Pośrednie systemy ogrzewania

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Narzędzia i aplikacje

Węzła cieplnego podłączonego pośrednio używa się, gdy warunki sieci ciepłowniczej, takie jak ciśnienie i temperatura, nie pozwalają na podłączenie bezpośrednie. Gdy węzeł jest podłączony pośrednio, wymiennik ciepła zapewnia efektywną energetycznie wymianę ciepła. Umożliwia również bezpieczne oddzielenie pierwotnej strony zasilania od wtórnej strony instalacji budynku. 

W ten sposób instalacja w budynku działa niezależnie od zmian ciśnienia lub temperatury w sieci ciepłowniczej (równoważenie hydrauliczne) i jest chroniona przed pęknięciami rur lub wyciekami.

Węzły ciepła podłączone pośrednio są niezależnymi urządzeniami, które zazwyczaj montuje się na ścianie. Węzły mogą obsługiwać po stronie pierwotnej lub wtórnej jeden lub wiele obiegów ogrzewania, z lub bez przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Te zaawansowane rozwiązania są również dostępne wraz z elektroniczną regulacją pogodową. Zapewnia to łatwą i energooszczędną pracę przy jednoczesnym zapewnieniu centralnego monitorowania i przejrzystości zużycia energii.

Cechy i korzyści

Zaawansowane rozwiązania są również dostępne wraz z elektroniczną regulacją pogodową.

Węzły ciepła podłączone pośrednio z wymiennikami ciepła Micro Plate™ zapewniają efektywną energetycznie wymianę ciepła.

Mniejszy, lżejszy, bardziej wydajny: kompaktowy węzeł cieplny Danfoss DSA1 Mini

Dowiedz się, w jaki sposób instaluje się węzeł, i zapoznaj się z poradami i wskazówkami dotyczącymi uruchamiania i konserwacji.

Gama produktów

Narzędzia i aplikacje