Urządzenia końcowe

 • Przegląd
 • Powiązane produkty

Urządzenia końcowe, takie jak klimakonwektory, panele klimatyzacyjne i jednostki indukcyjne są szczególnie popularne w systemach HVAC w większych budynkach. Jest ku temu kilka dobrych powodów. Nie zajmują cennej powierzchni podłogi, są dostępne do celów serwisowych lub konserwacyjnych, są łatwe w podłączeniu do instalacji HVAC i mogą być używane do ogrzewania, komfortowego chłodzenia lub obu tych celów.

W celu osiągnięcia wysokiego komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń, zapewnianego przez urządzenia końcowe, ważne jest odpowiednie równoważenie hydrauliczne, niezawodne zawory regulacyjne i dokładne regulatory temperatury w pomieszczeniach. I tutaj z pomocą przychodzi firma Danfoss.

Nasze niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne (PIBCV) zapewniają właściwą równowagę hydrauliczną systemu, zarówno przy pełnym, jak i przy częściowym obciążeniu. Po wyposażeniu w odpowiedni siłownik pełnią one jednocześnie funkcję zaworów regulacyjnych.
Jeśli wymagane jest zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie, i stosowany jest system czterorurowy, nasze wytrzymałe zawory przełączające zapewniają kompaktowe rozwiązanie, eliminując konieczność stosowania oddzielnych zaworów równoważących i regulacyjnych do ogrzewania i chłodzenia.

Oferujemy również bardziej tradycyjne ręczne zawory równoważące i zawory regulacyjne z siłownikami. Taka kombinacja może być stosowana tam, gdzie korzysta się z trójdrogowych zaworów regulacyjnych. W ten sposób uzyskuje się system stałego przepływu.

Termostaty pokojowe firmy Danfoss oferują proste, niezależne rozwiązanie do regulacji temperatury pomieszczenia. Są one podłączone do zaworów regulacyjnych i zapewniają stabilną temperaturę w pomieszczeniu oraz opcjonalnie wybór prędkości obrotowej wentylatora i sterowanie czasowe.

Jak możemy Ci pomóc

Pełna oferta produktów

Rozwiązania kompaktowe

Mniejsza liczba potrzebnych komponentów

Proste i szybkie uruchomienie

Zwiększenie efektywności energetycznej

Niezależne od ciśnienia zawory równoważące i regulacyjne Danfoss

Dowiedz się więcej o zaletach niezależnych od zmian ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych (PIBCV) oraz o tym, dlaczego klienci firmy Danfoss przeszli z konwencjonalnych rozwiązań równoważących na rozwiązania PIBCV.

Powiązane produkty

 • Ręczne zawory równoważące – Danfoss
  Ręczne zawory równoważące

  Ręczne zawory równoważące stanowią rozwiązanie z zakresu statycznego równoważenia systemów HVAC. Zawory ograniczają przepływ przez różne części instalacji grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. Ponieważ ręczne zawory równoważące nie mogą reagować na zmieniające się warunki, zaleca się stosowanie ich w systemach o stałym przepływie.

 • AB-QM – Danfoss
  AB-QM

  Zawór regulacyjny z automatycznym ograniczeniem przepływu i wbudowaną regulacją różnicy ciśnień na zaworze regulacyjnym.

 • Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss
  Siłowniki do zaworów PIBCV

  Aby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.

 • Siłowniki elektryczne
 • Siłowniki termiczne