Zawory blokowe ICF Flexline™

Unikalna konstrukcja modułowa

Niezrównana swoboda  - to słowo klucz do zaworów blokowych typu ICF Flexline™. Należą one do rodziny wyrobów Flexline™, a ich unikalna koncepcja opiera się na budowie modułowej.

Te blokowe elementy automatyki spod znaku Danfoss, wyposażone są w kilka gniazd zaworowych i zastępują całe zespoły pojedynczych zaworów, umożliwiając wykonanie znacznych oszczędności. Składający się z korpusu i od dwóch do sześciu modułów funkcjonalnych, zawór blokowy jest prawdziwym urządzeniem typu „podłącz i używaj”.

Zaledwie cztery podstawowe konfiguracje zaworu pokrywają 90% wszystkich zastosowań, a możliwych jest ponad 50 układów dostosowanych do potrzeb różnych klientów. Oznacza to szybki montaż w instalacji i mniej godzin przeznaczanych na serwisowanie.

Zawory blokowe mogą pracować ze wszystkimi popularnymi nisko- i wysokociśnieniowymi czynnikami chłodniczymi i można je instalować w rurociągach cieczowych, w rurociągach wtryskowych do sprężarek i w rurociągach gorących par. Zatwierdzono ich stosowanie przy ciśnieniu roboczym do 65 bar (943 psi), z większością czynników chłodniczych.

Cechy i korzyści

Duża oszczędność czasu, tylko jeden element, łatwe projektowanie układu dzięki darmowym rysunkom 3D zaworów

O 80% krótszy czas montażu, dzięki zmniejszeniu liczby wykonywanych spoin do tylko dwóch

Mniej potrzebnej izolacji, zwarta budowa

Łatwość serwisowania podczas eksploatacji i konserwacji

Niskie straty czynnika chłodniczego podczas pracy

Długa żywotność

 Zawory blokowe ze stali nierdzewnej typu ICF - Danfoss

Przedstawiamy nowe zawory blokowe ze stali nierdzewnej typu ICF

Ta innowacja umożliwia projektowanie nowoczesnych, przyszłościowych układów chłodniczych, wykonanych w całości ze stali nierdzewnej.