Ciepła woda użytkowa

 • Przegląd
 • Powiązane produkty

Dzięki rozwiązaniom Danfoss nie musisz się martwić o bakterie Legionella, niedobory wody lub zimną wodę w łazienkach. Nasze rozwiązania w zakresie ciepłej wody użytkowej obejmują podgrzewacze wody, które mogą być podłączone do wielu zasobników, jak również systemy magazynowania i napełniania oraz zawory równoważące instalację c.u.w. i regulatory temperatury, które zapobiegają rozwojowi bakterii Legionella. Stosowane razem zapewniają dużą wydajność, komfort, higienę i oszczędną eksploatację — nawet przy największych obciążeniach szczytowych.

Instalacje na potrzeby zdecentralizowanego podgrzewania ciepłej wody użytkowej są używane samodzielnie lub zintegrowane w węźle mieszkaniowym. W tych układach woda użytkowa jest podgrzewana tylko wtedy, gdy jest potrzebna. W prawidłowo zaplanowanych układach, przepustowość rur między instalacją a punktami odbioru (krany) w mieszkaniu wynosi mniej niż trzy litry.

Produkcja ciepłej wody użytkowej

Produkcja ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą jednego z naszych podgrzewaczy wody. Mogą być one wyposażone w jeden lub więcej zasobników, aby zapewnić wystarczającą ilość ciepłej wody w okresach szczytowego obciążenia. Można je również wyposażyć w układ napełniania zasobnika. Spełniają one wymagania higieniczne, bezpieczeństwa i temperatury oraz mogą być podłączone do różnych źródeł energii. Dodanie zaworów równoważących termicznie instalację i regulatorów temperatury pomaga zapobiegać bakteriom Legionella. Łącznie uzyskuje się dużą wydajność, komfort, higienę i oszczędność w trakcie produkcji CWU.

Dystrybucja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda jest rozprowadzana do punktów poboru. W przypadku większości budynków wymaga to szeregu pionów do obiegu ciepłej wody. Nasze zawory równoważące zapewniają właściwe równoważenie termiczne, co pozwala uniknąć długich czasów oczekiwania. Dzięki odpowiedniej regulacji temperatury unika się również wytwarzania zbyt gorącej wody powodującej osadzanie się kamienia, korozję i niską efektywność energetyczną. Zazwyczaj zawory te są ustawione na temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii Legionella.

Inteligentna i energooszczędna redukcja ryzyka wystąpienia Legionelli

Zawory równoważące termicznie instalację mogą być wyposażone w termostatyczne lub elektroniczne moduły dezynfekcji, co pozwala na okresowe płukanie układu w celu wyeliminowania bakterii Legionella. System rejestracji temperatury monitoruje wszystkie temperatury i inicjuje bezpieczny i wydajny energetycznie cykl dezynfekcji. Przechowuje również dane dotyczące temperatury do celów rejestrowania. Elektroniczny regulator jest dostępny na urządzeniach mobilnych dzięki Wi-Fi lub może być zintegrowany z systemami zarządzania budynkiem (BMS) do zdalnego sterowania i monitorowania.

W pobliżu punktów poboru wody czasami zachodzi potrzeba obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej. Nasze zawory mieszające sprawiają, że temperatura wody na wylocie jest bezpieczna dla użytkowników.

Jak możemy Ci pomóc

Jeden partner z bogatym doświadczeniem w zakresie rozwiązań CWU

Duża wydajność i efektywność energetyczna

Zasobooszczędne działanie

Zaliczone badanie na obecność bakterii Legionella

Najniższe możliwe koszty eksploatacyjne

Wielofunkcyjne zawory termostatyczne MTCV z regulatorem elektronicznym CCR2+

Stwórz bezpieczne i energooszczędne systemy CWU i reguluj je zdalnie za pomocą urządzenia mobilnego.

Jak równoważyć układy ciepłej wody użytkowej?

Jakie są problemy i wyzwania związane z układami ciepłej wody użytkowej w budynkach niemieszkalnych? Dowiedz się, dlaczego równoważenie hydrauliczne jest ważne, jaki typ równoważenia jest najlepszy i jak możesz rozwiązać te problemy.

Powiązane produkty

 • if (isSmallPicture) { Termiczne zawory równoważące MTCV; } else if (isBigColumns) { Termiczne zawory równoważące MTCV } else { Termiczne zawory równoważące MTCV }
  MTCV i CCR2+

  Termiczne zawory równoważące MTCV zapewniają dynamiczne, oparte na temperaturze rozwiązanie do zastosowań w układach c.u.w. W połączeniu ze sterownikiem CCR2 + stworzono inteligentne i energooszczędne elektroniczne rozwiązanie do monitorowania i dezynfekcji systemów układów ciepłej wody użytkowej.

 • if (isSmallPicture) { Zawory do równoważenia termicznego – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory do równoważenia termicznego – Danfoss } else { Zawory do równoważenia termicznego – Danfoss }
  Zawory do równoważenia termicznego

  Zawory termostatyczne stanowią rozwiązanie z zakresu dynamicznego równoważenia systemów ciepłej wody użytkowej. Zawory optymalizują temperaturę w instalacjach CWU o stałej cyrkulacji ciepłej wody. W rezultacie straty ciepła i ryzyko wystąpienia bakterii legionelli są znacznie zredukowane.

 • if (isSmallPicture) { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss } else { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss }
  Regulatory temperatury bezpośredniego działania

  Termostatyczne regulatory temperatury służą do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz układach ogrzewania. Są one stosowane w domach wielorodzinnych i budynkach komercyjnych w układach ciepłej wody użytkowej oraz w aplikacjach ciepłowniczych do ograniczenia temperatury powrotu.

 • if (isSmallPicture) { Kable samoregulujące; } else if (isBigColumns) { Kable samoregulujące } else { Kable samoregulujące }
  Kable samoregulujące

  Samoregulujące kable grzejne do wnętrz służą do utrzymywania ciepłej wody użytkowej i innych płynów, które muszą mieć określoną temperaturę. Możliwość samoregulacji tego kabla zapewnia, że jego moc wzrasta lub maleje w zależności od temperatury otoczenia. Gwarantuje on ciepłą wodę we wszystkich kranach, zapewniając oszczędności w porównaniu z cyrkulacyjnym systemem ciepłej wody użytkowej.