VZH 4-11TR

  • Przegląd
  • Oprogramowanie
  • Studium przypadku

Więcej o cechach VZH 4-11TR

Kilka specyficznych rozwiązań konstrukcyjnych poprawiających osiągi sprężarki:

Optymalizacja dla uzyskania różnych stosunków ciśnienia i trybów pracy
W małych sprężarkach spiralnych VZH zastosowano pośrednie zawory wylotowe (IDV). Zawory IDV w małych sprężarkach mają decydujący wpływ na efektywność układu.
Maksymalną sprawność izentropową sprężarki spiralnej osiąga się, gdy spręż zewnętrzny równy jest wewnętrznemu. Gdy spręż zewnętrzny jest niższy od sprężu wewnętrznego sprężarki, dochodzi do strat z tytułu nadmiernego sprężania: ciśnienie tłoczenia jest wyższe od ciśnienia skraplania, sprężarka nadmiernie spręża czynnik chłodniczy.

Zawory IDV w modelach o wydajności 4–11 TR (14-33 kW) częściowo pozwalają uniknąć nadmiernego sprężania, gdyż uwalniają czynnik chłodniczy przed osiągnięciem sprężu wewnętrznego. Wcześniejsze uwolnienie czynnika pozwala uniknąć spadku sprawności wynikającej z nadmiernego sprężania, a tym samym znacznie poprawić energooszczędność układów klimatyzacji pracujących pod częściowym obciążeniem. Szeroki zakres parametrów roboczych sprawia, że sprężarka nadaje się do zróżnicowanych zastosowań chłodniczych i grzewczych, od 3 do 33 kW wydajności grzewczej.

Silnik z magnesami trwałymi
Porównanie sprawności silników asynchronicznych w stosunku do synchronicznych wyraźnie wskazuje na ogromne korzyści w przypadku stosowania silników z magnesami trwałymi:

  • Stała sprawność silnika, przekraczająca cały czas 92%. To z kolei przekłada się na niższy pobór mocy.
  • Niższa temperatura czynnika chłodniczego: dzięki wyższej sprawności silnika mniej ciepła przechodzi z niego do czynnika chłodniczego, co prowadzi do zwiększenia sprawności sprężania.

Szeroki zakres regulacji wydajności
Falownik zapewnia regulację wydajności chłodniczej w zakresie od 15% do 100% w przypadku pracy pojedynczej sprężarki, co doskonale sprawdza się w różnych wymagających zastosowaniach, gdy układ musi pracować przy niskim obciążeniu częściowym.

Zwarta i niezawodna konstrukcja
Trzy modele sprężarek o różnej pojemności skokowej mają takie same wymiary i niewielkie gabaryty. Pozwala to projektować ekonomiczne i elastyczne instalacje o szerokim zakresie wydajności chłodniczych.

Ponadto zawory IDV zapewniają znaczne ograniczenie naprężeń w podzespołach mechanicznych podczas rozruchu.

Broszura – Sprężarka spiralna VZH z falownikiem Danfoss

Zaawansowana wydajność, precyzyjne chłodzenie: Zaprojektuj system HVAC jak nigdy wcześniej

Wyróżniaj się na rynku handlowych układów HVAC i technologicznych instalacji chłodniczych, polepszając osiągi urządzenia i skracając czas jego opracowania dzięki wstępnie skonfigurowanym przez firmę Danfoss zespołom falowników i sprężarek do pracy równoległej o wydajności 4-26 TR (14-91 kW).

Cechy i korzyści

Optymalizacja pod względem zmiennych wartości stosunku sprężania dzięki zastosowaniu pośrednich zaworów wylotowych (IDV) oraz różnych trybów pracy

Silniki z magnesami trwałymi

Szeroki zakres regulacji wydajności

Zwarta i niezawodna konstrukcja

Kursy Danfoss Learning na temat sprężarek spiralnych VZH z falownikiem

Dowiedz się więcej z Danfoss Learning

Danfoss Learning oferuje dwa kursy na temat sprężarek spiralnych VZH z falownikiem, dostarczając informacji o korzyściach i ich właściwościach oraz wskazówek dotyczących instalacji i rozwiązywania problemów.

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS

COMPASS

COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { centrum przetwarzania danych wykorzystujące inwerter firmy Danfoss; } else if (isBigColumns) { centrum przetwarzania danych wykorzystujące inwerter firmy Danfoss } else { centrum przetwarzania danych wykorzystujące inwerter firmy Danfoss }
    Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowi

    Przykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.