Maximální energetická účinnost aplikací pro vodárenství

Dodejte svému vodnímu systému inteligentní rozhraní EDGE


Dnešní moderní společnost je na vodě závislá, OSN ale předpovídá, že do roku 2030 bude až 40% nedostatek ve zdrojích sladké vody. Chránit vodu, kterou již máme, proto nikdy nebylo důležitější. Budování lepších vodních systémů vyžaduje inteligentní rozhraní, které zajistí vyšší účinnost a lepší kontrolu.

 Ve společnosti Danfoss stavíme naše frekvenční měniče do samého srdce transformující se vodohospodářské infrastruktury a můžeme vám tak pomoci posunout hranici výkonnosti, spolehlivosti a efektivity vašeho vodovodního systému. S měničem Danfoss VLT® AQUA Drive můžete dosáhnout nové úrovně inteligence a účinnosti bez rizika díky vestavěné inteligenci EDGE.

Již dnes je třeba se dívat do budoucnosti a řešit odsud vyplývající energetické výzvy

Nová zpráva: Snížení spotřeby energie a emisí CO2 pomocí nejlepších dostupných řešení

Dánská federace vodárenského průmyslu DI Water uvádí, že potenciál pro globální snížení emisí při čištění odpadních vod je více než 180 Mt/rok CO2e, což odpovídá eliminaci emisí 100 milionů automobilů ročně. Potenciál snížení spotřeby elektřiny se rovná kombinované výrobě všech evropských uhelných elektráren. Dánské zkušenosti ukazují, že digitalizace může přinést 70 % tohoto snížení emisí. VLT® AQUA Drive je zde klíčovou součástí.

Energie potřebuje vodu a voda potřebuje energii

Energie je voda a voda je energie

Voda vyžaduje energii a energie vodu. Rostoucí celosvětová spotřeba vody i energie generuje jejich rostoucí poptávku a ovlivňuje hospodářský růst i udržitelnost.
K dispozici jsou již technologie, které vytvoří energeticky neutrální vodohospodářskou jednotku, známé jsou ale i nové navazující digitální technologie. Pokud se vše promítne do distribuce vody, sníží se úniky, následně i spotřeba, ušetří se energie.

Řešení

Aplikace

Případové studie

Analýza parametrů v reálném čase - jak funguje ve vodním hospodářství ?

Frekvenční měnič VLT® AQUA Drive poskytuje uživateli nejvyšší možný provozní výkon. Měnič VLT® AQUA Drive je významně zastoupen v aplikacích pro vodní hospodářství. Disponuje širokou škálou standardních funkcí, navíc je vybaven množstvím speciálních funkcí, které jsou určeny pro vodárenství.

Harmonické v instalacích vodovodů a kanalizací - volte moudře, abyste omezili náklady

I ve vodárenství je nutno reflektovat harmonické zkreslení sítě.

Včasná reakce - snížení nákladů.

Přítomnost harmonických frekvencí vnáší do výroby dodatečná rizika (například výpadky produkce) a zvyšují se i provozní náklady. Redukce a eliminace harmonických generuje i nepřímé úspory - sníží se ztráty v transformátorech, kabelech a zařízeních.
Tyto nepřímé úspory (vyvolané minimalizací harmonických) ve svém důsledku zvyšují účinnost celého systému.