Regulatory wielofunkcyjne

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ
  • Filmy

Dzięki elastycznej i modułowej konstrukcji istnieje możliwość łączenia kilku funkcji regulacyjnych w jednym regulatorze w celu spełnienia najwyższych wymagań w szerokim zakresie zastosowań.

W niektórych zastosowaniach może zachodzić konieczność regulacji temperatury przepływu i ograniczenia maksymalnego natężenia przepływu oraz temperatury powrotu po stronie pierwotnej za pomocą jednego wielofunkcyjnego regulatora.

Typowym przykładem takiego urządzenia jest AVQMT, które działa podobnie jak AVQM, ale dodatkowo jest wyposażone w termostat bezpośredniego działania (typu AVT/STM).

Zawór niezależny od zmian ciśnienia reguluje temperaturę po stronie wtórnej, a termostat bezpośredniego działania ogranicza temperaturę powrotu. W układach ciepłej wody użytkowej termostat może być używany jako termostat bezpieczeństwa, który chroni użytkowników przed poparzeniem.

Cechy i korzyści

Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.

Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.

Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)

Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.

Narzędzia i aplikacje

Narzędzia programowe

FAQ

Tak, można. Należy całkowicie otworzyć zawór regulacyjny i ustawić maksymalny przepływ poprzez regulację różnicy ciśnień. Można również obliczyć odpowiednią różnicę ciśnień, ale trzeba znać dokładny wydatek zaworu regulacyjnego.

Produkujemy zawory o standardowej długości. Ich wymiary można znaleźć w karcie danych lub na rysunkach 2D i 3D modeli CAD do pobrania z naszych prezentacji produktów. Klikając poniższe łącze, można przejść do naszego katalogu produktów, gdzie znajdują się odnośniki do dokumentacji i rysunków.

Filmy