Regulatory upustowe ciśnienia

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ
  • Filmy

Regulatory upustowe ciśnienia i różnicy ciśnień składają się z zaworu i siłownika membranowego. Stosowane są głównie do ograniczania nadmiernego ciśnienia (A) lub różnicy ciśnień (PA)
w układzie/węźle cieplnym/na pompie.

Regulatory są normalnie zamknięte: AV(P)A ze względu na typ zaworu normalnie zamkniętego, a AF(P)A ze względu na działanie sprężyny rozciągającej.

Regulatory upustowe ciśnienia i ciśnienia różnicowego są przeważnie instalowane na bypassie (obejściu). Mogą być stosowane w celu umożliwienia dystrybucji energii cieplnej do innych przyłączy sieciowych lub zabezpieczenia minimalnej cyrkulacji w przypadku częściowego/całkowitego zamknięcia przyłącza/przyłączy.

Regulatory upustowe ciśnienia i różnicy ciśnień mogą chronić pompy zmiennoprzepływowe przed przeciążeniem w razie spadku przepływu poniżej minimalnego wydatku pompy. Odciążają one pompę/zastosowanie i przekazują moc cieplną do innych przyłączy.

Regulator upustowy ciśnienia może być instalowany też na powrocie w celu utrzymania wymaganego wyższego ciśnienia (statycznego) w układzie.

Cechy i korzyści

Odciążają pompę/zastosowanie i przekazują bezpiecznie moc cieplną do innych przyłączy.

Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.

Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)

Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.

Narzędzia i aplikacje

Poradnik projektanta

FAQ

Tak, można. Należy całkowicie otworzyć zawór regulacyjny i ustawić maksymalny przepływ poprzez regulację różnicy ciśnień. Można również obliczyć odpowiednią różnicę ciśnień, ale trzeba znać dokładny wydatek zaworu regulacyjnego.

Produkujemy zawory o standardowej długości. Ich wymiary można znaleźć w karcie danych lub na rysunkach 2D i 3D modeli CAD do pobrania z naszych prezentacji produktów. Klikając poniższe łącze, można przejść do naszego katalogu produktów, gdzie znajdują się odnośniki do dokumentacji i rysunków.

Nie należy przerywać obracania nakrętki nastawczej, gdy chowa się w niej trzpień. Elementy regulacyjne można przemieścić jeszcze o około 100 mm.

Filmy