Stopniowe wycofywanie R22


Protokół Montrealski zakłada stopniowe wycofywanie czynników chłodniczych HCFC, z których największe znaczenie ma R22. W Europie proces wycofywania R22 został już zakończony, natomiast Stany Zjednoczone zaprzestaną stosowania R22 w 2020 r. W krajach rozwijających się program stopniowego wycofywania rozpoczął się w 2015 roku i zakończy się w 2030 roku.

W tym okresie klienci mogą przyjąć strategię budowania nowych lub przezbrajania istniejących systemów w celu wprowadzenia zamienników R22.

W przypadku zamienników R22 Danfoss zaleca budowanie nowych instalacji jako najbardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie w dłuższej perspektywie czasowej.

Ogólne zalecenia dotyczące stopniowego wycofywania R22

Danfoss zaleca zastąpienie instalacji na R22 nowymi, zaprojektowanymi dla alternatywnych czynników chłodniczych.

Główne argumenty przemawiające za budową nowych systemów:

  • Większa niezawodność nowych systemów
  • Większa efektywność / oszczędność energii
  • Niższe koszty serwisowania/gwarancja na system
  • Mniejszy ślad węglowy

Jeśli jednak konieczna jest bezpośrednia wymiana czynnika R22 bez przeróbek instalacji, poniżej podajemy kilka zaleceń dotyczących postępowania. Jednakże Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemów w przypadku bezpośredniego użycia zastępczego czynnika.

Praca bez czynnika R22

W okresie dostosowywania się do nowych przepisów operatorzy mogą przyjąć strategię budowania nowych lub przezbrajania istniejących systemów w celu wprowadzenia zamienników R22. 

Danfoss zaleca inwestycję w nową instalację specjalnie przystosowaną do zamienników R22 jako najbardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie w dłuższej perspektywie czasowej. 

Rozwiązaniem alternatywnym może być modernizacja istniejącego systemu poprzez zamontowanie hermetycznych sprężarek i regulatorów przeznaczonych do pracy z zamiennikami R22. Wcześniej należy wykonać serię modyfikacji i kontroli w celu zapewnienia niezawodności systemu:

Opcje dotyczące zgodności z planem stopniowego wycofywania R22 (PDF)

Przezbrajanie instalacji R22

Niniejszy dokument Danfoss Commercial Compressors zawiera dokładny opis okoliczności, scenariuszy i procesów związanych z przezbrajaniem lub bezpośrednim zastąpieniem.

Modernizacja instalacji R22 i czynniki chłodnicze o wysokim poślizgu temperaturowym (PDF)

R22 – światowe odliczanie

Porozumienie montrealskie wywołało nową dyskusję na temat zamienników R22. W niniejszym dokumencie technicznym przedstawiono informacje na temat składu i właściwości istniejących czynników chłodniczych, w tym zamienników R22.

R22 – światowe odliczanie (PDF)

Przepisy prawne dotyczące wycofywania R22

Więcej informacji na temat wycofywania R22 w różnych regionach można znaleźć w białej księdze Danfoss.

Pobierz białą księgę (PDF)