Hvordan fungerer fjernvarme?

Hvordan fungerer fjernvarme?

Via et fjernvarmenetværk pumper kraftvarmeværket opvarmet vand ud til forbrugerne, hvor det bruges til rumopvarmning eller gulvvarme samt til at producere varmt brugsvand. Det varme brugsvand opvarmes i varmeveksleren, hvori det opvarmede forsyningsvand overfører dets varme til det vand, der kommer ud af hanerne.

Til rumopvarmning kan forsyningsvandet også bruges direkte. Alternativt kan en varmeveksler også overføre varmen til et internt cirkulationskredsløb. Forsyningsvandet, som nu er blevet koldt, da varmen er blevet overført til det varme brugsvand og rumopvarmningen, returnerer derefter til fjernvarmeværket. Fjernvarmeforsyningsvandet cirkulerer konstant i en lukket rørledning.

Visse fjernvarmesystemer bruger damp som et varmefordelingsmedie i stedet for vand. Damp bruges til at opnå højere fremløbstemperaturer, som ofte er nødvendige til industrielle processer. En ulempe ved damp er, at det har et større varmetab end vand.

Miljøvenlig og energieffektiv varmeforsyning

Da der produceres varme og elektricitet samtidigt i et kraftvarmeværk, er fjernvarme meget energieffektivt. Ved at implementere vedvarende energikilder og udnytte spildvarmen, der skabes af industrien, er den miljømæssige gevinst ved fjernvarme endnu tydeligere. Denne form for energiudnyttelse gavner både miljøet og samfundet generelt.

Sammenlignet med individuelle opvarmningssystemer er fjernvarmeværk bedre til at reducere udledninger af farlige forbindelser, da fjernvarmeanlæg har mere avanceret udstyr til forureningskontrol og varmeproduktion under mere kontrollerede forhold. Desuden er fjernvarme meget bekvemt for forbrugerne – de lægger knap nok mærke til, hvordan deres radiatorer og postevand opvarmes på daglig basis.

Fjernvarme gør en grøn fremtid mulig

Fjernvarme er ikke kun foreneligt med nutidens vedvarende energikilder. Med et etableret fjernvarmenetværk kan fremtidige energikilder også udnyttes centralt og distribueres til forbrugerne igennem de eksisterende fjernvarmerør.

Læg dertil en høj effektivitet og evnen til at udnytte spildvarme fra elproduktionen, og du har et system, der potentielt er grundstenen i den fremtidige energiforsyning.

Vedvarende energi – når fossile brændstoffer erstattes med bæredygtige alternativer

I takt med det stigende fokus på miljøet er vedvarende energikilder blevet et hovedtema. Fjernvarmens fleksibilitet giver mulighed for, at fossile brændstoffer kan erstattes med miljøvenlige alternativer.

Vedvarende energi er energi, der skabes fra naturlige ressourcer. Disse omfatter geotermisk energi, biomasse, vindenergi, vandenergi, solenergi osv.

Det er CO2-neutralt. Dette betyder, at disse vedvarende energikilder ikke øger koncentrationen af drivhusgasser (eksempelvis CO2, metan, kvælstofforilte og CFC) i atmosfæren.

Disse alternative vedvarende energikilder er enten direkte eller indirekte forenelige med fjernvarme. Energikilder, som normalt anvendes i elproduktion, såsom vand- og vindenergi, anvendes sjældent i fjernvarmesystemer, men størstedelen af de vedvarende energikilder anvendes i høj grad til fjernvarme.