• Przegląd
 • Teksty ofert
 • Oprogramowanie
 • Narzędzia i aplikacje

Ręczne zawory równoważące Danfoss LENOTM MSV zostały zaprojektowane tak, aby były najbardziej uniwersalne i praktyczne w swojej kategorii. Tam, gdzie montaż innych zaworów może stanowić wyzwanie ze względu na ograniczoną przestrzeń, zawory LENOTM MSV posiadają pokrętło ręczne, które można tymczasowo zdemontować w celu ułatwienia montażu w ograniczonych przestrzeniach.

Aby obniżyć koszty zaworów odcinających, zawory LENOTM MSV-BD, MSV-B i MSV-O łączą w sobie funkcję równoważenia i odcinania. W tym celu główna konstrukcja oparta jest na zaworze kulowym, co zapewnia 100% szczelność układu. Używanie kulowego zaworu odcinającego nie ma wpływu na nastawę przepływu. Co więcej, nastawa widoczna jest z różnych stron zaworu, co ułatwia uruchomienie.

Wszystkie trzy typy zaworów LENOTM MSV oferują wbudowane króćce pomiarowe do 3 mm iglic pomiarowych. W przypadku MSV-BD króćce pomiarowe oraz kurek spustowy można obracać o 360° do dowolnej preferowanej pozycji. Zawór MSV-O ma wbudowaną w korpusie zwężkę Venturiego. MSV-S jest dodatkowym zaworem odcinającym z kurkiem spustowym.

Cechy i korzyści

Łatwy montaż

Kompaktowa konstrukcja i możliwość demontażu pokrętła sprawiają, że do montażu wystarczy niewielka przestrzeń. Konwencjonalne zawory równoważące muszą być montowane w prostym odcinku rurociągu w celu zapewnienia dokładnych pomiarów. LENO™ można umieścić w dowolnym miejscu, na przykład tuż za kolankiem, bez wpływu na jego dokładność.

Łatwe blokowanie nastawy

Do zablokowania nastawy wystarczy wcisnąć od góry pokrętło.

Dla większej wygody zawory LENO™ są wyposażone w zielony jednorazowy klucz odblokowujący. Wystarczy nacisnąć zieloną dźwignię, aby odblokować zawór. W celu zabezpieczenia LENO™ przed manipulacją można założyć plastikową opaskę (akcesoria)

Funkcja łatwego odcięcia

Po zablokowaniu LENO™ MSV zawór staje się zaworem kulowym. Ta cecha ma kilka zalet: Zawór jest szczelny, a otwarcie i zamknięcie zaworu jest znacznie łatwiejsze. Zamknięcie zaworu nie ma wpływu na ustawienie przepływu, ponieważ mechanizm nastawczy i mechanizm odcinający są całkowicie oddzielone. Pozycja (otwarta lub zamknięta) jest wyraźnie oznaczona czerwonym wskaźnikiem.

Teksty ofert

Produkt to zawór ręczny przeznaczony do równoważenia przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz w systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej. Gałąź powinna być zrównoważona przy użyciu ręcznego zaworu równoważącego z króćcami pomiarowymi równoważenia i/lub weryfikacji przepływu o następującej charakterystyce:

 • Funkcja odcięcia – ze wskazaniem pozycji – oddzielona od funkcji nastawy
 • Nastawa wstępna widoczna ze wszystkich stron
 • Możliwość zabezpieczenia pokrętła przed manipulacją przez osoby niepowołane w celu zapobiegania nieautoryzowanym zmianom ustawień wstępnych
 • Pokrętło zdejmowane podczas montażu
 • Korpus obracający się o 360° (kurek do spuszczania medium i korki testowe)
 • Możliwość opróżniania/napełniania z dwóch stron zaworu
 • Możliwość przepływu dwukierunkowego
 • Samouszczelniające równolegle króćce pomiarowe
 • Klasa A przecieku zgodnie z ISO 5208
 • Klasa ciśnienia PN 20
 • DN 15(LF)-50, typ połączenia: Gwint wewnętrzny ISO 7/1 lub
 • DN 15(LF)-20, typ połączenia: Gwint zewnętrzny ISO 228/1
 • Zakres temperatur: -20°C – 120°C
 • DP maks. 2,5 bara
 • Korpus zaworu DZR
 • Chromowana kula
 • Pierścienie O-ring z gumy EPDM

Oprogramowanie

Oprogramowanie Danfoss

Oprogramowanie Danfoss

Programy wspomagające projektowanie.

Narzędzia i aplikacje

Narzędzia programowe