Zawory kulowe

 • Przegląd
 • Powiązane produkty
 • Narzędzia i aplikacje
 • FAQ
 • Filmy

W każdej elektrociepłowni, połączonej ciepłowni i elektrowni, sieci rozprowadzającej i węźle cieplnym występuje potrzeba stosowania regulacji typu zał./wył. przyłącza układu budynku.

Zawory odcinające dzięki regulacji zał./wył. (otwieraniu i zamykaniu) pozwalają dzielić układ na sekcje, co umożliwia serwisowanie, konserwację i naprawy poszczególnych sekcji bez konieczności wyłączania i opróżniania całego układu.

Przy zastosowaniu specjalnych typów zaworów kulowych (do wcinki na gorąco i do odgałęzień) można rozbudować sieć bez przerywania pracy układu.

Zawory kulowe JIP Danfoss mają optymalną konstrukcję przepływu uzyskiwaną przez profilowany króciec napływu i wkładkę rurową w kuli, co zapewnia płynny przepływ przez kulę, wyeliminowanie powstania kawitacji i uzyskanie niższego spadku ciśnienia.

Rezultatem są niższe koszty operacyjne, mniejsza emisja CO2 i oszczędność energii.

Wysokowydajne zawory kulowe Danfoss zostały zaprojektowane specjalnie dla ciepłowni, sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, pomp i węzłów cieplnych.

Stalowe zawory kulowe mają całkowicie spawany korpus i tym samym spełniają wszystkie wymagania stawiane zaworom stosowanym do ciepłej wody. Zapewniają przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa. Zawory kulowe mogą być również stosowane w układach centralnego chłodzenia.

Cechy i korzyści

Unikatowa konstrukcja drogi przepływu zaworów kulowych zapewnia niski spadek ciśnienia i małe zużycie mocy pomp, co przekłada się na oszczędność energii do 30% i niskie koszty eksploatacyjne.

Przewiduje się, że okres eksploatacji zaworów będzie taki jak samego rurociągu, czyli od 25 do 35 lat, w zależności od warunków.

Niezawodne i bezobsługowe uszczelnienie w całym okresie eksploatacji.

Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki uniezależnieniu od sił osiowych i unikalnemu układowi luzu docisku.

Długotrwała szczelność zewnętrzna dzięki unikalnemu uszczelnieniu trzpienia z PTFE/karbonu zapobiegającemu wyciekom zewnętrznym.

Sprężyna o zaawansowanej konstrukcji zapewnia optymalną szczelność wewnętrzną i klasę szczelności A w całym okresie eksploatacji produktu.

Powiązane produkty

 • Filtry

  Filtry chronią wrażliwe urządzenia, takie jak mierniki, pompy i zawory regulacyjne, przed niebezpieczeństwem spowodowanym ciałami obcymi w czynnikach roboczych.

 • Przepustnice — Danfoss
  Przepustnice

  Przepustnice to komponenty, które zapewniają regulację zał./wył. (otwórz/zamknij) sieci ciepłowniczej, instalacji HVAC lub zastosowań wodnych, w których brakuje miejsca na komponenty.

Narzędzia i aplikacje

FAQ

Czy zawory kulowe JIP Danfoss mogą być stosowane w przemyśle naftowym i gazowym?

Zawory kulowe Danfoss JIP są specjalnie zaprojektowane do zastosowań w ciepłownictwie i chłodnictwie i nie powinny być stosowane z czynnikami takimi jak gaz i olej, ponieważ zawory te są dopuszczone do stosowania z grupą 2 cieczy (PED 97/23/EG).

Czy zawory kulowe JIP Danfoss mogą być stosowane do innych celów niż ogrzewanie i chłodzenie lokalne?

Zawory kulowe Danfoss JIP są specjalnie zaprojektowane do zastosowań w lokalnym ogrzewaniu i chłodzeniu. W przypadku zastosowań specjalnych prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zastosowania.

Czy zawory kulowe JIP Danfoss mogą być stosowane do sterowania przepływem?

Zawory kulowe są zaworami odcinającymi i jako takie muszą być zawsze w pozycji całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Jeśli zawór kulowy jest używany do regulacji przepływu, kawitacja i potencjalne uszkodzenie powierzchni kulistej (cząsteczki w czynniku) może skrócić żywotność produktu i spowodować niestabilną kontrolę przepływu w układzie.

Jak można zaoszczędzić na emisji CO2 i energii dzięki prostemu produktowi, takiemu jak zawory kulowe?

Zawory kulowe Danfoss JIP mają specjalną konstrukcję wewnętrzną, która umożliwia optymalny przepływ czynnika roboczego przy minimalnych stratach ciśnienia. Przy niższych stratach ciśnienia energia pompowania w systemie może być odpowiednio zmniejszona, co skutkuje niższym zużyciem energii i emisją CO2.

W jakich pozycjach można zamontować zawory kulowe?

Zawory kulowe Danfoss JIP można montować we wszystkich pozycjach.

Filmy