Frequentieregelaars voor pompen

  • Overzicht
  • Casestudies
  • Neem contact met ons op
  • Producten
Koeling, airconditioning, pomp, pompregeling, glycoltoevoer, lekbeveiliging, flowcompensatie

Verbeter de systeemprestaties door middel van pompoptimalisatie

In koel- en airconditioningtoepassingen kunt u de prestaties van het systeem aanzienlijk verbeteren door de pompwerkzaamheden te optimaliseren. Dankzij specifieke regelfuncties voor meerdere pompen en intelligente beschermingsfuncties optimaliseren Danfoss frequentieregelaars de productie en beschermen ze de frequentieregelaar, de motor en de apparatuur in het systeem. Ze zorgen tevens voor geoptimaliseerde vloeistoftoevoer in geval van lekkage of een defecte leiding.

Een continue toevoer van water of glycol kan worden gewaarborgd in geval van lekkage of een defecte leiding. Zo wordt overbelasting bijvoorbeeld voorkomen door het toerental van de frequentieregelaar te verlagen en de toevoer voort te zetten bij een lager debiet.

Lekbeveiliging

De in Danfoss frequentieregelaars geïntegreerde functies Droogloopbeveiliging en Einde-curve hebben betrekking op situaties waarbij de pomp draait zonder de gewenste druk te creëren, bijvoorbeeld bij lekkage in een leiding. In dat geval genereert de frequentieregelaar een alarm en schakelt hij de pomp uit of voert hij een andere voorgeprogrammeerde actie uit.

U kunt aanzienlijke energiebesparingen en lagere installatiekosten realiseren dankzij flowcompensatie in zowel ventilator- als pompsystemen. Een druksensor in de buurt van de ventilator of pomp biedt een referentie om de druk aan de uitlaatzijde van het systeem constant te houden. De frequentieregelaar past de drukreferentie voortdurend aan de systeemcurve aan.

Een werkende pomp zal gewoonlijk meer energie verbruiken naarmate hij meer toeren maakt, op basis van een curve die wordt bepaald door de pomp en het ontwerp van de toepassing. De functie voor geen/weinig debiet detecteert situaties waarin de pomp veel toeren maakt maar niet volledig wordt belast. Dat kan erop wijzen dat de watercirculatie is gestopt, de pomp droog is gedraaid of er een leiding lekt. Een continue toevoer van vloeistof kan worden gewaarborgd in geval van lekkage of een defecte leiding. Zo wordt overbelasting bijvoorbeeld voorkomen door het toerental van de frequentieregelaar te verlagen en de toevoer voort te zetten bij een lager debiet.

Nog meer energie besparen

Automatische energieoptimalisatie (AEO) levert een extra energiebesparing tot 5% op. Deze functie stemt de ingangsstroom af op het actuele motortoerental en de belasting, en neemt alleen het vermogen op dat nodig is om de motor te bekrachtigen en met de actuele belasting te werken. Dat voorkomt extra thermische verliezen in de motor.

Met een rendement tot 99% en een werkelijke arbeidsfactor van meer dan 0,9 zijn Danfoss frequentieregelaars beduidend beter dan vergelijkbare toestellen. Verliezen van smoorspoelen en filters zijn al meegenomen in dat cijfer. Dat verlaagt niet alleen de directe energiekosten voor de frequentieregelaar zelf, maar ook de kosten voor koeling of het afvoeren van extra warmte.

Groenste hotel ter wereld verbruikt 60% minder energie

Crowne Plaza Copenhagen Towers hotel optimaliseert energierendement en kosteneffectiviteit met VLT® HVAC Drive.

Casestudies

  • if (isSmallPicture) { Equinix server rooms – Totally reliable air conditioning; } else if (isBigColumns) { Equinix server rooms – Totally reliable air conditioning } else { Equinix server rooms – Totally reliable air conditioning }
    Uiterst betrouwbaar klimaat in 6000 m2 serverruimte Equinix

    Equinix is de bindende factor tussen toonaangevende bedrijven en hun klanten en medewerkers via de meest innovatieve data centers. VLT® HVAC Drive zorgt dat de beste internetverbinding ook rendabel is.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie contact met ons op

Producten