Nye og smarte løsninger forebygger vannskader

søndag 14. juli 2019

Hvert minutt – døgnet rundt, hele året – oppstår en vannskade i en bygning i Skandinavia. Det overraskende store antallet vannskader har mange årsaker.

Den vanligste årsaken til skadene er vannlekkasjer fra harde hvitevarer som er koblet direkte til vannforsyningen i rom som ikke er våtromssikret og derfor ikke har avløp i gulvet.

Uansett årsak kan fuktskadene få alvorlige konsekvenser for dem det går utover. Skjulte fuktskader kan gi helseproblemer, og i mange deler av verden er vannspill en trussel mot en allerede begrenset vannressurs.

Les mer i vår artikkel og få et innblikk i de nye og smarte løsningene Danfoss anbefaler for å beskytte mot vannlekkasje.

Gå til artikkelen