Centra danych

 • Przegląd
 • Studium przypadku
Danfoss solutions for data centers

Bezpieczne centra danych o zerowej emisji i 99,99% sprawności

Chłodzenie serwerów zużywa dużą ilość energii, generując jednocześnie duży nadmiar energii cieplnej. To sprawia, że ​​jeżeli chcemy ograniczyć wpływ cyfryzacji na klimat musimy potraktować ten obszar priorytetowo, szczególnie, że oczekuje się znacznego przyspieszenia wzrostu liczby centrów danych w przyszłości.

Aby osiągnąć zerową emisję, konieczne jest inteligentne połączenie technologii, z uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, bezpieczeństwa i elastyczności po stronie zapotrzebowania.

Rozwiązania Danfoss pomagają centrom danych osiągnąć wysoką efektywność wykorzystania energii przy jednoczesnym zabezpieczeniu niezawodności oraz długiego czas pracy bez przestojów. Centra danych muszą działać nieprzerwanie nawet w przypadku pożaru. Oferta Danfoss obejmuje rozwiązania w zakresie chłodzenia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dystrybucji energii, magazynowania energii i odzysku ciepła.

"Intensywne wysiłki w zakresie efektywności energetycznej i inicjatywy dotyczące odpowiedzi na zapotrzebowanie i wykorzystania ciepła odpadowego mogą pomóc zminimalizować wpływ dużych centrów danych na sieć i środowisko. Zapewnienie, że centra danych są zasilane bez emisyjnymi źródłami energii, może pomóc w dalszym ograniczeniu tego wpływu na środowisko".

Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Technologie dla wydajnego chłodzenia centrów danych pozwalające osiągnąć niski współczynnik PUE

Kluczową rolę w ochronie sprzętu IT odgrywa chłodzenie, którego optymalne rozwiązanie zależy od wielkości, lokalizacji i architektury obiektu. Optymalizując wydajność sprzętu IT i zapobiegając kosztownym przerwom w pracy, rozwiązania firmy Danfoss zapewniają idealne warunki termiczne dla instalacji serwerowych przy jednoczesnej optymalizacji współczynnika PUE, oraz utrzymując zużycie energii i emisję CO2 na minimalnym poziomie.

Oferujemy szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań pozwalających na zrównoważoną redukcję kosztów energii, które znajdują zastosowanie w źródłach chłodu w centrach danych - takich jak agregaty chłodnicze, w sieci rurociągów rozprowadzających, w jednostkach chłodniczych i klimatyzacji precyzyjnej, w centralach klimatyzacyjnych, czy w układach sterowania wentylatorów i pomp.

Funkcje i korzyści​​

 • Wszystko, czego potrzebujesz do realizacji różnych funkcji, znajdziesz w jednym miejscu, dostarczane przez wysoce doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewania 

 • Utrzymanie optymalnej temperatury w otoczeniu urządzeń IT

 • Wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń

 • Zapewnienie bezawaryjnego działania dzięki monitorowaniu warunków pracy

 • Utrzymanie kosztów energii na niskim poziomie 

 • Optymalne wykorzystanie przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP

 • Specjalistyczna obsługa techniczna i obsługa klienta na całym świecie

Studium przypadku

Systemy sieci energetycznych to przyszłościowa infrastruktura, integrująca wiele lokalnych, zrównoważonych źródeł energii, w tym nadmiar ciepła i energię geotermalną. Systemy te równoważą również sieć elektroenergetyczną poprzez integrację między poszczególnymi sektorami.

Rozwiązania Danfoss dla lokalnych sieci energetycznych maksymalizują wydajność centrów danych i pomagają przekształcić je z konsumentów energii w źródła bezemisyjnej i zrównoważonej energii. Oferta Danfoss dla zastosowań w energetyce lokalnej obejmuje: pakiet oprogramowania optymalizacyjnego, jednostki odzysku ciepła, węzły cieplne, rozwiązania dla pomp ciepła, energooszczędne podzespoły oraz szereg innowacyjnych rozwiązań grzewczych. 

Innowacyjne rozwiązania do ciepłownictwa dla efektywnego ponownego wykorzystania energii

Wykorzystanie ciepła odpadowego za pomocą jednostek odzysku ciepła jest jedną z podstawowych strategii stosowanych w celu osiągnięcia neutralności węglowej. Odzysk ciepła odpadowego z centrów danych do istniejących lub nowych sieci ciepłowniczych stanowi istotny wkład w transformację systemów energetycznych.

Sieci ciepłownice to przyszłościowa infrastruktura, integrująca wiele lokalnych zrównoważonych źródeł energii, w tym nadmiar ciepła i energię geotermalną. Systemy te równoważą również sieć elektroenergetyczną poprzez integrację sektorową.

Rozwiązania Danfoss dla ciepłownictwa maksymalizują wydajność centrów danych i pomagają przekształcić je z konsumentów energii w źródła zdekarbonizowanej i zrównoważonej energii. Oferta Danfoss dla ciepłownictwa obejmuje pakiet oprogramowania optymalizacyjnego, jednostki odzysku ciepła, węzły cieplne, rozwiązania dla pomp ciepła, energooszczędne komponenty oraz szereg innowacyjnych rozwiązań grzewczych.

Cechy i korzyści: 

 • Kompletne portfolio produktów do aplikacji ciepłowniczych, dostarczane przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewania 
 • Innowacyjne i energooszczędne rozwiązania do pomp ciepła podłączonych do sieci ciepłowniczej
 • Zoptymalizowane sterowanie systemu i dystrybucja
 • Zintegrowane komponenty zapewniające prawidłowe równoważenie hydrauliczne, wysokie bezpieczeństwo i trwałość
 • Inteligentne urządzenia do pomiaru energii

Inteligentna redundancja z uczeniem maszynowym i AI

Aby zapewnić maksymalny czas sprawności centrum danych, magazynowanie energii eliminuje zawodność sieci lub przerywany charakter wielu odnawialnych źródeł energii, wspierając operacje neutralne energetycznie.

Wiele centrów danych działa obecnie dystrybuując prąd zmienny. Warto wiedzieć, ze sieci prądu stałego oferują więcej możliwości łatwej integracji alternatywnych źródeł energii lub nadmiarowych źródeł zasilania. Rozwiązania Danfoss zapewniają niezawodną konwersję mocy w inteligentnych sieciach dystrybucyjnych i sieciach prądu stałego z magazynowaniem energii. Redukowanie wartości szczytowych dzięki magazynowaniu energii, wygładza krzywą zapotrzebowania, dzięki czemu zasilanie sieci może działać niezmiennie przy średnim zapotrzebowaniu na moc, które jest zwykle stosunkowo niskie.

Rozwiązania Danfoss wspierają Cię w zakresie efektywności wykorzystania energii (PUE), minimalizując straty w dystrybucji energii, wykonując konwersję mocy w możliwie jak najmniejszej liczbie kroków oraz utrzymując wysokie napięcie blisko obciążenia.

Innowacyjne i ekonomiczne systemy redundantne Danfoss zapewniają niezmiennie niezawodne dostawy. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie redundancji znacznie zmniejszają inwestycje kapitałowe. Ułatwiają również przesyłanie odpowiednich danych do coraz bardziej złożonych systemów zarządzania energią, które wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do optymalizacji wydajności (PUE). Chodzi o dzielenie się wiedzą ekspercką między właściwymi ludźmi, aby mieć pewność, że połączony system sprzętowy i sztucznej inteligencji będzie trwałym sukcesem. Kiedy współpracujesz z Danfoss, ta wymiana wiedzy jest zawsze częścią pakietu.

Rozwiązania Danfoss ułatwiają również inteligentne i niezawodne zasilanie rezerwowe w przypadku awarii zasilania centrum danych, zapewniając ochronę na poziomie Tier 3 lub Tier 4 dla stabilnej pracy serwerów i systemów.

Cechy i korzyści

 • Minimalizacja przerw w dostawie energii dzięki połączeniu energii w inteligentnych sieciach łączących odnawialne źródła energii, magazynowanie energii i kogenerację z ciekłym gazem ziemnym (LNG)
 • Wysoka żywotność PUE i redundancja dzięki rozwiązaniom do dystrybucji sieci DC
 • Ekonomiczne rozwiązania konwersji mocy w mikrosieci oparte na energii odnawialnej i magazynowaniu energii
 • Wstępnie certyfikowana zgodność sieci dzięki technologii chłodzenia powietrzem lub cieczą.
 • Dzielenie się wiedzą jest zawsze częścią pakietu

Skuteczne bezpieczeństwo przeciwpożarowe w centrach danych

Wysokociśnieniowe systemy mgły wodnej firmy Danfoss posiadają aprobatę FM dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego w centrach danych. Znane jako SEM-SAFE®, te wysokociśnieniowe systemy mgły wodnej są odpowiednie do ochrony całego obiektu, w tym dwupoziomowych korytek kablowych, pomieszczeń lub hal przetwarzania danych oraz przestrzeni pod podłogami.

Systemy SEM-SAFE® zawierają wysokociśnieniowy, modułowy zespół pompowy, zawory sekcyjne, orurowanie i dysze mgły wodnej. Zespół pompowy ma zwartą konstrukcję, niewielką wagę, zajmuje mało miejsca i jest łatwy w konfiguracji, aby sprostać wszystkim potrzebom centrów danych w zakresie przyszłej rozbudowy.

Wysokociśnieniowe systemy wodne SEM-SAFE® wykorzystują mikro kropelki wody uwalniane przez dyszę do chronionego obszaru. Powstaje ultra-drobna mgiełka o podwójnym działaniu gaśniczym. Oprócz chłodzenia płomieni jednocześnie ogranicza ilość tlenu. Efekt chłodzenia zmniejsza również ryzyko ponownego zapłonu, chroni przed uszkodzeniami cieplnymi i utrudnia rozprzestrzenianie się ognia.

Cechy i korzyści

 • Minimalny czas przestoju
 • Minimalne szkody spowodowane brakiem zalania
 • Niskie zużycie wody w porównaniu z tradycyjnymi tryskaczami
 • Natychmiastowe chłodzenie w strefie pożaru
 • Wentylacja może być kontynuowana
 • Nie ma potrzeby utrzymywania hermetycznych centrów danych
 • Niższy całkowity koszt użytkowania brak kosztów ponownego napełniania, pompy wymagają mniej konserwacji
 • Ryzyko fałszywego rozładowania jest zminimalizowane
 • Zrównoważona technologia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Nadaje się do modułowych centrów danych
 • Mała powierzchnia zajmowana przez pompę i zbiornik na wodę, dzięki czemu nie ma potrzeby przeznaczania dużych powierzchni do instalowania tych urządzeń