Taajuusmuuttajat teollisuuden nostureihin ja nostolaitteisiin

 • Yleiskatsaus
 • Yhteystiedot
 • Tuotteet
Parempi turvallisuus, parempi suorituskyky nostureihin ja nostolaitteisiin

Teollisuusnostureiden turvallisuuden ja suorituskyvyn optimointi

Kaikkien raskaassa teollisuudessa käytettävien nostureiden tehtävänä on laitteiden ja tuotteiden nostaminen tuotannon tai kuljetuksen aikana. Pyrkimys työolosuhteiden turvallisuuden ja toiminnan tehokkuuden parantamiseen tarkoittaa, että raskaan teollisuuden nosturit kehittyvät jatkuvasti.

Yleisimpiä teollisuusnostureita ovat silta- ja pukkinosturit. Näissä nostureissa kuorma riippuu tartuntalaitteessa kaapelien varassa ja toimii heilurina. Heilahtelevat kuormat ovat turvallisuusriski ja lisäävät nosturin rakenteen kuormitusta. Ratkaisu heilahtelun hallintaan on ohjata liikettä tarkasti sähkömoottorin tuloon liitetyn taajuusmuuttajan avulla.

Hybridisaatio

Dieselin ja akkuihin varastoidun sähköenergian yhdistelmän käyttäminen luo mahdollisuuksia leikata huippukuormia, optimoida halvempaa hiljaisen ajan sähköä ja jatkaa toimintaa myös virtakatkosten aikana.

 • Verkon kulutuksen siirtäminen hiljaisiin aikoihin. Lataamalla akkuja öisin hiljaisen ajan hinnoilla ja käyttämällä varastoitua sähköä tarpeen mukaan työpäivän aikana nosturien käyttäjät voivat käyttää ajansiirtoa päivittäisen toiminnan sähkökustannusten leikkaamiseen.
 • Tulevan sähkön huippukuorman leikkaaminen. Käyttämällä akkuihin varastoitua sähköä huippukuormatarpeen apuna, esimerkiksi kun nostotoiminnon alussa tarvitaan suurta vääntömomenttia, sähkömoottoreita voidaan suojata huippukuormilta. Loppujen lopuksi tämä tarkoittaa, että nosturivalmistaja voi mitoittaa moottorit normaalin kuorman mukaan huippukuorman sijaan.
 • Varavirtaa. Korvaa vara-akuilla pyörimisreservi, joka toteutettaisiin muuten dieselgeneraattoreilla. Akkujen halventuessa akkujen integroiminen nostureihin virtakatkojen varalta on yhä kannattavampaa.

Jarrun ohjaus, energianvarastointi ja muuta

Nosturin käyttökokemus koostuu monista tekijöistä. Danfossin taajuusmuuttajissa on nosturiominaisuuksia ja nosturin ohjausjärjestelmiä, joiden avulla suorituskykyä voidaan parantaa monilla tavoilla: 

Avoin piiri
Avoimen piirin käytössä Danfossin taajuusmuuttajat auttavat varmistamaan nosturin erinomaisen suorituskyvyn ilman pulssiantureita. Nosturin käyttöönotto siirtoa ja nostoa varten on helppoa. Kahden moottorin rinnakkaiskäytössä laskun ohjaus tasaa vääntömomentin kahden moottorin välillä.

Suljettu piiri
Nosturien dynamiikka on parempi suljetun piirin käytössä. Danfossilla on joustavia pulssianturiliitäntöjä, jotka mahdollistavat laajemman komponenttivalikoiman käyttämisen.

Mekaanisen jarrun ohjauksen edut

Danfossin taajuusmuuttajat estävät shokkikuormia noston alussa ja lopussa. Pystysuuntaista liikettä varten Danfoss tarjoaa tasaisen momentin ramppauksen, jolla varmistetaan, että kuorma pidetään, pysäytetään, nostetaan ja lasketaan aina täysin turvallisesti. 

Isäntä-seuraaja
Suljetun piirin käytössä isäntätaajuusmuuttaja toimii nopeudensäätimenä ja lähettää vääntöviitteen seuraajataajuusmuuttajille analogisen lähdön tai kenttäväylän kautta. Seuraajakäyttö toimii momentinohjaustilassa ja isäntätaajuusmuuttaja toimii nopeudenohjaustilassa.

Anturiton heilahtelunesto
Danfossin taajuusmuuttajat sopivat hyvin heilahtelevien kuormien vakauttamiseen, koska niissä on integroituna anturiton heilahtelunesto-ohjelmisto. Heilahtelunestolla varustettu nosturi huomioi noston ja kuorman tyypin ja varmistaa, että kuorma on vakaa eikä heilahtele. Heilahtelunestotoiminto parantaa turvallisuutta, vähentää jaksoaikaa parantaen tuottavuutta eikä vaadi erityistaitoja käyttäjältä.

Regeneratiivinen virta
Nosturin jarrutusenergia hukataan perinteisesti lämpönä. Jarrutusenergian talteenottaminen regeneratiivisen taajuusmuuttajan avulla mahdollistaa sen käyttämisen energiatehokkuuden parantamiseen. Danfossin taajuusmuuttajiin on saatavilla Active Front End (AFE) regeneratiivista toimintoa varten.

Ominaisuudet ja edut

Helppo käyttöönotto sisäänrakennettujen nosturiominaisuuksien ansiosta

Sujuva käyttö ilman nykäyksiä tai heilahteluja käynnistyksen ja ramppauksen aikana

Tandemkuormantasaus juoksukissa- ja siirtosovelluksiin nopeus-vääntö-jaolla tai kuorman pudotuksen ohjauksella.

Tandemnosto, akselinopeuden synkronointi kahden noston välillä

Valittavana avoimen tai suljetun piirin ohjaus

Mekaaninen jarru sujuvoittaa käyttöä ja optimoi turvallisuuden

Hallittu pysäytys kuorman pudotessa

Integroitu nosturin turvallisuusohjelmisto varmistaa lain vaatiman turvapysäytintoimintojen noudattamisen: mm. Safe Torque Off, SS1, SS2, SQS

Heilahtelunestotoiminto varmistaa erittäin vakaan poikittaisliikkeen

Danfossin taajuusmuuttajien nosturisovellukset

 • Nosto: Kuorman nostaminen ja laskeminen.
 • Silta, pukki ja pitkä liikematka: Siltanosturissa on kannatinpalkki, vaunut, päätytuet, kävelysilta ja käyttömekanismi, joka kuljettaa juoksukissaa ja liikkuu poikittain siirtorataan nähden.
 • Juoksukissa, eli poikittaisliike: Yksikkö, jossa nostomekanismi on kiinni, kulkee sillan kiskoilla. Juoksukissa liikkuu joko yhdellä tai kahdella yhteisellä akselilla kytketyllä moottorilla.
 • Puomi: Vaakakappale, joka tukee liikutettavaa seinään tai lattiapilariin kiinnitettyä nostolaitetta.
 • Käännös: Nosturin puomin kääntöliike vaakasuunnassa, kuten esimerkiksi torninostureissa.

 

Danfossin taajuusmuuttajien nosturityypit

 • Siltanosturi
 • Siltanosturi
 • Prosessinosturi
 • Kiskokiinnitteinen pukkinosturi
 • Kumirenkainen pukkinosturi, RTG-nosturi
 • Pukkinosturi
 • Kahmarinosturi
 • Satamanosturi, STS-nosturi, konttinosturi
 • Merinosturi
 • Ajoneuvonosturi
 • Satama-ajoneuvonosturi
 • Torninosturi
 • Rakennusnosturi

Liiketoimintaa

Danfoss Drives tarjoaa henkilökohtaisia neuvoja ja sovellussuunnittelua taajuusmuuttaja-asiantuntijoiltamme, jotka auttavat OEM-asiakkaita, järjestelmäintegroijia ja teollisuuskäyttäjiä. Toimitamme myös räätälöityjä laite- ja ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat saumattoman integroinnin, sekä toimintoja kokonaisjärjestelmän optimointiin.

Danfoss Drives on johtava nosturiteollisuuden tarpeisiin taajuusmuuttajia toimittava yritys. Yli 100 000 Danfossin taajuusmuuttajaa tuovat vaivatonta nopeudensäätöä ja optimoitua tehoa pienimmistä nostotaljoista suurimpiin siirrettäviin nosturialuksiin, joiden nostokapasiteetti on jopa 10 000 tonnia.

Ratkaisuja uusiin hankkeisiin ja uudistuksiin

Uusia nostureita suunniteltaessa Danfoss Drives pystyy tukemaan kehitystyötä hyödyntämällä vuosien kokemustaan sovelluksista ja taajuusmuuttajatekniikasta. 

Tärkeitä osaamisalueitamme ovat yhteistyö taajuusmuuttajien käytön analysoinnissa testinostureiden avulla sekä ohjauksen, suorituskyvyn ja järjestelmän optimointi. Lisäksi laaja huoltotarjontamme kattaa määräaikaishuollon vaatimukset ja uudistuspakettien optimoinnin.

Danfoss Drivesin tekninen tuki ja huoltotiimi pystyvät avustamaan järjestelmien integroijia ja nosturivalmistajia projektin kaikissa vaiheissa kaappien rakentamisesta aina käyttöönottoon asti. Keskeiset palvelumme kattavat nosturin koko elinkaaren ja sisältävät teknisen tuen, käynnistyksen, huollon, varaosat, päivitykset ja koulutuksen.

Tehokas jarrutuksen hallinta Elgin valimonostureissa

Mekaanisen jarrutuksen erikoissovellusohjelmisto varmistaa erinomaisen nopeustarkkuuden, siltanosturin turvallisuuden ja jarrutuksen hallinnan Elgi Mukandissa.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet