Siłowniki do zaworów PICV

 • Przegląd
 • Gama produktów
 • Oprogramowanie
 • Teksty ofert
 • Modele i rysunki 3D

Najlepsze wyniki w regulacji klimatu wewnętrznego uzyskuje się poprzez zastosowanie najlepszych możliwych siłowników. Im szybciej i dokładniej siłownik reaguje na sygnał sterujący, tym lepszy wynik.

Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników pasujących do równoważąco- regulacyjnych zaworów niezależnych od ciśnienia typu AB-QM.

NovoCon® - wysoce precyzyjne siłowniki cyfrowe

Ten innowacyjny cyfrowy siłownik z magistralą komunikacyjną jest przeznaczony do bezpośredniego połączenia z systemami zarządzania budynkiem (BMS) za pomocą komunikacji BACnet lub Modbus. Oferuje wiele funkcji i korzyści, o których można przeczytać tutaj.

AME i AMV

Aby osiągnąć najlepszą wydajność sterowania przy użyciu analogowych sygnałów sterujących, należy stosować siłowniki elektryczne. Siłowniki te sterują otwarciem zaworu w bardzo dokładny sposób.

Siłowniki mechaniczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).

Aby osiągnąć maksymalną wydajność sterowania, siłowniki elektryczne dla AB-QM są wyposażone w automatyczne wykrywanie skoku zaworu.

TWA-Q i ABNM

Siłowniki termiczne stanowią ekonomiczne rozwiązanie sterowania zaworami AB-QM. Podstawowa zasada działania tych siłowników opiera się na rozszerzalności cieplnej elementu woskowego.

Siłowniki TWA-Q są sterowane sygnałem ON/OFF lub PWM z regulatora temperatury. Nowy TWA-Q to siłownik o stopniu ochrony IP54 oraz wydłużonym skoku pasujący do wszystkich zaworów AB-QM i AB-QM 4.0 o średnicach od DN10 do DN32.

Siłowniki ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury. Sygnał 0-10 V pozwala na dokładniejszą regulację.

Cechy i korzyści

Szeroka oferta produktów

Z siłownikami dostępnymi dla wszystkich wielkości zaworów AB-QM (DN 10 – 250), dla wszystkich powszechnie stosowanych sygnałów sterujących (wł./wył., 0-10 V, 4-20 mA, magistrala komunikacyjna) i zasad działania (termiczne, elektryczne analogowe, elektryczne cyfrowe) zawsze istnieje kombinacja AB-QM/siłownik, która odpowiada wymaganiom projektu.

Dokument Danfoss PIBCV

Zapytaliśmy klientów Danfoss o ich doświadczenia z koncepcją niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco- regulacyjnych (PIBCV). Dowiedz się wszystkiego o korzyściach i dlaczego przeszli oni z rozwiązań konwencjonalnego równoważenia na PIBCV.

Gama produktów

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Sprawdź oprogramowanie wspomagające projektowanie.

Teksty ofert

Siłownik cyfrowy z magistralą komunikacyjną (BACnet MS/TP i Modbus RTU) służący do regulacji niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych DN10-32.

sygnał sterujący: BACnet MS/TP, Modbus RTU, 0-10 V/2-10 V, 0-20/4-20 mA

Bezpośrednie podłączenie do siłownika 6-drogowego zaworu kulowego z sygnałem zwrotnym położenia 1)

Bezpośrednie połączenie z 2 czujnikami powierzchniowymi/zanurzeniowymi PT1000 i wskaźnikiem zużycia energii

Bezpośrednie połączenie I/O: 2x oporność, AO i AI 3)

Funkcjonalność siłownika jest zdalnie dostępna poprzez magistralę komunikacyjną:

 • Wstępne ustawienie przepływu obliczeniowego
 • Płukanie zaworu i odbiornika
 • Błąd podczas zamykania raportów alarmów wewnętrznych
 • Alarm w przypadku zablokowania siłownika 6-portowego kulowego zaworu CO6, ręcznego wymuszenia lub odłączenia 1)
 • Odczyty temperatury zasilania i powrotu, wskazanie zużycia energii 2)
 • Licznik energii (kWh, MJ, kBTU) 2)
 • Alarm wysokiej/niskiej wartości deltaT oraz rozłączenia czujników temperatury 2)
 • Ustawienie charakterystyki współczynnika alfa
 • Wybór prędkości 3/6/12/24 s/mm
 • Wybór czasu otwarcia/zamknięcia od 18 do 700s
 • Automatyczne adresowanie MAC (tylko sieć BACnet)
 • Automatyczne wykrywanie szybkości transmisji
 • Wskazanie przepływu na podstawie zmierzonego skoku w l/h


Wymienność Eu.bac zatwierdzona w połączeniu z zaworem PIBCV

Zasilanie: 24 V DC/AC 50/60 Hz

Dokładność pozycjonowania wrzeciona: ±0,05 mm

Kable: Kabel z wtyczką bezhalogenową dostępny w długościach 1,5 m, 5 m i 10 m

Czujniki temperatury: wtyk 2x PT1000 powierzchniowy lub zanurzeniowy 1,5 m długości

64 siłowniki mogą być podłączone do tej samej sieci

Klasa IP: 54

Skok: 7 mm

Laboratoria testowe BACnet (BTL) wymienione w wykazie BACnet MS/TP magistrali komunikacyjnej urządzenia 4)

Funkcja wymuszenia sterowania ręcznego

Dostępne narzędzie do adresowania, parametryzacji i ciągłego równoważenia hydraulicznego

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM NovoCon® DN40-100.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 20mm
Funkcja ręcznego sterowania
Montaż bez narzędzi
Wskazanie stanu LED
Certyfikacja przez BACnet Tesiting Laboratories (BTL)

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM DN125-150.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii
 • funkcja bezpieczeństwa w NovoCon® L SU/SD

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 50mm
Funkcja ręcznego sterowania
Wskazanie stanu LED

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM DN200-250.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

 • nastawa przepływu
 • płukanie zaworu oraz odbiornika
 • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
 • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
 • wybór prędkości
 • czas otwarcia/zamknięcia
 • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
 • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
 • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
 • wskazanie przepływu oraz zużycia energii

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 50mm
Funkcja ręcznego sterowania
Wskazanie stanu LED

Siłownik regulacyjny służący do regulacji niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych DN10-32.

 • sygnał sterujący: wybierany 0(4) – 20 mA i 0(2) – 10 V
 • Wykrywanie skoku zaworu (brak wykrywania obciążenia)
 • Ustawienie LIN/LOG
 • Kabel bezhalogenowy: 1,5 m (5 m i 10 m)
 • (Sygnał zwrotny pozycji: wybierany 0(2)–10 V*)
 • Pobór mocy: 2 VA w trybie pracy i 0,5 W w trybie czuwania
 • Nastawy: łatwy dostęp za pomocą przełącznika DIP
 • Wizualny wskaźnik skoku
 • Sygnalizacja LED trybu pracy siłownika (praca, czuwanie, kalibracja)
 • Tryb wymuszenia sterowania ręcznego
 • Funkcja zapobiegania blokowaniu
 • Zasilanie: 24 V AC, 50/60 Hz
 • Prędkość: 24(12**) s/mm
 • Opcja kontroli sekwencji (zakres dzielony): (0-5 V; 5-10 V)
 • Wybór zgodnego lub przeciwnego kierunku działania siłownika

*AME 110 wariant NLX
**AME 120 wariant NL

3-punktowy siłownik służący do regulacji niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych DN 10-32.

 • Wykrywanie skoku zaworu (brak wykrywania obciążenia)
 • Pobór mocy: 1 VA w trybie pracy i 0 W w trybie czuwania
 • Wizualny wskaźnik skoku
 • Kabel bezhalogenowy: 1,5 m (5 m i 10 m)
 • Tryb wymuszenia sterowania ręcznego
 • Zasilanie: 24 V AC, 50/60 Hz
 • Prędkość: 24(12*) s/mm

*AMV 120 wariant NL

Siłownik termiczny służący do regulacji niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych DN 10-32

 • sygnał sterujący: 0-10 V
 • Wykrywanie skoku zaworu
 • Pobór mocy: 1 W w trybie gotowości
 • Charakterystyka LOG(LIN*)
 • Kabel bezhalogenowy: wtyczka 1 m (5 m i 10 m)
 • Klasa IP: 54
 • Normalnie zamknięty (otwarty**) po odłączeniu napięcia
 • Funkcja najpierw otwarte (wariant normalnie zamknięty)
 • Wizualny wskaźnik skoku
 • Skok: 5(6.5 mm***)
 • Zasilanie: 24 V AC, 50/60 Hz (24 V DC****)

*Dostępny wariant LIN
**dostępny wariant normalnie otwarty
***6,5 mm Dostępny wariant
****24 V DC dostępny wariant

Siłownik termiczny ON/OFF używany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia DN10-32.

 • Napięcie zasilające: 24V AC/DC lub 230V, 50/60 Hz
 • Wykonanie kabli: PVC 1,2 m i 5 m lub bezhalogenowe* 2m
 • Klasa IP: IP54
 • Dostępne wersje normalnie otwarte lub normalnie zamknięte
 • Funkcja pierwszego otwarcia dla wariantu normalnie zamkniętego dla łatwej instalacji.
 • Widoczny wskaźnik skoku
 • Pobór mocy: <2W po aktywacji

* kable bezhalogenowe dostępne jedynie w wersji normalnie zamkniętej

Siłowniki AME 435 QM do regulacji modulacyjnej stosowane są z niezależnymi od ciśnienia zaworami równoważąco-regulacyjnymi typu PIBCV o wymiarach DN 40–100.

 • Siłownik powinien być wyposażony w sygnalizację LED.
 • Siłownik powinien mieć możliwość montażu na zaworze/demontażu z zaworu bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.
 • Siłownik powinien być wyposażony w funkcję przeciw-oscylacyjną zwiększającą sprawność i oszczędność energii.
 • Siłownik powinien być wyposażony w zewnętrzny przycisk resetowania/stanu gotowości.
 • Łatwe podłączanie elektryczne, zatrzaskowy montaż/demontaż.

Siłownik AME 55 QM stosowany jest z niezależnymi od ciśnienia zaworami równoważąco-regulacyjnymi typu PIBCV o wymiarach DN 125 i 150

 • Siłownik powinien być wyposażony w sygnalizację LED.
 • Siłownik powinien mieć możliwość sygnalizacji stanu pracy.
 • Siłownik powinien mieć możliwość przystosowania wejść do sterowania sygnałem analogowym lub 3-punktowym.
 • Siłownik powinien mieć możliwość resetowania.

Siłownik AME 85 QM stosowany jest z większymi niezależnymi od ciśnienia zaworami równoważąco-regulacyjnymi typu PIBCV o wymiarach DN 200 i 250

 • Siłownik powinien być wyposażony w sygnalizację LED.
 • Siłownik powinien mieć możliwość przystosowania wejść do sterowania sygnałem analogowym lub 3-punktowym.
 • Siłownik powinien być wyposażony w przycisk resetowania.

Modele i rysunki 3D