Centrala klimatyzacyjna

 • Przegląd
 • Powiązane produkty

Uzyskanie najdokładniejszej temperatury powietrza wylotowego z centrali wymaga najdokładniejszej regulacji przepływu wody do wymienników ciepła w celu ogrzania lub schłodzenia strumienia powietrza wlotowego. W większości przypadków stosuje się w tym celu układ o zmiennym przepływie. Najlepsze wyniki, zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu, można uzyskać, stosując niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne (PIBCV). W stanie pełnego obciążenia są one ustawiane na wymagany przepływ i pełnią funkcję automatycznego ogranicznika przepływu. W stanie częściowego obciążenia siłownik precyzyjnie zmniejsza przepływ w zależności od potrzeb. Nie dochodzi do nadprzepływu, co zwiększa efektywność energetyczną źródła ciepła lub chłodu.

Dla alternatywnego rozwiązania z układem o stałym przepływie można zastosować standardowe zawory regulacyjne z siłownikiem i ręczne zawory równoważące w celu określenia maksymalnego przepływu.

Aby umożliwić serwis zaworów regulacyjnych, zaleca się zainstalowanie ręcznych zaworów odcinających.

Firma Danfoss oferuje również szeroką gamę siłowników elektrycznych do przepustnic. Sterują one ilością powietrza wprowadzanego do centrali przez ustawienie przepustnic w dowolnym położeniu w zakresie od 0 do 90 stopni. Mogą one obsługiwać przepustnice o powierzchni do 8 m2.

W celu ochrony wrażliwych na mróz części centrali wentylacyjnej można zainstalować samoregulujące elektryczne kable grzejne. Zwiększają one ich ciepło w miarę obniżania się temperatury otoczenia.

Jak możemy Ci pomóc

Komfort wewnętrzny, zero skarg

Optymalizacja energii

Oszczędność kosztów

Dokładna temperatura powietrza wywiewanego

Niezawodność

Łatwość serwisowania, konserwacji i napraw

Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne AB-QM

Dzięki niezależnym od zmian ciśnienia zaworom równoważącym i regulacyjnym Danfoss AB-QM można regulować przepływ wody o natężeniu do 442 000 l/h.

Powiązane produkty

 • if (isSmallPicture) { Ręczne zawory równoważące – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Ręczne zawory równoważące – Danfoss } else { Ręczne zawory równoważące – Danfoss }
  Ręczne zawory równoważące

  Ręczne zawory równoważące stanowią rozwiązanie z zakresu statycznego równoważenia systemów HVAC. Zawory ograniczają przepływ przez różne części instalacji grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. Ponieważ ręczne zawory równoważące nie mogą reagować na zmieniające się warunki, zaleca się stosowanie ich w systemach o stałym przepływie.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5

  Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Siłowniki elektryczne AME i AMV

  Siłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).

 • if (isSmallPicture) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss } else { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss }
  Siłowniki do zaworów PICV

  Aby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.

 • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss } else { AB-QM – Danfoss }
  AB-QM Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) DN25 - DN250

  Zawór regulacyjny z automatycznym ograniczeniem przepływu i wbudowaną regulacją różnicy ciśnień na zaworze regulacyjnym.