Automatyczne zawory równoważące

 • Przegląd
 • Gama produktów
 • Teksty ofert
 • Rysunki
 • Oprogramowanie
 • Szkolenia
 • Filmy

Dwururowe układy ogrzewania i chłodzenia charakteryzują się zmiennymi warunkami związanymi z otwieraniem i zamykaniem zaworów regulacyjnych w zależności od zapotrzebowania na ciepło lub chłód. Powoduje to ciągłe zmiany natężenia przepływu i różnicy ciśnień.

Brak prawidłowego zrównoważenia w takich układach może skutkować nierównomiernym rozdziałem ciepła, wysokim poziomem hałasu i nieefektywnością energetyczną. Automatyczne zawory równoważące są najlepszym rozwiązaniem do układów tego typu. Po zainstalowaniu optymalizują one układ przy każdym możliwym obciążeniu poprzez regulację różnicy ciśnień. W połączeniu z zaworami regulacyjnymi z nastawą wstępną (np. grzejnikowymi zaworami termostatycznymi) zapewniającymi prawidłowy przepływ przez każdy grzejnik, obieg ogrzewania podłogowego lub odbiornik w układzie chłodzenia, system jest zoptymalizowany pod kątem najlepszej możliwej regulacji temperatury, energooszczędności i redukcji hałasu.

Firma Danfoss oferuje szeroki asortyment automatycznych zaworów równoważących, zaworów współpracujących i akcesoriów z nimi związanych.

 • Regulatory różnicy ciśnień typu ASV-P i ASV-PV montowane na rurociągu powrotnym 
 • Zawory współpracujące typu ASV-BD, ASV-M i ASV-I montowane na rurociągu zasilającym
 • Montowane na rurociągu zasilającym wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące z ogranicznikiem przepływu i regulacją strefową typu AB-PM

 

Cechy i korzyści

Mniej skarg

Odpowiednie zrównoważenie przy każdym obciążeniu skutkuje brakiem skarg dotyczących nierównomiernego rozdziału ciepła lub hałasu w instalacji.

Lepsza regulacja temperatury

Dzięki automatycznemu równoważeniu uzyskuje się lepszą regulację temperatury w pomieszczeniach.

Oszczędność energii

W systemie już nie występują nadprzepływy, co eliminuje straty energii.

Oszczędności podczas uruchomienia

Zawory eliminują potrzebę wykonywania pomiarów w celu ustalenia prawidłowych nastaw, co oznacza znaczne oszczędności w zakresie kosztów uruchamiania.

Skuteczne planowanie projektów

Projekty mogą być uruchamiane i oddawane etapami, co ułatwia ich planowanie i realizację.

Automatyczne zawory równoważące — film

Ta animacja pokazuje, w jaki sposób automatyczne zawory równoważące mogą być doskonałym rozwiązaniem do poprawy wydajności systemu grzewczego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Gama produktów

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Termostat pokojowy GreenCon (regulacja wł./wył.)

  Wszystkie termostaty pokojowe GreenCon są przeznaczone do regulacji temperatury pomieszczeń w systemach ogrzewania i chłodzenia z klimakonwektorami. Poprzez regulację temperatury odpowiednio do temperatury żądanej przez użytkownika termostat GreenCon zapewnia oszczędność energii przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego komfortu cieplnego w pomieszczeniu.

 • if (isSmallPicture) { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss } else { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss }
  Automatyczne zawory równoważące AB-PM

  AB-PM jest wielofunkcyjnym zaworem równoważącym zapewniającym zarówno regulację ciśnienia różnicowego, jak i ograniczenie przepływu. Zawory eliminują wahania ciśnienia przy pełnym i częściowym obciążeniu i mogą być wyposażone w siłownik umożliwiający regulację strefową.

 • if (isSmallPicture) { ASV Automatyczne zawory równoważące – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ASV Automatyczne zawory równoważące – Danfoss } else { ASV Automatyczne zawory równoważące – Danfoss }
  ASV Automatyczne zawory równoważące

  Automatyczne zawory równoważące Danfoss ASV stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.

Teksty ofert

Układ powinien być zrównoważony za pomocą regulatora różnicy ciśnień dla automatycznego równoważenia hydraulicznego o następujących cechach:

 • Zawór powinien utrzymywać stabilne ciśnienie różnicowe w regulowanym obiegu poprzez regulator z wbudowaną membraną
 • Zawór powinien mieć zmienną nastawę Dp. Nastawa powinna mieć możliwość blokady w celu zapobieżenia nieupoważnionym zmianom
 • Dokładność ustawienia powinna mieścić się w zakresie ±10% ustawionej różnicy ciśnień, potwierdzonej przez niezależną akredytowaną stronę trzecią.
 • Minimalne wymagane ciśnienie różnicowe na zaworze nie powinno być wyższe niż 10 kPa, niezależnie od ustawienia Dp
 • Zawór powinien posiadać uszczelnienie metal-metal (grzybek i gniazdo zaworu) w celu zapewnienia optymalnej wydajności regulacji różnicy ciśnień przy niewielkim natężeniu przepływu
  ·Ustawienie ciśnienia różnicowego powinno być liniowe w całym zakresie nastaw (1 obrót 1 kPa lub 1 obrót 2 kPa w zależności od średnicy)
 • Zawór powinien zapewniać zakres nastaw ciśnienia różnicowego dopasowany do zastosowania w celu zapewnienia optymalnej wydajności systemu (np. zakres nastaw 5-25 kPa dla systemów wyposażonych w grzejniki)
 • Wydajność zaworu w zależności od wielkość zaworu powinna obejmować zakres przepływu zgodnie z normami VDI 2073 (przy prędkości wody do 0,8 m/s)
 • Zawór powinien mieć funkcję odcięcia oddzieloną od mechanizmu nastawy. Obsługa funkcji odcięcia powinna być możliwa ręcznie/bez użycia narzędzi
 • Zawór powinien być dostarczany wraz z rurką impulsową. Wewnętrzna średnica rurki impulsowej nie powinna być większa niż 1,2 mm, aby zapewnić optymalne działanie w układzie
 • Zawór powinien być dostarczany w solidnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczne transportowanie i przenoszenie

Charakterystyka produktu:

 • Ciśnienie nominalne: PN 16 
 • Zakres temperatur: -10 – +120°C 
 • Wielkość zaworu: DN 50–100 
 • Montaż: na przewodzie powrotnym połączonym rurką impulsową z przewodem zasilającym 

DN 50:

 • Rodzaje króćców: Gwint zewnętrzny ISO 228/1 
 • Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bara 
   

DN 65-100:

 • Rodzaje króćców: Kołnierz EN 1092-2 
 • Zakres nastawy Dp: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bara 

Układ powinien być zrównoważony za pomocą regulatora różnicy ciśnień dla automatycznego równoważenia hydraulicznego o następujących cechach:

 • Zawór powinien utrzymywać stabilne ciśnienie różnicowe w regulowanym obiegu poprzez regulator z wbudowaną membraną
 • Zawór powinien mieć zmienną nastawę Dp. Nastawa powinna mieć możliwość blokady w celu zapobieżenia nieupoważnionym zmianom
 • Dokładność ustawienia powinna mieścić się w zakresie ±10% ustawionej różnicy ciśnień, potwierdzonej przez niezależną akredytowaną stronę trzecią.
 • Minimalne wymagane ciśnienie różnicowe na zaworze nie powinno być wyższe niż 10 kPa, niezależnie od ustawienia Dp
 • Zawór powinien posiadać uszczelnienie metal-metal (grzybek i gniazdo zaworu) w celu zapewnienia optymalnej wydajności regulacji różnicy ciśnień przy niewielkim natężeniu przepływu
 • Ustawienie ciśnienia różnicowego powinno być liniowe w całym zakresie nastaw (1 obrót 1 kPa lub 1 obrót 2 kPa w zależności od średnicy)
 • Zakres nastaw powinien być dostosowywany poprzez wymianę sprężyny w wymiarach DN 15-40. Sprężyna powinna być wymienialna pod ciśnieniem
 • Zawór powinien zapewniać zakres nastaw ciśnienia różnicowego dopasowany do zastosowania w celu zapewnienia optymalnej wydajności systemu (np. zakres nastaw 5-25 kPa dla systemów wyposażonych w grzejniki)
 • Wydajność zaworu w zależności od wielkość zaworu powinna obejmować zakres przepływu zgodnie z normami VDI 2073 (przy prędkości wody do 0,8 m/s)
 • Zawór powinien mieć funkcję odcięcia oddzieloną od mechanizmu nastawy. Obsługa funkcji odcięcia powinna być możliwa ręcznie/bez użycia narzędzi
 • Funkcja odwodnienia powinna być zintegrowana z zaworem w zakresie średnic DN 15-50
 • Zawór powinien być dostarczany wraz z rurką impulsową. Wewnętrzna średnica rurki impulsowej nie powinna być większa niż 1,2 mm, aby zapewnić optymalne działanie w układzie
 • Zawór w zakresie DN 15-40 powinien być dostarczany z termoizolacją do min. 80°C
 • Zawór powinien być dostarczany w solidnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczne transportowanie i przenoszenie

Charakterystyka produktu:

 • Ciśnienie nominalne: PN 16 
 • Zakres temperatur: -10 – +120°C 
 • Wielkość zaworu: DN 15–100 
 • Montaż: na przewodzie powrotnym połączonym rurką impulsową z przewodem zasilającym 

DN 15–25:

 • Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1, gwint zewnętrzny ISO 228/1 
 • Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maks. Dp: 1,5 bara 

DN 32-40:

 • Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1, gwint zewnętrzny ISO 228/1 
 • Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa 
 • Maks. Dp: 1,5 bara 

DN 50:

 • Rodzaje króćców: Gwint zewnętrzny ISO 228/1 
 • Zakres nastawy Dp: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bara 

DN 65-100:

 • Rodzaje króćców: Kołnierz EN 1092-2 
 • Zakres nastawy Dp: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bara 

Automatyczny współpracujący zawór równoważący z odcięciem i ograniczaniem przepływu do montażu na przewodzie zasilającym i podłączenia do automatycznego zaworu równoważącego za pomocą rurki impulsowej.

 • Zawór powinien posiadać gwintowane złącze do podłączenia rurki impulsowej.
 • Zawór powinien mieć funkcję odcięcia.
 • Zawór powinien mieć funkcję ograniczenia przepływu, aby ustawić wymagany maksymalny przepływ w pionie
 • Zawór powinien być dostarczony z króćcami pomiarowymi do weryfikacji przepływu

Automatyczny współpracujący zawór równoważący z odcięcie do montażu na przewodzie zasilającym i podłączenia do automatycznego zaworu równoważącego za pomocą rurki impulsowej. Zawór powinien posiadać gwintowane złącze do podłączenia rurki impulsowej.

 • Zawór powinien posiadać gwintowane złącze do podłączenia rurki impulsowej.
 • Zawór powinien mieć funkcję odcięcia.
 • Możliwość zainstalowania króćców pomiarowych do weryfikacji przepływu

Automatyczny współpracujący zawór równoważący z nastawą wstępną, weryfikacją przepływu i odcięciem przepływu do montażu na przewodzie zasilającym i podłączenia do automatycznego zaworu równoważącego za pomocą rurki impulsowej.

 • Zawór powinien posiadać gwintowane złącze do podłączenia rurki impulsowej.
 • Funkcja odcięcia z wskaźnikiem położenia oddzielonym od funkcji nastawy
 • Widoczna nastawa ze wszystkich stron
 • Zawór powinien posiadać blokadę pokrętła zabezpieczającą przed manipulacją przez osoby niepowołane
 • Korpus obracający się o 360° (kurek spustowy i króćce pomiarowe)
 • Możliwość opróżniania/napełniania instalacji z dwóch stron zaworu
 • Możliwość przepływu dwukierunkowego
 • Samouszczelniające się, równoległe króćce pomiarowe do weryfikacji przepływu
 • Zawór może być zamontowany wewnątrz lub na zewnątrz regulowanej pętli.
 • Funkcja ograniczania przepływu na zaworze może być wyłączona bez konieczności opróżniania systemu

Układ powinien być zrównoważony za pomocą regulatora różnicy ciśnień dla automatycznego równoważenia hydraulicznego o następujących cechach:

 • Zawór powinien utrzymywać stabilne ciśnienie różnicowe 10kPa w regulowanym obiegu poprzez regulator z wbudowaną membraną
 • Minimalne wymagane ciśnienie różnicowe na zaworze nie powinno być wyższe niż 10 kPa
 • Zawór powinien posiadać uszczelnienie metal-metal (grzybek i gniazdo zaworu) w celu zapewnienia optymalnej wydajności regulacji różnicy ciśnień przy niewielkim natężeniu przepływu
 • Zawór powinien mieć możliwość zmiany wielkości regulowanej różnicy ciśnień na 20kPa lub 30kPa poprzez wymianę sprężyny regulacyjnej. Sprężyna powinna być wymienialna pod ciśnieniem
 • Wydajność zaworu w zależności od wielkość zaworu powinna obejmować zakres przepływu zgodnie z normami VDI 2073 (przy prędkości wody do 0,8 m/s)
 • Zawór powinien mieć funkcję odcięcia przepływu. Obsługa funkcji odcięcia powinna być możliwa ręcznie/bez użycia narzędzi
 • Funkcja odwodnienia powinna być zintegrowana z zaworem
 • Zawór powinien być dostarczany wraz z rurką impulsową. Wewnętrzna średnica rurki impulsowej nie powinna być większa niż 1,2 mm, aby zapewnić optymalne działanie w układzie
 • Zawór powinien być dostarczany z termoizolacją do 80°C
 • Zawór powinien być dostarczany w solidnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczne transportowanie i przenoszenie
   

Charakterystyka produktu:

 • Ciśnienie nominalne: PN 16 
 • Zakres temperatur: -20 – +120°C 
 • Wielkość zaworu: DN 10–40 
 • Montaż: na przewodzie powrotnym połączonym rurką impulsową z przewodem zasilającym 
 • Rodzaje króćców: Gwint wewnętrzny ISO 7/1, gwint zewnętrzny ISO 228/1 
 • Maks. Dp: 1,5 bara 

Rysunki

Oprogramowanie

Oprogramowanie Danfoss

Oprogramowanie Danfoss

Sprawdź programy wspierające projektowanie.

Szkolenia

Filmy