Fjernvarme

 • Overblik
 • Relaterede applikationer
 • Videoer
 • Casestudier

Brug af fjernvarme er lig med højere energieffektivitet og individuel komfort

Hvis du arbejder i et offentligt forsyningsselskab eller er ansvarlig for design og levering af fjernvarme, tilbyder Danfoss mange års erfaring og indgående viden om 4G-fjernvarme og en lang række produkter og serviceydelser, der kan maksimere potentialet i din fjernvarme. 

Udover at vi har betragtelig teknisk ekspertise, ved vi også, at nutidens fjernvarmeforsyning leverer andet og mere end kun varme og køling til slutbrugeren. Du påvirker og producerer i henhold til politiske energimål og tilgængelige teknologier. Danfoss kan vise dig, hvordan fjernvarmeforsyningsselskaber spiller en kritisk vigtig rolle i at reducere CO2-udledningerne og optimere energiforbruget i byerne. 

Hvorfor er fjernvarme med Danfoss en god ide?

Vi tror på, at fjernvarme er den mest bæredygtige tilgang til minimering af klimaændringerne og forbedring af energieffektiviteten, fordi den leverer optimeringsløsninger og optimal temperaturregulering for både udbuds- og efterspørgselssiden.  

Tendenserne i fjernvarmesektoren flytter sig:

 • Fra en enkelt kilde til flere kilder
 • Fra fossile brændsler til vedvarende og overskydende energi
 • Fra høj temperatur til lav temperatur i fjernvarmen

District Energy

Håndtering af de primære udfordringer inden for fjernvarme

1.    ∆T-optimering

Hydraulisk ubalancerede systemer resulterer i højt flow og høje returtemperaturer. ∆T har en direkte indvirkning på omkostninger og effektivitet i varmeproduktionen og forsyningsnettet. Udfordringen i fjernvarme er, hvordan man maksimerer forsyningsnet- og produktionseffektivitet, samtidig med at man leverer den bedste forsyningskvalitet.

For at løse udfordringerne skal man optimere forsyningstemperaturen, forbedre ∆T samt indregulere forsyningstemperatur og flow. Ved hjælp af intelligente løsninger og komponentsystemer fra Danfoss kan du:

 • Forbedre ∆T i primærside ved at øge effektiviteten i sekundærside
 • Opnå optimal balance mellem ∆T og flow
 • Reducere distributions- og produktionsomkostninger.

Det vurderes, at på grund af driftsmæssige omkostningsreduktioner og forbedret effektivitet kan vi opnå minimum 1 % reduktion af produktionsomkostningerne til primær energi for hver 3K-stigning i ∆T.

2. Optimalt design af forsyningsnet

Vand- og varmetab, ændringer af kritiske punkter i samt udvidelser af forsyningsnettet og mange andre faktorer resulterer i høje produktionsomkostninger på grund af dårlig planlægning. Udfordringen inden for fjernvarme er, hvordan man minimerer investeringsomkostningerne og maksimerer forbrugsdensiteten og dermed opnår optimal dimensionering af forsyningsnettet samt økonomisk prioriterede investeringer.

For at løse udfordringerne anvendes den termohydrauliske model til at:

 • Undgå overdesign
 • Kontrollere kapaciteten og vurdere påvirkningen på hele forsyningsnettet.

Det vurderes, at på grund af anvendelse af korrekt planlægning i forbindelse med dimensionering af forsyningsnet og hjælp til komponentdimensionering (konsulentarbejde) kan vi reducere investeringen med 17 %, sammenlignet med traditionelt design.

3. Decentralisering – større brændselskompleksitet

Decentralisering og større brændselskompleksitet gør integration og prognoseberegning langt vanskeligere. Udfordringen i fjernenergi er, hvordan man maksimerer udnyttelsen af produktionskilder med bedst mulig økonomi og effektivt administrerer komplekse forsyningsnet, samtidig med at man også forbedrer udnyttelsen af forskellige varmekilder med bedst mulige økonomiske investeringer.

Produktion af varme ved hjælp af vedvarende energi kan prioriteres og styres bedre for at hjælpe forsyningsselskabet med at nå (eller overgå) målet.

Løsningen på udfordringerne er effektiv produktionsplanlægning (brændselsmiks) ved at gøre bruge af:

 • Efterspørgselsprognoser
 • Indregulering af forsyningsnettet i realtid
 • Simulering af varmeproduktion

Ved hjælp af de værktøjer understøtter du EU's mål om 27 % vedvarende energi.

4. Krav til energibesparelser

Regulativer for energibesparelser kræver årlige energibesparelser og klar dokumentation for at bevise, at de gennemføres. Udfordringen inden for fjernenergi er, hvordan man opnår målene for energibesparelser hos slutbrugerne og investerer i sekundærvarmeside for at forbedre effektiviteten af primærsiden. Målet er at gennemføre intelligente investeringer.

Løs udfordringerne ved at:

 • Indkøbe og udvikle knowhow om potentielle tiltag og beviser på besparelserne.
 • Udføre sekundærsidetiltag med bedste omkostnings-/ydeevneforhold på primærside.

I sidste ende kan du opnå over 1,5 % af slutbrugerbesparelserne årligt (EU's energidirektivmål, der kun er relevant for lande med forpligtelsesplaner).

5. Spidsbelastning på energibehovet

Varmespidsbelastning og dyre spidsbelastningsbrændsler presser fjernvarmeselskabernes ressourcer og gør opvarmningen dyrere for både fjernvarmeselskaberne og brugerne. Det har også en stor indvirkning på både CAPEX og OPEX. Udfordringen inden for fjernenergi er, hvordan man reducerer effekten af energibehov ved spidsbelastning på driftsomkostningerne for forsyningsnettet og dækker spidsbelastningsbehovet med almindelige varmekilder, samtidig med at man sænker investerings- og driftsomkostningerne.

Løs udfordringerne ved at:

 • Simulere varmeproduktion
 • Maksimere udnyttelse af varmeakkumulering i bygninger og forsyningsnet
 • Gennemføre styringstiltag for opvarmningsrampefunktioner.

Dermed kan man opnå op til 20 % reduktion af energibehovet ved spidsbelastning.

6. Ældre SCADA-systemer

Ældre SCADA-systemer kan gøre dataintegration besværlig og tidskrævende. Udfordringen inden for fjernenergi er, hvordan man gør dataintegration nemmere og mindre tidskrævende, samtidig med at man sænker investerings- og vedligeholdelsesomkostningerne.

Løsningen er at spare tid og penge ved at benytte moderne SCADA med:

 • Åben databaseadgang
 • Åben opkobling
 • Autogenererede nøgleprocesser og ydelsesindikatorer
 • Funktioner til automatisk idriftsætning

Alle ovenstående tiltag vil bidrage til at åbne op for de skjulte ressourcer, og det bør udmønte sig i 30 % større effektivitet sammenlignet med traditionel SCADA.

7. Øget fokus på kundeservice

Udfordringen inden for fjernenergi er, hvordan man udvider den kundeservice, der leveres af fjernvarmeselskaber og øger kundernes opfattelse af fjernvarmeselskaberne som pålidelige, gennemskuelige og fleksible samarbejdspartnere.

Løsningen er at positionere fjernvarmeselskaberne som eksperter i energieffektivitet og gøre dem til det indlysende valg, når slutbrugerne skal vælge energiforsyning, ved at:

 • Levere ekstra serviceydelser, for eksempel sikkerhedsovervågning og vedligeholdelseskontrakter
 • Levere understøttende værktøjer, for eksempel Enspire og Heat Selector
 • Levere uddannelse og anbefalinger vedrørende modernisering af sekundære systemer
 • Levere løsninger til systemmodernisering og -optimering.

Det vil understøtte integration af primær- og sekundærside og øge kundetilfredsheden.

8. Fokus på nye forretningsområder

Udfordringen inden for fjernenergi er, hvordan man håndterer øget konkurrence i fjernvarmesegmentet, udvikler nye forretningsområder for at sikre rentabilitet og ikke går glip af at være med i digitaliseringen.

Løsningen er at positionere fjernvarmeselskaberne som eksperter i energieffektivitet og gøre dem til det indlysende valg, når slutbrugerne skal vælge energiforsyning, ved at:

 • Tilbyde lavere varmeregninger og optimering af vedligeholdelse
 • Tilbyde komplette pakkeløsninger til sekundærsiden, inklusive udstyr (Enspire, TRV, stationer, ASV).

Ved hjælp af alt det kan fjernvarmeselskaberne forbedre konkurrenceevnen og opnå øget rentabilitet ved at gøre brug af en ny salgskanal. I sidste ende vil fjernvarmeselskaberne være opdaterede og rentable.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Produktportefølje til fjernvarme og -køleapplikationer i net og bygninger

Rådgivning og fokus på kunden

Innovation, teknisk optimering og effektivitet

Sikkerhed og pålidelighed i samarbejdet

Global tilstedeværelse med stærk, lokal repræsentation og knowhow

En enkelt, erfaren samarbejdspartner til sikring af optimal anlægsdrift, optimal drift af forsyningsnettet og levering af perfekt service til kunderne

Infografik om fjernvarme

Flere ressourcer om fjernvarme

Relaterede applikationer

Videoer

Casestudier

 • if (isSmallPicture) { Rothes CoRDe-anlæg; } else if (isBigColumns) { Rothes CoRDe-anlæg } else { Rothes CoRDe-anlæg }
  DrivePro® Lifecycle Services sikrer maksimal oppetid for Rothes CoRDe

  SKOTLAND: Rothes CoRDe-anlægget, et biomassefyret kraftvarmeværk (CHP-anlæg), sikrede maksimal oppetid takket være flere DrivePro® Lifecycle Services.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  VLT® frekvensomformere styrer verdens mest intelligente fjernkøle- og fjernvarmesystem

  Tårnby Kommune i Storkøbenhavn er den første kommune til at samle produktionen af fjernkøling og fjernvarme med grundvandskøling og lagring af afkølet vand i ét anlæg, der også udnytter den overskydende varme fra et nærliggende spildevandsanlæg. Denne symbiose giver forsyningsvirksomheden mulighed for at levere konkurrencedygtig og miljøvenlig køling til bygningsejere i området - samtidig med at den producerer mere omkostningseffektiv varme til fjernvarmenetværket.

 • if (isSmallPicture) { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn; } else if (isBigColumns) { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn } else { Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn }
  Elektrificering og sektorkobling opnår CO2 mål hos FlexHeat i Nordhavn

  København har vedtaget et ambitiøst mål om at blive CO2-neutral inden 2025 og her spiller fjernvarme en vigtig rolle. FlexHeats anlæg i Københavns Nordhavn, der leverer krydstogtskibsterminaler med fjernvarme, viser hvor langt du kan nå med elektrificering og sektorkobling. Den udsender 315 færre tons CO2 årligt sammenlignet med LPG, som er et gas-baseret alternativ.

 • if (isSmallPicture) { One unified control for all HVAC systems; } else if (isBigColumns) { One unified control for all HVAC systems } else { One unified control for all HVAC systems }
  Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg

  ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.

 • if (isSmallPicture) { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg; } else if (isBigColumns) { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg } else { Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg }
  Fuldskala biogasanlæg i Kalundborg

  Sammen med Ørsted har Bigadan etableret et fuldskala biogasanlæg i Kalundborg, hvor der primært anvendes restprodukter fra insulin- og enzymproduktion ved Novo Nordisk og Novozymes.

 • if (isSmallPicture) { Energieffektive VLT® frekvensomformere på et af verdens største biogasanlæg; } else if (isBigColumns) { Energieffektive VLT® frekvensomformere på et af verdens største biogasanlæg } else { Energieffektive VLT® frekvensomformere på et af verdens største biogasanlæg }
  Energieffektive VLT® frekvensomformere på et af verdens største biogasanlæg

  MEC – BioGas i Holstebro, der tidligere var kendt som Maabjerg BioEnergy, var verdens største biogasanlæg, da anlægget blev sat i drift i 2012.