Uwolnij inteligencję od środka!

  • Przegląd
  • HVAC
  • Pompownia wody
  • Linia Produkcyjna

Rozpocznij konserwację predykcyjną i zależną od warunków dzięki inteligentnym nbapędom

Zobacz, jak możesz zmienić Twoją przetwornicę częstotliwości w najmądrzejszy czujnik w systemie. Czujnik, który umożliwia predykcyjną i zależną od warunków konserwację, a następnie wysyła dane, tam gdzie są potrzebne. Dowiedz się, jak inteligentne napędy rozwiązują potencjalnie krytyczne problemy w trzech różnych aplikacjach.

Inteligentne napędy w Twojej aplikacji

Inteligentne napędy w Twojej aplikacji

Maksymalizuj wydajność i minimalizuj niepożądane zdarzenia dzięki inteligentnym napędom. W większości zastosowań nie jest wymagane dodatkowe oprzyrządowanie. Jedynie poprzez dystrybucję odpowiednich danych całkowity koszt rozwiązania IoT zostanie obniżony. Inteligentne napędy łączą się z wieloma źródłami wejściowymi, takimi jak programowalny sterownik logiczny (PLC), system lokalny lub system w chmurze. Pozwala to przetwornicy częstotliwości precyzyjnie sterować prędkością silnika. Napęd monitoruje, analizuje i interpretuje dane zebrane z czujników wewnętrznych i zewnętrznych w celu optymalizacji wydajności i przewidywania potrzeb konserwacyjnych. Następnie wysyła kluczowe informacje do właściwych miejsc docelowych określonych przez operatora.

HVAC

Zwiększ żywotność dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów

Zwiększ żywotność dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów

Inteligentne napędy wykrywają aktywność poza napędem za pomocą  wewnętrznych pomiarów. Mogą monitorować filtr powietrza bez czujników, dokładnie szacując obciążenie wentylatora lub za pomocą przetwornika ciśnienia dołączonego do napędu. Mają funkcję konwersji ciśnienia na przepływ, który ogranicza potrzebę stosowania zewnętrznych czujników. Wszystkie dane mogą być udostępnione operatorom oraz dowolnemu systemowi zarządzania budynkiem w celu uzyskania optymalnej wydajności. 

Pompownia wody

Maksymalizuj czas pracy pomp dzięki inteligentnym napędom

Maksymalizuj czas pracy pomp dzięki inteligentnym napędom

Inteligentne napędy mają wbudowane sterowanie logiczne, co zmniejsza zapotrzebowanie na zewnętrzne sterowniki PLC. Napędy ograniczają potrzebę stosowania dodatkowych czujników dzięki rozwiązywaniu problemów, które ułatwiają wyszukiwanie i usuwanie usterek. Kaskadowy kontroler może pomijać wadliwe pompy w swoich sekwencjach. Napędy gromadzą dane i przesyłają je do systemów lokalnych lub w chmurze w zależności od konfiguracji.

Linia Produkcyjna

Uruchom konserwację przewidującą, aby uniknąć przestojów

Uruchom konserwację przewidującą, aby uniknąć przestojów

Inteligentne napędy Danfoss mogą wykorzystać sygnały wejściowe z czujników zewnętrznych, takich jak czujniki drgań. Dane te są skorelowane ze zmiennymi wewnętrznymi, w tym z prędkością roboczą lub obciążeniem. Napęd monitoruje stan eksploatowanych urządzeń i zapewnia wczesne ostrzeganie w przypadku awarii. Powiadomienie może przekazać za pośrednictwem lokalnego systemu kontroli lub rozwiązań w chmurze.