Kemian-, lääke- ja muoviteollisuus

Kemian-, lääke- ja muoviteollisuus

Parempi luotettavuus ankarissa ympäristöissä

Kemikaalien ja lääkkeiden tarve lisääntyy maailmanlaajuisesti, ja uusia hyödykkeitä, yhdisteitä, aktiivisia ainesosia ja lääkkeitä kehitetään jatkuvasti kaikkien teollisuudenalojen tarpeisiin sekä erilaisiin arkielämän käyttötarkoituksiin. Parhaiden käytettävissä olevien teknologioiden käyttäminen on vakiokäytäntö kemiallisissa reaktoreissa, uuttamisessa, saostamisessa, kuivaamisessa, jauhatuksessa, granuloinnissa, kuumaekstruusiossa ja vastaavissa prosesseissa raskaassa teollisuudessa.

Jäähdytyksen ja ohjauksen määritykset kemian- ja lääketeollisuuden tuotantoprosesseissa ovat tiukkoja. Ainoastaan tietyille painealueille ja ankariin ympäristöihin hyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää. Käyttämällä Danfossin asiantuntemusta ja laatutuotteita voit varmistaa korkean luotettavuus- ja turvallisuustason, pitkän käyttöiän, hyvän suorituskyvyn ja energiatehokkuuden. 

Arvokkaiden raaka-aineiden tehokas toimitus, jalostus ja kuljetus aina tarkasti oikeilla lämpötila-alueilla voidaan saavuttaa Danfossin jäähdytysratkaisujen avulla. Ja mitä tulee parhaisiin käytettävissä oleviin vaihtovirtamoottoriteknologioihin, alalla tiedetään taajuusmuuttajien nopeudensäädön hyödyt.

Danfossilla on laaja kokemus ja asiantuntemus jäähdytyksestä ja vaihtosähkömoottoreiden nopeuden säädöstä kaikilla tärkeillä kemianteollisuuden aloilla, joihin lukeutuvat: petrokemikaalit, yleiset epäorgaaniset aineet, polymeerit sekä erikois- ja kuluttajakemikaalit. Jäähdytyslaite- ja taajuusmuuttajavalikoimamme on suunniteltu täyttämään kemianteollisuuden vaatimukset, joissa turvallisuus on tärkein prioriteetti.

Optimoitu prosessi, vähemmän seisokkeja

Danfossilla on vahva rooli kemianteollisuuden pyrkimyksissä tehostaa tuotantokapasiteettia ja tukea kestävää kehitystä. Moottorien nopeudensäädön mahdollistama tehostunut prosessinohjaus ja eri sovellusten energiansäästöt ovat parantaneet prosessien tuottavuutta ja luotettavuutta ja vähentäneet hiilipäästöjä.

Korkea suojausluokitus ja suojapinnoite taajuusmuuttajiemme piirilevyillä parantaa suojausta ympäristön saasteita, aggressiivisia kaasuja, kosteutta ja pölyä vastaan. Nämä taajuusmuuttajat myös vähentävät lämpökuormia ja ilmastoinnin vaatimuksia erinomaisella lämmönhallinnallaan. Näin saavutetaan pidempi taajuusmuuttajan käyttöikä, vähemmän ylläpitoa, luotettava toiminta ankarissa ympäristöissä, vähemmän seisokkeja ja matalammat kokonaiskustannukset.

Näin hyödyt yhteistyöstä Danfossin kanssa:

 • Tarkka lämpötilan ohjaus
 • Turvallinen, tarkka ja vankka moottorin ohjaus
 • Erinomainen lämmön ja harmonisten yliaaltojen hallinta   
 • Luotettavat ratkaisut, matalat käyttö- ja ylläpitokustannukset 
 • Hyvä suorituskyky ja energiatehokkuus

Danfossin ratkaisuista hyötyviä sovelluksia:

 • Pumput
 • Jäähdytyspuhaltimet
 • Kompressorit
 • Puristimet
 • Rouhimet
 • Valssit
 • Myllyt
 • Sekoittimet
 • Vaivaimet
 • Kuivaimet
 • Puhaltimet
 • Annostelijat
 • Sentrifugit

Engineering Guide

The specifications for refrigeration and control in chemical and pharmaceutical production processes are rigid. Only approved products for certain pressure ranges and harsh environments can be used. With an injection of Danfoss expertise and quality products you can be sure of high levels of reliability and safety, a long service life and high performance and energy efficiency. To learn more, read our guide "Planning and project engineering of AC drives in chemical and pharmaceutical applications".

Muovi

Muovi

Injektointi- ja ekstruusiokoneiden energianoptimointi

Runsaasti energiaa vaativista rakeiden ja jauheiden sulattamisesta aina seosten suunnitteluun, injektointiin ja ekstruusioon, muovinvalmistuskoneet voivat hyötyä merkittävästi pienemmästä energiankulutuksesta ja optimaalisesta säätelystä. Polyetyleenien, polyuretaanien tai polypropeenien prosessointi muovikomponenteiksi ja pakkausmateriaaleiksi on ala, jossa kilpaillaan kustannuksilla ja laadulla. Tarkka lämpötilan ohjaus sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä yhdessä pienen koon ja joustavan komponenttisuunnittelun kanssa tekevät Danfossin ratkaisuista hyviä: niiden integroiminen on helppoa, tarkkuus huippuluokkaa ja käyttäminen kustannustehokasta.

Tietotaitoa täyssähkö- ja hybridiratkaisuissa

Kun on kyse täyssähköisistä koneista, Danfossilla on eniten kokemusta ja tietotaitoa tarkasta ja vankasta moottorin ohjauksesta. Meillä on myös monipuolista ja syvällistä tietotaitoa ja laitteistoja, joilla varmistetaan tehonmuunnoksen optimaalisuus ja energiatehokkuus sähköhydraulisissa hybridikoneissa injektoinnista ekstruusioon ja muihin sovelluksiin.

Tarkkuus, puhtaus ja lämpötilan ohjaus

Haasteenasi on ylläpitää suurta tarkkuutta ja tasaista laatua jatkuvan vakiopaineisissa prosesseissa, joissa lämmönhallinta on kallista. Meillä on asiantuntemusta ja ratkaisuja näiden ongelmien ratkaisemiseen, jotta saat tarvittavan suorituskyvyn laadukkaiden ja vakaiden muovikomponenttien valmistamiseen tyydyttävillä kokonaiskustannuksilla.