Mobilne stanowisko szkoleniowe w zakresie CO₂

Szkolenia w zakresie chłodnictwa z CO₂ na całym świecie

W miarę jak tradycyjne czynniki HFC są stopniowo wycofywane, a sprzedawcy detaliczni poszukują nowych sposobów na zmniejszenie wpływu na efekt cieplarniany, CO₂ staje się uniwersalnym rozwiązaniem dla branży handlu spożywczego. We wrześniu 2016 roku firma Danfoss uruchomiła mobilne stanowisko dydaktyczne w zakresie CO₂, aby zapewnić łatwy dostęp do praktycznych szkoleń dla tysięcy instalatorów, techników serwisowych i inżynierów OEM na całym świecie, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości tego naturalnego czynnika chłodniczego.

Mobilne stanowisko szkoleniowe CO₂ umożliwia profesjonalistom z branży chłodniczej natychmiastowe zapoznanie się zarówno z wyposażeniem, jak i działaniem układów chłodniczych na CO₂ podczas dwudniowej sesji szkoleniowej.

Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę na następujące tematy:

  • Konfiguracja układu nadkrytycznego (prosty układ typu booster, układ ze sprężaniem równoległym, układ ze sprężaniem równoległym i strumienicą)
  • Uruchamianie instalacji z CO₂
  • Konfiguracja układu automatyki
  • Procedury serwisowe
  • Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek

Eksperci z firmy Danfoss zaprezentują obiegi chłodnicze i rozwiązania wykorzystujące CO₂, które obejmują zarówno proste układy z przewodem obejściowym, jak i bardziej złożone instalacje ze sprężaniem równoległym; z opcją odzysku ciepła i bez niej. Zaprezentowane zostaną także nasze nowe układy strumienic Multi Ejector Solution™, które są w stanie zwiększyć efektywność energetyczną systemów nawet o 20% w najgorętsze dni, co umożliwia użytkowanie układów nadkrytycznych CO₂ w znacznie trudniejszych warunkach klimatycznych.

Rozwiązania firmy Danfoss w zakresie CO<sub>2</sub> dla handlu spożywczego

Trendy stosowania CO₂ w handlu spożywczym

CO₂ staje się czynnikiem chłodniczym preferowanym przez coraz większą liczbę światowych, regionalnych i lokalnych sprzedawców detalicznych. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Danfoss dla chłodnictwa z CO₂.