Każde miasto może stać się inteligentniejsze i bardziej przyjazne dla mieszkańców

Efektywne wykorzystanie energii w miastach jest kluczem do zrównoważonego rozwoju

Departament Gospodarki i Spraw Społecznych ONZ szacuje, że do 2050 r. liczba ludności na świecie wyniesie około 9,8 mld, z czego prawie 70% będzie mieszkać w miastach.

A miasta są tym, na czym musimy się skupić, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, które określa ramy dla utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza. 

Nasze miasta są główną siłą napędową światowej produkcji gospodarczej, ale są również ogromnymi konsumentami i odpowiadają za 60–80% zużycia energii i 75% emisji dwutlenku węgla. Efektywność w miastach jest najskuteczniejszym sposobem na przekształcenie wyzwań stojących przed naszymi miastami w szanse. Dysponujemy technologiami umożliwiającymi czerpanie korzyści z urbanizacji, a ta strona oferuje wgląd w rozwiązania już wdrożone — większa wydajność przy mniejszym zużyciu.

Główne wyzwania urbanizacji

Główne wyzwania urbanizacji

  • Każdego dnia przybywa około 200 000 nowych mieszkańców miast.
  • W 1950 r. dwie trzecie mieszkańców globu mieszkało na obszarach wiejskich. Do 2050 r. dwie trzecie ludzi na świecie będzie mieszkać w miastach.
  • Budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii.

Zapoznaj się z naszymi historiami przypadków