Uzdatnianie paliwa, oleju i wody

 • Przegląd
 • Powiązane produkty
 • Skontaktuj się z nami

Wysokowydajne systemy do uzdatniania paliwa, oleju i wody

Bezpieczna praca na pokładzie statku wymaga działania newralgicznych układów wspomagających, np. chłodzenia wody, oleju opałowego, powietrza zasilającego, kotłów czy smarów. Do utrzymania tych systemów w czystości i ich ochrony przed szkodliwymi zanieczyszczeniami koniecznych jest wiele elementów, takich jak wirówki, wymienniki ciepła, filtry i separatory.

Firma Danfoss oferuje szeroką gamę czujników i wyłączników, które monitorują działanie układów pomocniczych i uruchamiają alarmy w przypadku awarii mogących stanowić zagrożenie dla silników lub innych głównych systemów. Wszystkie dostarczane produkty posiadają wymagane certyfikaty morskie.

Poznaj nowe horyzonty dzięki rozwiązaniom Danfoss

Poznaj nowe horyzonty dzięki rozwiązaniom Danfoss

Przekraczaj wymagania i oczekiwania klientów dzięki dedykowanym do okrętownictwa produktom.

Cechy i korzyści

Niezawodne i przewidywalne funkcjonowanie kluczowych systemów wspomagania statków

Kompleksowe zakupy czujników, wyłączników, przekaźników i zaworów dopuszczonych do użytku w zastosowaniach morskich

Mało przestojów i długi okres eksploatacji układów pomocniczych

Fachowa wiedza dotycząca morskich instalacji do uzdatniania paliwa, oleju i wody

Wszystkie wymagane certyfikaty morskie

Powiązane produkty

 • Przetworniki ciśnienia Danfoss do zastosowań morskich — rodzina produktów
  Przetworniki ciśnienia i czujniki do zastosowań morskich

  Przetworniki ciśnienia i czujniki przeznaczone do zastosowań morskich z homologacją. Szeroki zakres przyłączy i zakresów ciśnienia dla spełnienia wymagań w zastosowaniach morskich.

 • Czujniki temperatury Danfoss do zastosowań morskich — rodzina produktów
  Czujniki temperatury do zastosowań morskich

  Czujniki temperatury z homologacją spełniające wymagania różnych zastosowań morskich. Czujniki temperatury przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i odpowiednie do każdego zastosowania.

 • Presostaty Danfoss do sprężarek powietrza — rodzina produktów
  Presostaty do zastosowań morskich

  Wyłączniki do regulacji ciśnienia w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.

 • Termostaty Danfoss do zastosowań morskich — rodzina produktów
  Termostaty do zastosowań morskich

  Wyłączniki do regulacji temperatury w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.

 • Zawory elektromagnetyczne Danfoss do zastosowań morskich — rodzina produktów
  Zawory elektromagnetyczne do zastosowań morskich

  Zawory elektromagnetyczne do ogólnych zastosowań morskich na całym statku. Produkty Danfoss z homologacjami i certyfikatami dla Twojego bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.