Przetwornice do wentylatorów przemysłowych

  • Przegląd
  • Produkty
  • Studium przypadku
  • Skontaktuj się z nami
Wentylacja przemysłowa, płuczka, wentylator

Optymalizacja zużycia energii w systemach wentylacji przemysłowej

Rozwiązania dla wentylacji przemysłowej, jakie zapewniają przetwornice AC to gwarancja wysokiego poziomu precyzji, przyjazne dla użytkownika interfejsy, systemy z rozproszoną inteligencją oraz niskie koszty operacyjne. Wykorzystanie przetwornic AC firmy Danfoss do sterowania wentylatorami przemysłowymi może pomóc zoptymalizować procesy oraz koszty związane z energią i utrzymaniem.

Przetwornice AC firmy Danfoss przekształcają wartości pochodzące z czujnika ciśnienia dynamicznego na wartości przepływu, co umożliwia konfigurację układu sterowania wentylatorem w oparciu o przepływ stały lub stały przepływ różnicowy. Pozwala to zoptymalizować zarówno precyzję przepływu powietrza, jak i zużycie energii. Aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom sterowania wentylatorami, przetwornice podłączone do wentylatorów można ustawić w sposób pozwalający uniknąć pasm częstotliwości tworzących rezonans oraz uszkadzających system wentylacyjny lub miejsca, w których stosowane są wentylatory przemysłowe, np. płuczki.

Odporność na uszkodzenia bez wyłączników samoczynnych

Awarie zasilania mogą zagrozić bezpieczeństwu i wydajności urządzeń. Przetwornice napędzające pompy oraz agregaty chłodnicze muszą być wysoce niezawodne i praktycznie całkowicie odporne na zakłócenia zasilania sieciowego. Aby osiągnąć tę niezawodność, przetwornice AC firmy Danfoss zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ignorowanie nagłych spadków napięcia, a nawet krótkich przerw w dostawie zasilania, i utrzymywanie pełnej wydajności przez cały czas.

Ochrona aplikacji i operatorów 

Zintegrowane z przetwornicami zabezpieczenia pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa personelu i sprzętu oraz oszczędność czasu, kosztów i nakładów pracy. Przetwornice firmy Danfoss, np. VLT® HVAC Drive FC 102 posiadają funkcję STO (Safe Torque Off) zgodną z normą ISO 13849-1 PL d oraz spełniają kryteria bezpieczeństwa SIL 2 zgodnie z normą IEC 61508 / IEC 62061 W przypadku podwyższonych wymagań możliwe jest rozbudowanie przetwornic o zewnętrzny moduł VLT® Safe Option MCB 150 zapewniający m.in. funkcję bezpiecznego stopu 1 (Safe Stop 1, SS1), funkcję bezpiecznego ograniczania prędkości (Safely Limited Speed, SLS), funkcję bezpiecznej maksymalnej prędkości (Safe Maximum Speed, SMS), kontrolę zewnętrznych styczników oraz funkcję monitorowania i otwierania drzwi bezpieczeństwa.

Zwiększona wydajność uzdatniania powietrza

Przetwornice VLT HVAC oraz VLT Refrigeration zostały wyposażone w logiczny sterownik zdarzeń oraz cztery dostrajane automatycznie regulatory typu PID, co umożliwia sterowanie funkcjami układu uzdatniania powietrza za pomocą wentylatorów, zaworów oraz nawilżaczy. Mniejsza liczba cyfrowych sterowników bezpośrednich w systemie zarządzania budynkiem oraz zapisanie cennych punktów danych pozwalają obniżyć koszty uzdatniania powietrza.

VLT HVAC Drive realizuje reguły logiczne, przetwarza dane wejściowe z czujników, pracuje w czasie rzeczywistym oraz posiada funkcję działania powiązanego z czasem. Dzięki temu przetwornica AC może lepiej sterować działaniem wielu funkcji:

  • Równoważenie przepływu powietrza świeżego i wylotowego
  • Kaskadowa regulacja P-PI do sterowania temperaturą
  • Monitorowanie ciągłości pasa. Bazując na wartościach prądu i prędkości, przetwornica AC jest w stanie niezawodnie rozpoznać, że pas klinowy został zerwany. Brak przepływu powietrza jest natychmiast wykrywany, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów oraz zredukowanie czasu przestojów.
  • Harmonogramy weekendowe oraz dni roboczych

Niezawodne ograniczanie harmonicznych

Oprócz zwiększania precyzji, oszczędności energii oraz wydłużania okresu eksploatacyjnego przetwornice AC wprowadzają także prąd sinusoidalny do zakładowej sieci zasilającej. W przypadku braku kontroli nad prądami sinusoidalnymi mogą one wpłynąć na wydajność oraz niezawodność generatorów oraz pozostałego sprzętu.

Aby zminimalizować zakłócenia, firma Danfoss oferuje specjalistyczne porady z zakresu łagodzenia harmonicznych. Możesz skorzystać z naszej bazy wiedzy specjalistycznej dotyczącej harmonicznych, pobrać narzędzia oprogramowania oraz zastosować różnorodne rozwiązania z zakresu łagodzenia harmonicznych.

Wysokowydajna wentylacja tuneli pomimo długich kabli

W rozwiązaniu eliminującym zakłócenia z systemu wentylacji tunelu zastosowano przetwornicę VLT® HVAC z nieekranowanym kablem silnikowym o długości nie mniejszej niż 800 m.

Produkty

Studium przypadku

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami