i powrotu, wskazanie zużycia energii 2)
 • Licznik energii (kWh, MJ, kBTU) 2)
 • Alarm wysokiej/niskiej wartości deltaT oraz rozłączenia czujników temperatury 2)
 • Ustawienie charakterystyki współczynnika alfa
 • Wybór prędkości 3/6/12/24 s/mm
 • Wybór czasu otwarcia/zamknięcia od 18 do 700s
 • Automatyczne adresowanie MAC (tylko sieć BACnet)
 • Automatyczne wykrywanie szybkości transmisji
 • Wskazanie przepływu na podstawie zmierzonego skoku w l/h


Wymienność Eu.bac zatwierdzona w połączeniu z zaworem PIBCV

Zasilanie: 24 V DC/AC 50/60 Hz

Dokładność pozycjonowania wrzeciona: ±0,05 mm

Kable: Kabel z wtyczką bezhalogenową dostępny w długościach 1,5 m, 5 m i 10 m

Czujniki temperatury: wtyk 2x PT1000 powierzchniowy lub zanurzeniowy 1,5 m długości

64 siłowniki mogą być podłączone do tej samej sieci

Klasa IP: 54

Skok: 7 mm

Laboratoria testowe BACnet (BTL) wymienione w wykazie BACnet MS/TP magistrali komunikacyjnej urządzenia 4)

Funkcja wymuszenia sterowania ręcznego

Dostępne narzędzie do adresowania, parametryzacji i ciągłego równoważenia hydraulicznego

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM NovoCon® DN40-100.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 20mm
Funkcja ręcznego sterowania
Montaż bez narzędzi
Wskazanie stanu LED
Certyfikacja przez BACnet Tesiting Laboratories (BTL)

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM DN125-150.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii
 • funkcja bezpieczeństwa w NovoCon® L SU/SD

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 50mm
Funkcja ręcznego sterowania
Wskazanie stanu LED

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM DN200-250.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 50mm
Funkcja ręcznego sterowania
Wskazanie stanu LED

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Sprawdź oprogramowanie wspomagające projektowanie.

Support files

Oprogramowanie wspierające. Pobierz nowe wersje oprogramowania dla NovoCon® S, M, L/XL.

Name Version Download
NovoCon® S firmware (tylko dla kodu 003Z8504) 5.42 (Products born with 5.xx) ZIP
NovoCon® S firmware (tylko dla kodu 003Z8504) 4.42 (Products born with 4.xx) ZIP
NovoCon® M firmware 1.20 ZIP
NovoCon® L/XL firmware 1.22 ZIP

Powiązane produkty

Filmy

Modele i rysunki 3D

Informacje

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Druga edycja bezpłatnych warsztatów dla profesjonalistów z branży instalacyjnej i budowlanej
  środa, 20 września 2023

  Zapraszamy w imieniu FLUD DESK na drugą edycję bezpłatnych warsztatów dla profesjonalistów z branży instalacyjnej i budowlanej w 2023 roku.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  LIVE EVENT | Cyfrowa transformacja w systemach regulacji i równoważenia
  piątek, 1 września 2023

  Już 21 września odbędzie się branżowy event online. Nasza nadchodząca konferencja będzie poświęcona cyfrowej transformacji i potencjałowi, jaki niesie ze sobą dla branży HVAC.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Zapraszamy na konferencję online
  środa, 21 czerwca 2023

  Czy wszystkie inwestycje mieszkaniowe muszą być podobne? Zwiększ atrakcyjność i bezpieczeństwo Twojej realizacji dzięki atrakcyjnym, bezpiecznym i energooszczędnym rozwiązaniom.