Węzł cieplny DSA WALL do układów pośrednich

 • Przegląd
 • Narzędzia i aplikacje
 • FAQ

Poznaj węzeł cieplny DSA WALL

Gwarancja dużej wydajności układu. Zapewnia maksimum korzyści.

Węzły cieplne Danfoss stanowią ogniwo łączące sieć cieplną dostawcy energii cieplnej z instalacją klienta. Są wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia do regulacji ciepła na potrzeby obiektu zgodnie ze specyfikacją umowy na dostawę ciepła.

Cechy i korzyści

Węzeł cieplny DSA WALL jest przeznaczony do stosowania w pośrednich systemach CO, układach ciepłej wody użytkowej, ogrzewaniu podłogowym i klimatyzacji.

Nadaje się do ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, a także budynków komercyjnych i przemysłowych.

Zakres wydajności do 145 kW CO/120 kW CWU (w oparciu o wartość temperatury, dopuszczalny spadek ciśnienia i obowiązujące przepisy).

Zgodność z ponad 90% wszystkich wymogów technicznych dotyczących połączeń w typowych sieciach cieplnych.

Modułowa budowa węzła DSA WALL, dostosowana do układów z jednym lub dwoma obiegami, pozwala na łatwe stworzenie 3-obiegowego węzła cieplnego.

Wysoka wydajność energetyczna zapewniana przez wydajność układu

Węzeł DSA WALL ustanawia nowe standardy wydajności energetycznej układów cieplnych. Gwarantują to następujące czynniki:

 • Elektroniczny regulator ECL Comfort sterujący obiegami CO i CWU
 • Dostęp do narzędzia SCADA w serwisie ECL Portal, umożliwiającego monitorowanie układu i sterowanie nim
 • Lutowane wymienniki ciepła MicroPlate™ z opatentowaną technologią płyt wymiany ciepła
 • Niezwykle wydajne pompy obiegowe klasy A
 • Opcjonalna izolacja (w zależności od rynku)

Gwarancja i bezproblemowy serwis

 • Łatwy dostęp do wszystkich kluczowych komponentów pozwala na szybkie serwisowanie i bezproblemową konserwację systemu
 • Zaawansowany system uszczelek zapewniający bezpieczne i szczelne połączenie rur po stronie pierwotnej
 • Jeden partner odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane z pomocą techniczną i serwisem
 • Opcjonalnie rozszerzane pakiety gwarancyjne (w zależności od rynku)

Kompletne rozwiązanie 

 • Węzeł cieplny jest wyposażony w wysokiej jakości komponenty firmy Danfoss, które zostały przetestowane i zoptymalizowane pod kątem bezpiecznego i niezawodnego działania
 • Wszystkie węzły cieplne i wymienniki ciepła firmy Danfoss są produkowane zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/WE

Narzędzia i aplikacje

FAQ

Informacje ogólne

 • dane techniczne stacji (BOM, schemat blokowy, dane główne, obliczenia HEX itp.)
 • Warunki bezpieczeństwa
 • Uwagi dotyczące uruchamiania
 • wymagania serwisowe
 • informacje dotyczące transportu, przewożenia itp.
 • certyfikaty
 • osoby kontaktowe

W umowie sprzedaży (patrz potwierdzenie zamówienia) i/lub oficjalnym cenniku.

Oznacza to, że stacja spełnia wszystkie wymagania stawiane towarom sprzedawanym na rynku europejskim zgodnie z powiązanymi przepisami i dyrektywami UE itp.

Tak — prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w celu uzyskania kopii.

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi zamówień w Państwa kraju, z lokalnym działem sprzedaży lub z działem odpowiedzialnym za sprzedaż.

Deklaracja zgodności z wytycznymi PED/MD.

W zależności od zapotrzebowania, możemy zaoferować pewien wspólny, ograniczony standardowy asortyment produktów. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży.

Tak, dostępny jest Heat Selector.

W celu uzyskania pomocy w doborze wymiarów następnego węzła prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.

Informacja techniczna

Około 10 MW dołączone z programu temperatury; max. wymiar DN 400.

Proszę zapoznać się z dostępnymi kartami danych dla węzła cieplnego typu DSA, DSP i wszystkich produktów ciepłowniczych. Lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w sprawie typów podstacji DSE, DSS i DSM, aby uzyskać wycenę. W przypadku uruchomionego zlecenia na życzenie otrzymają Państwo rysunki.

Danfoss oferuje pełną gamę węzłów cieplnych DHC. Węzły cieplne Danfoss dostępne są w 5 podstawowych platformach, które mogą być dostosowane do potrzeb i wymagań klienta:

 • Danfoss DSA — zaawansowany kompaktowy węzeł cieplny
 • Węzeł cieplny Danfoss DSP — kompaktowa, wstępnie zaprojektowana i prefabrykowana jednostka transferu ciepła
 • Węzły cieplne Danfoss DSE — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss
 • Węzły cieplne Danfoss DSS — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss podstawowym czynnikiem jest para nasycona
 • Węzły cieplne Danfoss DSM — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss

Woda obiegowa, woda pitna, mieszanka etylenowo-glikolowa i para nasycona.

Tak, jeśli zamówili Państwo jeden z naszych standardowych węzłów cieplnych o stałych wymiarach (patrz karta katalogowa dla produktów DSA, DSP i wszystkich produktów ciepłowniczych).

W przypadku węzłów cieplnych typu DSE, DSS i DSM prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w celu uzyskania dalszych informacji.

Zależy to od pojemności i wielkości/wagi. Węzły cieplne naścienne są ograniczone wymiarami i wielkością. Zalecamy zapoznanie się z typami węzłów DSA, aby dowiedzieć się więcej o naszych standardowych rozwiązaniach.

Tak, jest to możliwe, ale nie jest to zalecane rozwiązanie.

Np. izolacja rur pianką miękką PU, skrzynki DH z pianki twardej PU.

Dla standardowych stacji DSA dostępna jest osłona izolacyjna w EPP.

Wspólne produkty to GRUNDFOS, WILO i KOLMEKS. W szczególnych przypadkach dostępni są również inni dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.

Proszę zapoznać się z arkuszem danych lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.