Szczegółowe informacje o kursie katalogowym w zakresie chłodzenia

Świat wiedzy

Ten katalog nauki przedstawia kilka przykładów z szerokiej gamy kursów, do których można uzyskać dostęp po założeniu konta na portalu Danfoss Learning.

Po zarejestrowaniu się możesz wybrać spośród ponad 1500 kursów dostępnych nawet w 26 językach. Portal Danfoss Learning daje praktycznie nieograniczone możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności oraz odkrywania najlepszych sposobów wyboru, instalacji, konfiguracji i konserwacji produktów Danfoss. 

Czy jesteś gotowy/-a na naukę?

HVACR (klimatyzacja i chłodnictwo komercyjne)

Program szkoleń z zakresu asortymentu produktów HVACR

Świadomość dostępnych rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w tej branży. Dzięki temu programowi szkoleń możesz uzyskać informacje o wszystkich produktach Danfoss do systemów klimatyzacyjnych i komercyjnych systemów chłodniczych. Poznasz zastosowania i zalety produktów takich jak termostatyczne zawory rozprężne, elementy armatury, sprężarki, agregaty skraplające i wiele innych.

Omówione tematy:

 • Termostatyczne zawory rozprężne
 • Elektryczne zawory rozprężne
 • Filtry odwadniacze
 • Odcinające zawory kulowe
 • Zawory zwrotne
 • Wzierniki
 • Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
 • Zawory wodne
 • Zawory bezpieczeństwa
 • Przełączniki wł./wył.
 • Sprężarki
 • Agregaty skraplające
 • Wymienniki ciepła

Treść: 15 kursów i test

Czas trwania: 10–15 godzin

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać podstawowe informacje o zaworach TXV.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• termostatyczne zawory rozprężne;
• termostatyczne zawory rozprężne lub asortyment TXV;
• cel zastosowania zaworu TXV w układzie chłodzenia;
• określanie lokalizacji zaworu TXV w układach chłodzenia;
• zasada działania zaworów TXV;
• konstrukcja i podstawowe elementy zaworów TXV;
• możliwe zastosowania do zaworów TXV.

Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o elektrycznie sterowanych zaworach rozprężnych: ETS Colibri®.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• informacje o ETS Colibri® oraz przegląd produktów i aplikacji;
• porównanie: obecne rozwiązanie ETS a ETS Colibri®;
• liniowa charakterystyka i niska histereza;
• zakres wydajności, elementy, zasada działania, konstrukcja i funkcja, właściwości i korzyści oraz zastosowania.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać podstawowe informacje o filtrach odwadniaczach oraz ich funkcji w układach chłodzenia.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• filtr odwadniacz i dlaczego jest potrzebny;
• jego funkcja w układzie chłodzenia;
• asortyment filtrów odwadniaczy;
• zasada działania (hermetyczny filtr odwadniacz, filtr odwadniacz z rdzeniem stałym i półhermetyczny filtr odwadniacz);
• dane techniczne;
• siła i wartości.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać podstawowe informacje o elementach armatury Danfoss – zaworach zwrotnych NRV.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• zawór zwrotny NRV i główne zastosowania;
• przegląd asortymentu zaworów;
• specyfikacje techniczne zaworów zwrotnych NRV;
• dobór NRV;
• asortyment zaworów zwrotnych i zakres produktów;
• konstrukcja i właściwości – zawór przelotowy, kątowy, tłok tłumiący;
• dobór zaworu zwrotnego.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać podstawowe informacje o elementach armatury Danfoss – zaworach odcinających BM.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• zawory odcinające i główne zastosowania;
• specyfikacje techniczne zaworów odcinających BM;
• portfolio zaworów odcinających i zakres produktów;
• konstrukcja i właściwości;
• dobór zaworów odcinających;
• część zamienna – zestaw membrany.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać podstawowe informacje o elementach armatury Danfoss – kulowych zaworach odcinających GBC.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• zawory odcinające i główne zastosowania;
• specyfikacje techniczne zaworów odcinających GBC;
• portfolio zaworów odcinających i zakres produktów;
• GBC do CO2, niskie ciśnienie 45 barów;
• GBC do CO2, wysokie ciśnienie 90/75 barów;
• GBC do transkrytycznych instalacji CO2 140 barów;
• konstrukcja i właściwości.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać podstawowe informacje o elementach armatury Danfoss – wzierniku SG/SGP.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• wziernik – SG/SGP i główne zastosowania;
• specyfikacje techniczne wziernika – SG/SGP;
• asortyment wzierników i zakres produktów;
• wybór – wskazanie wilgotności SG/SGP;
• konstrukcja i właściwości SG/SGP.
Zarejestruj się tutaj

Dystrybucja żywności

Program szkoleniowy w zakresie rozwiązań dla małych sklepów

Danfoss posiada szeroką gamę produktów i rozwiązań, które zostały specjalnie dostosowane do formatu małych sklepów. Zarejestruj się na ten program szkoleniowy, aby zapoznać się z asortymentem produktów małych sklepów Danfoss i poznać niektóre z kluczowych produktów dla tego segmentu, w tym rozwiązania w zakresie elektroniki i monitoringu.

Omówione tematy:

 • Formaty, kluczowe wyzwania, możliwości doskonalenia, aplikacje i rozwiązania dla małych sklepów
 • W jaki sposób sterownik urządzeń chłodniczych jest używany do sterowania pomieszczeniem monitoringu i komorą chłodniczą.
 • Przegląd oferty zespołów sprężarkowych, kompaktowych agregatów skraplających Optyma™ Plus oraz rozwiązań zespołów sprężarkowych AK-PC 351 i AK-PC 551.
 • Przegląd całościowego zarządzania energią magazynową w jednym systemie i kluczowe korzyści płynące z AK-SM 810.
 • Podstawowe wprowadzenie do narzędzi wspomagających wybór i wymiary układów chłodzenia

Treść: 15 kursów i test

Czas trwania: 10–15 godzin

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać podstawowe informacje o rozwiązaniach do małych sklepów.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• różne formaty dla małych sklepów;
• kluczowe wyzwania i możliwości doskonalenia;
• zastosowanie i rozwiązania.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja jest przeznaczona dla osób z pewną znajomością technik chłodzenia, które chcą dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania sterownika urządzeń chłodniczych.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• w jaki sposób sterownik urządzeń chłodniczych jest używany do sterowania pomieszczeniem monitoringu;
• w jaki sposób sterownik urządzeń chłodniczych jest używany do sterowania komorą chłodniczą.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać podstawowe informacje o zastosowaniach w zakresie chłodnictwa: pomieszczenia monitoringu i komory chłodnicze.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• asortyment produktów do pomieszczeń monitoringu i komór chłodniczych;
• seria ERC 210;
• seria EKC 200/300 i AK-CC 200/300;
• sterownik komory chłodniczej Optyma.
Zarejestruj się tutaj

Program szkoleniowy Multi Ejector

Grupa docelowa
Ta e-lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać właściwości oraz wpływ dwutlenku węgla.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• dwutlenek węgla: właściwości i oddziaływanie
• właściwości CO2 oraz jego historia;
• zalety stosowania CO2 w roli czynnika chłodniczego.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać zalety dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i zubożenia warstwy ozonowej;
• przepisy dotyczące emisji gazu w różnych krajach;
• wyjaśnienie korzyści płynących z wykorzystania CO2 jako czynnika chłodniczego;
• środki bezpieczeństwa, które należy podjąć podczas pracy z CO2.
Zarejestruj się tutaj

Chłodnictwo przemysłowe

Program szkoleniowy z zakresu chłodnictwa przemysłowego

W tym programie szkoleniowym otrzymasz pełny przegląd dwustopniowej instalacji amoniakalnej, począwszy od elementów po optymalizację instalacji. Poznasz również właściwości amoniaku i CO2 oraz to, jak są wykorzystywane jako czynniki chłodnicze w przemysłowych układach chłodzenia. Na koniec otrzymasz pomocny przewodnik po oprogramowaniu Danfoss Coolselector®2 i dowiesz się, w jaki sposób można z niego korzystać przy wyborze elementów chłodniczych Danfoss do branży przemysłowej.

Omówione tematy:

 • Naturalne czynniki chłodnicze stosowane w chłodnictwie przemysłowym, takie jak CO2 i amoniak
 • Produkty Danfoss Flexline™ i asortyment zaworów blokowych
 • Jak wybrać zawory blokowe za pomocą Coolselector®2
 • Przewodnik po dwustopniowej instalacji amoniakalnej
 • Jak zainstalować i zoptymalizować dwustopniową instalację amoniakalną 

Treść: 10 kursów i test

Czas trwania: 10–12 godzin

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przybliża zagadnienia dotyczące stosowania amoniaku jako naturalnego czynnika chłodniczego.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• stan i tendencje dotyczące stosowania różnych czynników chłodniczych;
• własności amoniaku i innych czynników chłodniczych;
• zalety stosowania amoniaku jako czynnika chłodniczego;
• ograniczenia dotyczące stosowania amoniaku jako czynnika chłodniczego;
• różne aplikacje z zastosowaniem amoniaku;
• różne produkty Danfoss przeznaczone do układów opartych na amoniaku.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać zalety dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i zubożenia warstwy ozonowej;
• przepisy dotyczące emisji gazu w różnych krajach;
• wyjaśnienie korzyści płynących z wykorzystania CO2 jako czynnika chłodniczego;
• środki bezpieczeństwa, które należy podjąć podczas pracy z CO2.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać właściwości oraz wpływ dwutlenku węgla.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• dwutlenek węgla: właściwości i oddziaływanie
• właściwości CO2 oraz jego historia;
• zalety stosowania CO2 w roli czynnika chłodniczego.
Zarejestruj się tutaj

Automatyka przemysłowa

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą poznać technologię czujników temperatury.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• technologia czujników temperatury;
• technologie pomiaru temperatury – RTD (PT), termistory i termopara.
Zarejestruj się tutaj

Grupa docelowa
Ta e-lekcja przeznaczona jest dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o programie czujników temperatury.
Efekty nauki
Tematy, które obejmuje e-lekcja:
• informacje o programie czujników temperatury;
• ogólne wprowadzenie do pomiaru temperatury;
• do czego może być stosowany czujnik temperatury;
• przegląd czujników temperatury – czujniki niskiej i wysokiej temperatury;
• system oznaczenia typu;
• identyfikacja naszych czujników temperatury;
• informacje o najważniejszych aspektach technicznych oraz o tym, w jakich sytuacjach należy stosować określone produkty;
• jak wybrać czujnik temperatury.
Zarejestruj się tutaj