Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowi

wtorek, 19 grudnia 2017

Niski współczynnik PUE w przypadku chłodzenia centrów przetwarzania danych gwarantuje oszczędność kosztów oraz energii

Wydaje chłodzenie centrów przetwarzania danych z wykorzystaniem technologii inwerterowej:
Międzynarodowy dostawca produktów zapewniających możliwość kontrolowania warunków panujących w środowisku wewnętrznym, wraz z jednym ze swoich klientów stworzył niedawno skalowalne centrum przetwarzania danych, które uzyskało imponującą ocenę współczynnika efektywności zużycia energii (PUE) wynoszącą 1,21.
Ze względów bezpieczeństwa nie możemy ujawnić nazwy ani lokalizacji tego centrum przetwarzania danych, gdyż większość przetwarzanych przez należące do nich serwery danych jest poufna.

Instalacja składa się z 6 elementów, a powierzchnia każdego z nich wynosi 500 m². Do jej obsługi przeznaczono 12 wysokowydajnych urządzeń chłodniczych dostarczanych przez międzynarodowego dostawcę. W celu zminimalizowania zużycia energii i zapewnienia odporności na poziomie N+1, każde z urządzeń chłodniczych zostało wyposażone w wentylatory i sprężarki inwerterowe. Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby temperatura w centrum przetwarzania danych wynosiła 21°C ±3°C, a wilgotność utrzymywana była na poziomie 20-80% wilgotności względnej. Inwerterowe agregaty sprężarkowe oferowane przez firmę Danfoss, pozwalają uzyskać 3 bardzo istotne korzyści dotyczące układu chłodzenia centrów przetwarzania danych:

  • Niski współczynnik PUE
  • Płynny rozruch
  • Szybkie i precyzyjne dopasowanie do zapotrzebowania na wydajność chłodniczą

Efektywność centrów przetwarzania danych opisywana jest za pomocą współczynnika PUE (efektywności zużycia energii). Zgodnie z ostatnim przeprowadzonym badaniem, średni współczynnik PUE dla ponad 500 centrów przetwarzania danych wyniósł 1,8. 

         Całkowita moc obiektu 

PUE = ---------------------------------
                Moc urządzeń IT

Instalacja wspomnianego wcześniej międzynarodowego dostawcy osiągnęła współczynnik PUE na poziomie 1,21. Zapotrzebowanie na moc dla tej wielkości sprzętu IT wynosi 3,5 megawata. Oznacza to szacunkowe oszczędności na poziomie 1,5 mln EUR rocznie, przy zastosowaniu następujących obliczeń:

  • Zapotrzebowanie wyposażenia IT na moc = 3,5 MW
  • Bieżący współczynnik PUE = 1,21, wymagany przez użytkownika końcowego oraz zapewniany przez dostawcę międzynarodowego
  • Przeciętna wartość współczynnika PUE dla centrów przetwarzania danych = 1,8 
  • Różnica w obrębie całkowitego zapotrzebowania na moc = (1,8 - 1,21) x 3,5 MW (bieżący przypadek porównany z wartością uśrednioną) 
  • Obniżenie zapotrzebowania na moc = 2,06 MW
  • Redukcja rocznego zużycia energii elektrycznej = 2,06 MW x 1 000 x 24 godziny x 365 dni = 18,09 mln kWh (praca 24 godz./dobę) 

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej = 0,08 EUR/kWh x 18,09 mln kWh = 1,45 mln EUR rocznie (koszt 1 kWh = 0,07 funta lub 0,08 EUR)
W związku z powyższym roczna oszczędność energii uzyskana dzięki rozwiązaniu zapewnianemu przez dostawcę międzynarodowego wykorzystującego inwerter firmy Danfoss sięga aż 1,5 mln EUR.

Mniejsze generatory to większe oszczędności

Gdy mowa o infrastrukturze branży IT, kluczem zawsze okazuje się być niezawodność. Ze względu na możliwe przerwy w zasilaniu oraz w celu poradzenia sobie z tego rodzaju niedogodnościami, na miejscu zawsze znajdują się gotowe do pracy generatory zapasowe. Wbudowana w układ inwertera funkcja płynnego rozruchu zmniejsza obciążenie sieci energetycznej oraz generatorów zapasowych. Inwerterowe agregaty sprężarkowe firmy Danfoss posiadają prąd rozruchowy bliski zeru, co oznacza aż 70% redukcję w obrębie początkowego prądu rozruchowego. 

Właściciel centrum przetwarzania danych mógł również zastosować w swojej instalacji znacznie mniejsze generatory, dzięki urządzeniom chłodniczym wykorzystującym przetwornice częstotliwości firmy Danfoss, osiągając znaczne oszczędności kapitałowe. 

Szybka i precyzyjna regulacja temperatury
Wymagania dotyczące systemu chłodzenia są dość szerokie, ponieważ z biegiem czasu zagęszczenie w obrębie centrów przetwarzania danych zmienia się. Ogólnie rzecz biorąc, na samym początku zakres wykorzystania urządzeń sięga zaledwie 20%, w związku z czym dołączenie kolejnego modułu zaczyna być rozważane dopiero w momencie osiągnięcia 80% wydajności. 

To właśnie w tym środowisku i w przypadku tego zastosowania jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać zalety sprężarek inwerterowych firmy Danfoss. Dzięki zastosowaniu dostarczonych przez firmę Danfoss elektronicznych zaworów rozprężnych, regulatorów przegrzania oraz czujników, dostawca międzynarodowy jest w stanie mierzyć, jak również regulować wydajność układu chłodniczego. Zapotrzebowanie na wydajność chłodniczą z modułów centrum przetwarzania danych przekazywane jest za pośrednictwem sterownika systemu do przetwornic, które z kolei dostosowują obroty sprężarek, w celu pokrycia tego zapotrzebowania. To właśnie precyzyjna regulacja wydajności sprężarek umożliwia znaczne oszczędności energii w porównaniu ze sprężarkami o stałej prędkości obrotowej. Należy przy tym zaznaczyć, że wahania temperatury nigdy nie przekraczają ±3°C.

Kierownik ds. technicznych międzynarodowego dostawcy tak komentuje całą sytuację: „patrząc z perspektywy efektywności, ten produkt znajduje się w absolutnej czołówce, a ciągłe doskonalenie technologii, w tym systemu sprężarek o zmiennej prędkości, umożliwia nam dalsze obniżanie współczynnika PUE”. 

Dzięki doświadczeniu firmy Danfoss w dziedzinie agregatów sprężarkowych możesz mieć pewność, że otrzymasz najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!

Broszury o VZH

Wytyczne dla VZH

Internetowy katalog produktów — Sprężarki inwerterowe