Chłodnictwo handlowe

  • Przegląd
  • Powiązane zastosowania
  • Szkolenia
  • Skontaktuj się z nami

Wydajne i niezawodne rozwiązania dla chłodni, gastronomii i łańcucha chłodniczego

Segment chłodnictwa handlowego obejmuje bardzo zróżnicowane urządzenia o newralgicznym znaczeniu w życiu codziennym. Bezpieczeństwo żywności w branży mleczarskiej, mięsnej, rybołówstwie i innych gałęziach przemysłu spożywczego opiera się na nieprzerwanym i wydajnym łańcuchu chłodniczym obejmującym cały proces produkcji i dystrybucji. Zachowanie łańcucha chłodniczego ma również kluczowe znaczenie w przemyśle farmaceutycznym. 

Inne ważne kryteria to zgodność z przepisami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa żywności, ale także przepisami dotyczącymi energii i czynników chłodniczych, kosztów utrzymania i eksploatacji. Czynniki te mają wpływ na wszystkich uczestników rynku, od producentów OEM po hurtowników, instalatorów i właścicieli sklepów.

Nasze rozwiązania odpowiadają bardzo zróżnicowanym potrzebom związanym z zastosowaniami w gastronomii (w restauracjach, kateringu, stołówkach itp.), sklepach specjalistycznych dla rzeźników, piekarniach itp., chłodnictwie przemysłowym (laboratoriach/placówkach medycznych, komorach dojrzewania owoców), w sklepach osiedlowych, na stacjach benzynowych, w dyskontach oraz aptekach.

Nasze bogate portfolio obejmuje:

  • Agregaty skraplające: obudowane agregaty skraplające typu „plug and play” oraz wewnętrzne otwarte agregaty skraplające, zapewniające wysoką efektywność energetyczną, niezawodność, bezpieczeństwo żywności i niski poziom hałasu podczas pracy. Są łatwe w montażu, serwisowaniu i konserwacji oraz wykorzystują czynniki chłodnicze o niższym współczynniku GWP
  • Agregaty sprężarkowe: sprężarki spiralne o stałej i zmiennej prędkości obrotowej i sprężarki tłokowe napędzane przez w wysokowydajne silniki o mocy od ½ do 20 KM
  • Napędy VLT: bogate portfolio napędów opracowanych dla sprężarek i wentylatorów chłodniczych
  • Wymienniki ciepła: mikrokanałowe wymienniki ciepła (MCHE) redukujące ilość potrzebnego czynnika chłodniczego i optymalizujące przenikanie ciepła w skraplaczu
  • Sterowniki, czujniki i zawory: szeroka gama opracowana w celu monitorowania i optymalizacji działania urządzenia i regulacji temperatury
  • Zabezpieczenia systemu: takie jak filtry odwadniacze, zawory zwrotne, zawory kulowe zabezpieczające funkcjonowanie systemu

Wszystkie są dostarczane wraz z dokumentacją techniczną online, obejmującą aprobaty i certyfikaty dla każdego rynku. Programy szkoleniowe są dostępne w portalu Danfoss Learning. Aby znaleźć produkty przejdź do Coolselector®2 i Hexact.

Cechy i korzyści

Niezawodne i solidne rozwiązania chroniące łańcuch chłodniczy i zabezpieczające łatwo psujące się produkty w różnych typach klimatu

Kilka opcjonalnych rozwiązań technicznych i czynników chłodniczych w celu maksymalizacji efektywności, od kosztów przypisanych po koszty konserwacji

Unikalna wiedza specjalistyczna i możliwości zapewniane przez ośrodki rozwoju zastosowań (ADC) skracające czas opracowywania rozwiązań

Kompaktowe i ciche urządzenia do stosowania nawet na obszarach mieszkalnych

Powiązane zastosowania

Szkolenia

Program szkolenia Danfoss dotyczącego chłodni

Program szkolenia dotyczącego chłodni

Przejdź szkolenie online i poznaj sposób na lepszą ochronę żywności zapewnianą przez rozwiązania Danfoss dla chłodni.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.