Zawory termostatyczne

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Oprogramowanie

Systemy ciepłej wody użytkowej wymagają specjalnego podejścia do równoważenia hydraulicznego. Jak każdy inny system grzewczy, woda powinna być rozprowadzana równomiernie. Ale ponieważ woda jest również zużywana, ważne jest też bezpieczeństwo. Ważne jest, aby kontrolować temperaturę wody. Powinna być wystarczająco wysoka, aby można było stosować wodę i unikać rozwoju bakterii legionelli, ale nie na tyle wysoka, aby powodować obrażenia ciała. Jednocześnie należy zoptymalizować efektywność energetyczną systemu CWU.

Z tych powodów ręczne lub automatyczne zawory równoważące nie mają zastosowania. Zawory do równoważenia termicznego, regulujące temperaturę wody w każdym pionie systemu, są najlepszym rozwiązaniem dla tego typu systemów. Utrzymując stałą temperaturę wody w każdym pionie, system CWU jest automatycznie równoważony, bez względu na odległość od źródła CWU.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, systemy ciepłej wody użytkowej mogą być okresowo dezynfekowane poprzez tymczasowe podniesienie temperatury wody do poziomu, który zabija bakterie legionelli. Można to osiągnąć dzięki elektronicznej dezynfekcji termicznej Elektroniczna dezynfekcja termiczna oferuje o wiele więcej zalet, umożliwia zdalny dostęp do systemu i obsługę na urządzeniach mobilnych poprzez WiFi lub integrację z systemami zarządzania budynkiem.

Danfoss oferuje szeroką gamę zaworów do równoważenia termicznego, rozwiązań dezynfekcyjnych i powiązanych produktów dla systemów ciepłej wody użytkowej.

Cechy i korzyści

Poprawa komfortu

Równoważenie termiczne zapewnia szybki dostęp do ciepłej wody o tej samej temperaturze, niezależnie od odległości od źródła.

Oszczędzaj energię

Straty ciepła są minimalizowane, a pompa obiegowa rozprowadza tylko wymaganą ilość wody w celu zminimalizowania zużycia energii w systemie

Ograniczenie strat wody

Gorąca woda jest zawsze dostępna, skrócony jest czas oczekiwania

Mniejsze ryzyko wystąpienia legionelli

Niewystarczająco ogrzewane piony, które pozwalają na rozwój bakterii legionelli, zostały wyeliminowane, ale równie ważna pozostaje funkcjonalna konstrukcja systemu.

Gama produktów

  • if (isSmallPicture) { Termiczne zawory równoważące MTCV; } else if (isBigColumns) { Termiczne zawory równoważące MTCV } else { Termiczne zawory równoważące MTCV }
    MTCV i CCR2+

    Termiczne zawory równoważące MTCV zapewniają dynamiczne, oparte na temperaturze rozwiązanie do zastosowań w układach c.u.w. W połączeniu ze sterownikiem CCR2 + stworzono inteligentne i energooszczędne elektroniczne rozwiązanie do monitorowania i dezynfekcji systemów układów ciepłej wody użytkowej.

Oprogramowanie

Oprogramowanie Danfoss

Sprawdź programy wspomagające projektowanie.