Oczyszczanie gazów spalinowych

 • Przegląd
 • Powiązane produkty
 • Skontaktuj się z nami

Systemy oczyszczania gazów spalinowych spełniające wszystkie normy środowiskowe

Konwencja MARPOL, załącznik VI, w dalszym ciągu nakłada coraz surowsze limity emisji tlenków siarki (SOx) i azotu (NOx) wytwarzanych podczas działalności morskiej. Oznacza to, że właściciele statków polegają na systemach oczyszczania spalin, takich jak SCR (selektywna redukcja katalityczna), EGR (recyrkulacja spalin) i oczyszczacze gazów spalinowych, aby spełnić wymagania

Środowisko w układach wydechowych jest niezwykle surowe i tylko najbardziej wytrzymałe komponenty są odporne na codzienne narażenie na kwaśne gazy. Danfoss specjalizuje się w elementach do regulacji ciśnienia i temperatury dla systemów oczyszczania gazów spalinowych zoptymalizowanych pod kątem kwaśnego środowiska morskiego i oferujących niezawodną pracę i długi okres eksploatacji. Nasze komponenty spełniają wszystkie wymagane normy morskie i środowiskowe.

Poznaj nowe horyzonty dzięki rozwiązaniom Danfoss

Poznaj nowe horyzonty dzięki rozwiązaniom Danfoss

Przekraczaj wymagania i oczekiwania klientów dzięki dedykowanym do okrętownictwa produktom.

Cechy i korzyści

Bezpieczna i niezawodna regulacja w układach odprowadzania spalin

Wytrzymałe komponenty zoptymalizowane do pracy w trudnych warunkach i kwaśnym środowisku

Specjalistyczna wiedza na temat systemów oczyszczania gazów spalinowych

MBT 5116 Danfoss

Precyzyjna regulacja temperatury spalin

Stałe monitorowanie poziomów temperatury w spalinach pomaga zapewnić wysoką sprawność, długi czas pracy i precyzyjną kontrolę emisji.

Powiązane produkty

 • Przetworniki ciśnienia Danfoss do zastosowań morskich — rodzina produktów
  Przetworniki ciśnienia i czujniki do zastosowań morskich

  Przetworniki ciśnienia i czujniki przeznaczone do zastosowań morskich z homologacją. Szeroki zakres przyłączy i zakresów ciśnienia dla spełnienia wymagań w zastosowaniach morskich.

 • Czujniki temperatury Danfoss do zastosowań morskich — rodzina produktów
  Czujniki temperatury do zastosowań morskich

  Czujniki temperatury z homologacją spełniające wymagania różnych zastosowań morskich. Czujniki temperatury przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i odpowiednie do każdego zastosowania.

 • Presostaty Danfoss do sprężarek powietrza — rodzina produktów
  Presostaty do zastosowań morskich

  Wyłączniki do regulacji ciśnienia w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.

 • Termostaty Danfoss do zastosowań morskich — rodzina produktów
  Termostaty do zastosowań morskich

  Wyłączniki do regulacji temperatury w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.

 • Zawory elektromagnetyczne Danfoss do zastosowań morskich — rodzina produktów
  Zawory elektromagnetyczne do zastosowań morskich

  Zawory elektromagnetyczne do ogólnych zastosowań morskich na całym statku. Produkty Danfoss z homologacjami i certyfikatami dla Twojego bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.