Automatyczne zawory równoważące ASV

 • Przegląd
 • Teksty ofert
 • Narzędzia i aplikacje
 • Oprogramowanie
 • Szkolenia

Automatyczne zawory równoważące Danfoss ASV to proste, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, zapewniające hydrauliczne zrównoważenie w dwururowych instalacjach grzewczych. Rozwiązują one techniczny problem wahań ciśnienia: przyczyny zaburzeń równowagi systemu i problemów, takich jak nierównomierny rozkład ciepła, hałas i wysokie zużycie energii. ASV składa się z dwóch elementów: regulator różnicy ciśnień zamontowany na rurociągu powrotnym ASV-P lub ASV-PV i zamontowany na rurociągu zasilającym zawór współpracujący ASV-BD, ASV-I lub ASV-M. Rurka impulsowa łączy oba zawory, dzięki czemu można kontrolować różnicę ciśnień nad pionem. W połączeniu z zaworami z nastawą wstępną Danfoss RA-N lub RA-UN na grzejnikach uzyskuje się idealnie zrównoważony system, zarówno w warunkach pełnego, jak i częściowego obciążenia.

Czwarta generacja ASV-PV oferuje wiele unikalnych innowacji. Została zaprojektowana w oparciu o potrzeby instalatorów, z naciskiem na oszczędność czasu podczas instalacji i uruchomienia systemu.

Cechy i korzyści

Widoczna skala nastaw

Proste wykonanie nastawy różnicy ciśnień, nie jest wymagane żadne specjalne wyposażenie. Wyraźna skala ułatwia określenie czy nastawa jest prawidłowa. Pierścień nastawczy może być blokowany w celu uniemożliwienia nieautoryzowanych zmian.

Niewielka wysokość

Wymiary zostały zredukowane dla wygody i łatwości montażu.

Szybsze i lepsze płukanie instalacji

Zwiększanie niezawodności systemu poprzez możliwość przepłukania systemu przed uruchomieniem. W celu płukania i napełniania instalacji istnieje możliwość tymczasowego blokowania zaworu ASV-PV w pozycji otwartej za pomocą specjalnego pierścienia.

Zintegrowana membrana

Korpus zaworu i membrana są teraz połączone i stanowią jeden element. Taka konstrukcja zapewnia optymalną wydajność przy niskim przepływie i doskonałą wrażliwość na zmiany różnicy ciśnień dla każdej średnicy zaworu.

Właściwości i funkcje Danfoss ASV-PV

Seria 5 animacji zawierających informacje na temat unikalnych właściwości automatycznych zaworów równoważących ASV-PV nowej generacji.

Teksty ofert

Układ powinien być zrównoważony za pomocą regulatora różnicy ciśnień dla automatycznego równoważenia hydraulicznego o następujących cechach:

 • Zawór powinien utrzymywać stabilne ciśnienie różnicowe w regulowanym obiegu poprzez regulator z wbudowaną membraną
 • Zawór powinien mieć zmienną nastawę ciśnienia różnicowego.
 • Minimalne wymagane ciśnienie różnicowe na zaworze nie powinno być wyższe niż 10 kPa, niezależnie od ustawienia Dp
 • Zawór powinien posiadać uszczelnienie metal-metal (grzybek i gniazdo zaworu) w celu zapewnienia optymalnej wydajności regulacji różnicy ciśnień przy niewielkim natężeniu przepływu
 • Ustawienie ciśnienia różnicowego powinno być liniowe na wizualnej skali bez wykorzystania narzędzi, a funkcja blokady powinna być zintegrowana, aby zapobiec nieautoryzowanej zmianie ustawień
 • Zakres nastaw powinien być dostosowywany poprzez wymianę sprężyny. Sprężyna powinna być wymienialna pod ciśnieniem
 • Zawór powinien zapewniać zakres nastaw ciśnienia różnicowego dopasowany do zastosowania w celu zapewnienia optymalnej wydajności systemu (np. zakres nastaw 5-25 kPa dla systemów wyposażonych w grzejniki)
 • Wydajność zaworu w zależności od wielkość zaworu powinna obejmować zakres przepływu zgodnie z normami VDI 2073 (przy prędkości wody do 0,8 m/s)
 • Zawór powinien mieć funkcję odcięcia oddzieloną od mechanizmu nastawy. Obsługa funkcji odcięcia powinna być możliwa ręcznie/bez użycia narzędzi
 • Funkcja odwodnienia powinna być zintegrowana z zaworem
 • Zawory powinny posiadać zintegrowaną funkcję serwisową płukania. Płukanie może być wykonane przy użyciu akcesoriów do płukania
 • Zawór powinien być dostarczany wraz z rurką impulsową. Wewnętrzna średnica rurki impulsowej nie powinna być większa niż 1,2 mm, aby zapewnić optymalne działanie w układzie
 • Zawór powinien być dostarczany z termoizolacją do 120°C
 • Zawór powinien być dostarczany w solidnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczne transportowanie i przenoszenie

Charakterystyka produktu:

 • Ciśnienie nominalne: PN 16
 • Zakres temperatur: 0 – +120 °C
 • Średnice przyłączy: DN 15–50
 • Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1 (DN 15-50), gwint zewnętrzny ISO 228/1 (DN 15-50)
 • Δp zakres nastawy: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maksymalna różnica ciśnień na zaworze: 1,5 bar
 • Montaż: regulator różnicy ciśnień powinien być zamontowany na przewodzie powrotnym z podłączeniem przez rurkę impulsową do przewodu zasilającego.

Układ powinien być zrównoważony za pomocą regulatora różnicy ciśnień dla automatycznego równoważenia hydraulicznego o następujących cechach:

 • Zawór powinien utrzymywać stabilne ciśnienie różnicowe w regulowanym obiegu poprzez regulator z wbudowaną membraną
 • Zawór powinien mieć zmienną nastawę Dp. Nastawa powinna mieć możliwość blokady w celu zapobieżenia nieupoważnionym zmianom
 • Dokładność ustawienia powinna mieścić się w zakresie ±10% ustawionej różnicy ciśnień, potwierdzonej przez niezależną akredytowaną stronę trzecią.
 • Minimalne wymagane ciśnienie różnicowe na zaworze nie powinno być wyższe niż 10 kPa, niezależnie od ustawienia Dp
 • Zawór powinien posiadać uszczelnienie metal-metal (grzybek i gniazdo zaworu) w celu zapewnienia optymalnej wydajności regulacji różnicy ciśnień przy niewielkim natężeniu przepływu
 • Ustawienie ciśnienia różnicowego powinno być liniowe w całym zakresie nastaw (1 obrót 1 kPa lub 1 obrót 2 kPa w zależności od średnicy)
 • Zakres nastaw powinien być dostosowywany poprzez wymianę sprężyny w wymiarach DN 15-40. Sprężyna powinna być wymienialna pod ciśnieniem
 • Zawór powinien zapewniać zakres nastaw ciśnienia różnicowego dopasowany do zastosowania w celu zapewnienia optymalnej wydajności systemu (np. zakres nastaw 5-25 kPa dla systemów wyposażonych w grzejniki)
 • Wydajność zaworu w zależności od wielkość zaworu powinna obejmować zakres przepływu zgodnie z normami VDI 2073 (przy prędkości wody do 0,8 m/s)
 • Zawór powinien mieć funkcję odcięcia oddzieloną od mechanizmu nastawy. Obsługa funkcji odcięcia powinna być możliwa ręcznie/bez użycia narzędzi
 • Funkcja odwodnienia powinna być zintegrowana z zaworem w zakresie średnic DN 15-50
 • Zawór powinien być dostarczany wraz z rurką impulsową. Wewnętrzna średnica rurki impulsowej nie powinna być większa niż 1,2 mm, aby zapewnić optymalne działanie w układzie
 • Zawór w zakresie DN 15-40 powinien być dostarczany z termoizolacją do min. 80°C
 • Zawór powinien być dostarczany w solidnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczne transportowanie i przenoszenie

Charakterystyka produktu:

 • Ciśnienie nominalne: PN 16 
 • Zakres temperatur: -10 – +120°C 
 • Wielkość zaworu: DN 15–100 
 • Montaż: na przewodzie powrotnym połączonym rurką impulsową z przewodem zasilającym 

DN 15–25:

 • Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1, gwint zewnętrzny ISO 228/1 
 • Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maks. Dp: 1,5 bara 

DN 32-40:

 • Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1, gwint zewnętrzny ISO 228/1 
 • Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa 
 • Maks. Dp: 1,5 bara 

DN 50:

 • Rodzaje króćców: Gwint zewnętrzny ISO 228/1 
 • Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bara 

DN 65-100:

 • Rodzaje króćców: Kołnierz EN 1092-2 
 • Zakres nastawy Dp: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bara 

Narzędzia i aplikacje

Oprogramowanie

Oprogramowanie Danfoss

Oprogramowanie Danfoss

Sprawdź oprogramowanie wspierające projektowanie.

Szkolenia