Równoważenie hydrauliczne i regulacja

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Filmy

Równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczych i chłodniczych HVAC jest niezbędne z wielu powodów. Jest to konieczne w celu osiągnięcia odpowiedniego komfortu wewnątrz pomieszczeń oraz możliwie najefektywniejszej pracy. Jeśli równoważenie nie działa prawidłowo, można spodziewać się wielu skarg użytkowników, dodatkowych kosztów i mniejszej wartości systemu w całym okresie jego eksploatacji.

Firma Danfoss oferuje rozwiązanie w zakresie równoważenia hydraulicznego do każdej sytuacji:

Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne łączą funkcje równoważenia hydraulicznego i regulacji temperatury w jednym produkcie. Są one po prostu ustawione na przepływ znamionowy i stosowane zarówno w systemach ogrzewania, jak i chłodzenia, o zmiennym przepływie.

Automatyczne wielofunkcyjne zawory równoważące eliminują wahania ciśnienia występujące w układach o zmiennym przepływie. Za pomocą dodatkowych zaworów grzejnikowych z nastawą wstępną, które ograniczają maksymalny przepływ, np. przez grzejniki, można zrównoważyć układ hydraulicznie. Innym rozwiązaniem jest automatyczne równoważenie za pomocą niezależnych od ciśnienia termostatycznych zaworów grzejnikowych, które łączą funkcję regulacji różnicy ciśnień i ograniczenia przepływu w jednym zaworze.

Zawory do równoważenia termicznego ustalają właściwą równowagę na podstawie temperatury na wlocie rur cyrkulacyjnych pionów instalacji ciepłej wody użytkowej. Zapewnia to dużą efektywność układu.

Ręczne zawory równoważące mogą być stosowane w instalacjach o stałym przepływie, np. w instalacjach z 3-drogowymi zaworami regulacyjnymi. Zawory te wymagają uruchomienia przy oddawaniu do eksploatacji w celu osiągnięcia przepływu znamionowego.       

Jak możemy Ci pomóc

Poprawa efektywności energetycznej i komfortu wewnątrz pomieszczeń

Mniej skarg na nierównomierne rozprowadzanie ciepła

Mniej skarg na hałas emitowany przez układ

Oszczędności na rozmiarze pompy i zużyciu energii

Stosunkowo krótki czas zwrotu inwestycji

Powiązane produkty

Filmy