Taajuusmuuttajat teollisuuden kompressoreihin

  • Yleiskatsaus
  • Yhteystiedot
  • Tuotteet
Teollisuuden kompressorit, ATEX, jäähdytys, kierukkakompressori, ruuvikompressori, mäntäkompressori

Mitoita kapasiteetti lämpökuorman mukaan ja säästä energiaa

Yksi teollisten jäähdytyslaitteiden elinkaaren suurimmista kustannustekijöistä on energia. Monissa kylmälaitesovelluksissa kapasiteetti ylittää jäähdytystarpeen kausi-, tuotemäärä- tai käyttöastevaihtelujen ja tehohävikkiä aiheuttavien sähkölaitteiden takia. Modernit, sovelluskohtaisesti suunnitellut taajuusmuuttajat, kuten Danfoss Drivesin VLT®-mallisto, mahdollistavat kapasiteetin jatkuvan mukautuksen todellisten jäähdytys- ja prosessitarpeiden mukaan. Tällöin energiankulutus vähenee huomattavasti ja käyttö- ja huoltokustannukset alenevat. 

Optimoiduissa jäähdytysjärjestelmissä olennaista on kompressorin ja lauhdutin-/haihdutinpuhaltimen älykäs ohjaus. Tyypillisesti energiankulutuksessa voidaan saavuttaa 10–25 %:n säästöt käyttämällä Danfossin taajuusmuuttajia jäähdytyskompressorien, lauhdutinten ja haihduttimien kapasiteetin optimointiin. Tasapainottamalla kapasiteettia varsinaisen kuorman mukaan koko järjestelmän hyötysuhdekerroin (COP) paranee ja saadaan merkittäviä energiansäästöjä.

Taajuusmuuttajalla ohjatut ruuvikompressorit käyttävät tyypillisesti 15 % vähemmän energiaa kuin perinteiset pelkällä liukuventtiiliohjauksella varustetut ruuvikompressorit. Optimoidut käynnistys- ja pysäytysjaksot vähentävät kompressorin kulumista.

Taajuusmuuttajan ohjaamien mäntä- ja kierukkakompressorien hyötysuhdekerroin on korkeampi osakuormilla. VLT®-taajuusmuuttajat sopivat erityisen hyvin kierukkakompressorien ohjaamiseen.

Kaskadiohjaus optimoi energiansäästöt ja alentaa käyttökustannuksia

Kaskadikonfigurointi mahdollistaa osakuorman aikana sovelluksen ja taajuusmuuttajan optimoidun toiminnan. Peruskuorman aikana on käytössä yksittäinen sovellus, kuten kompressori, jota ohjaa taajuusmuuttaja. Kun jäähdytystarve kasvaa, taajuusmuuttaja käynnistää lisäkompressoreja yksi kerrallaan. Näin varmistetaan, että laitteet toimivat niiden optimaalisella tehokkuudella, ja että koko järjestelmä hyödyntää energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

Hyvin suunniteltu kaskadiohjaus varmistaa myös yksittäisten sovellusten mahdollisimman vähäisen kulumisen. Vuorottelemalla verkkoon kytkettyjä kompressoreita huoltohenkilöstö voi varmistaa, että kompressoreita käytetään yhtä paljon ja että ne kuluvat tasaisesti. Se pidentää laitteiden elinkaarta ja huoltovälejä, mikä alentaa kustannuksia.

Danfoss Drivesin edistyksellinen ohjain (Multi-zone pack controller) mahdollistaa tehokkaan kaskadiohjauksen ja jopa kuuden kompressorin ohjauksen. Näin voidaan vähentää energiankulutusta sekä kytkentöjen ja irtikytkentöjen määrää, vakauttaa paineita ja lämpötiloja ja vähentää kompressorin kulumista. Vastaavasti pumppukaskadiohjaus jakaa käyttötunnit tasaisesti kaikkien pumppujen kesken, jotta yksittäisten pumppujen kuluminen pysyy mahdollisimman vähäisenä.

Nopea käyttöönotto

Käyttöönotto käy nopeasti ja helposti Danfoss Driven näyttöpaneelilla, joka käyttää yleisiä jäähdytysteknologia-alan termejä tietokonekielen asemesta. Käyttöönoton apuohjelma opastaa käyttäjää tarvittavien asetusten määrittelyssä. Helpon ohjelmoinnin ansiosta asentajat ja huoltohenkilöstö voivat hoitaa työnsä helpommin ja nopeammin, inhimilliset virheet vähenevät ja työntekijöiden tuottavuus lisääntyy.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet