Kompaktowa jednostka

 • Przegląd
 • Produkty
 • Studium przypadku
 • Skontaktuj się z nami

Bezpieczne i efektywne chłodzenie centrów przetwarzania danych

Chłodzenie sprzętu IT w centrach przetwarzania danych stanowi coraz większe wyzwanie dla operatorów i projektantów instalacji. Głównym zadaniem jest zarządzanie energią, a jej zużycie i obciążenie cieplne rosną wraz z zagęszczeniem serwerów. Sprostanie tym wyzwaniom jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności danych. 

Inne ważne czynniki to:

 • Optymalizacja kosztów: koszty chłodzenia mogą stanowić nawet 50% całkowitych kosztów energii w centrach przetwarzania danych 
 • Precyzyjna regulacja wilgotności i lepsza kontrola elektryczności statycznej
 • Minimalny prąd rozruchowy w sytuacjach, gdy sieć energetyczna jest wrażliwa na obciążenie, skrócony czas przestojów i wydłużony okres eksploatacji całego systemu

Dlaczego warto wybrać nasze sprężarki o zmiennej prędkości do chłodzenia procesowego?
Pierwszą istotną korzyścią jest ogólna oszczędność energii. 

Wśród innych korzyści można wymienić:

 • Elastyczność dzięki połączeniu instalacji sprężarkowej i układu free-cooling 
 • Szybkie i płynne dostosowanie do różnych obciążeń; Wykorzystanie falowników marki Danfoss pozwala na płynną regulację wydajności chłodniczej w zakresie od 25 do 100%, co skutkuje oszczędnością znacznych ilości energii, szczególnie podczas pracy z częściowym obciążeniem. Doświadczenie pokazuje, że poziom oszczędności zużycia energii może wynosić nawet 50%. Zmniejsza to znacznie wartości PUE (współczynnik mocy dostarczanej do centrum danych podzielony przez moc pobieraną przez infrastrukturę IT) (patrz rys. 1).

Rysunek 1: Potencjalna oszczędność energii w kompaktowej jednostce wyposażonej w jedną sprężarkę z falownikiem w porównaniu z jednostką wyposażoną w sprężarkę o stałej prędkości.

 • Rzeczywista poprawa efektywności energetycznej będzie się różnić w zależności od konfiguracji centrum przetwarzania danych i układu chłodniczego. Ostatnie doświadczenia pokazały jednak, że montaż agregatów sprężarkowych VSH o zmiennej prędkości w urządzeniach, w których wcześniej pracowały tradycyjne sprężarki on-off, może zmniejszyć roczne zużycie energii przez układ chłodniczy nawet o 50%. Sprężarki spiralne z falownikiem Danfoss należą do najbardziej energooszczędnych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku.
 • Stabilna i precyzyjna regulacja temperatury, z bardzo spójnym i płynnym dostosowaniem do wymaganego obciążenia chłodniczego. Niezależnie od zmian temperatury środowiska lub temperatury zewnętrznej, dzięki układowi płynnej regulacji wydajności możliwe jest utrzymanie temperatury zadanej z dokładnością do ±0,2°C (patrz rysunki poniżej).
 • Redukcja hałasu przy częściowym obciążeniu ułatwia zintegrowanie urządzenia z otoczeniem.
 • Zredukowany prąd rozruchowy jest dodatkową korzyścią w przypadku agregatów o zmiennej prędkości, ponieważ sprężarka rzadko musi uruchamiać się przy pełnym obciążeniu, a falownik Danfoss odznacza się bardzo łagodnym rozruchem przy bardzo niskim prądzie rozruchowym. Korzyść ta rozwiązuje problemy, które pojawiają się w miejscach, gdzie sieć elektryczna jest niestabilna, pozwalając uniknąć zapotrzebowania szczytowego.

Produkty

 • if (isSmallPicture) { Sprężarka spiralna z falownikiem Danfoss VSH; } else if (isBigColumns) { Sprężarka spiralna z falownikiem Danfoss VSH } else { Sprężarka spiralna z falownikiem Danfoss VSH }
  Sprężarki spiralne z falownikiem – VSH

  Agregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.

 • if (isSmallPicture) { Turbocor® – VTT – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® – VTT – Danfoss } else { Turbocor® – VTT – Danfoss }
  Turbocor® – VTT

  Sprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a.  Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.

 • if (isSmallPicture) { Turbocor® – TT – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® – TT – Danfoss } else { Turbocor® – TT – Danfoss }
  Turbocor® – TT

  Sprężarki bezolejowe Danfoss Turbocor® serii TT dostępne są w czterech różnych wersjach o wydajności od 60 ton do 200 ton / 200 do 700 kW, wykorzystujących czynnik chłodniczy R134a lub niepalny R513A o niskim współczynniku GWP. 

 • if (isSmallPicture) { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss } else { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss }
  Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH

  Sprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.

 • if (isSmallPicture) { Agregat ze sprężarką tłokową i z falownikiem – VTZ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Agregat ze sprężarką tłokową i z falownikiem – VTZ – Danfoss } else { Agregat ze sprężarką tłokową i z falownikiem – VTZ – Danfoss }
  Agregat sprężarkowy ze sprężarką tłokową i falownikiem – VTZ

  Sprężarki tłokowe z falownikiem firmy Danfoss pozwalają uniknąć przewymiarowania układów i krótkich cykli ich pracy. Sprężarka automatycznie dostosowuje się do aktualnego obciążenia. Dzięki połączeniu efektywnej sprężarki tłokowej Danfoss Maneurop® z przetwornicą częstotliwości marki Danfoss, firma oferuje innowacyjny i inteligentny zespół, w którym zmienne obroty zapewniają najwyższą efektywność w całym zakresie parametrów pracy układów precyzyjnego chłodzenia.

Studium przypadku

 • if (isSmallPicture) { centrum przetwarzania danych wykorzystujące inwerter firmy Danfoss; } else if (isBigColumns) { centrum przetwarzania danych wykorzystujące inwerter firmy Danfoss } else { centrum przetwarzania danych wykorzystujące inwerter firmy Danfoss }
  Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowi

  Przykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.