Wykorzystaj swoją przetwornicę częstotliwości jako czujnik

Uwolnij inteligencję od środka

Uwolnij inteligencję od środka

Wykorzystaj pełną moc przemysłowego internetu rzeczy (IIoT) dzięki inteligentnym przetwornicom od firmy Danfoss. Przetwornice te nie tylko optymalizują wydajność, ale także umożliwiają łatwe dodawanie do systemu funkcji konserwacji predykcyjnej i opartej na stanie urządzenia.

Konserwacja predykcyjna i oparta na stanie urządzenia napędzana przez inteligentne przetwornice

Konserwacja predykcyjna i oparta na stanie urządzenia napędzana przez inteligentne przetwornice

Jeśli chcesz uwolnić niewykorzystany potencjał swoich systemów dzięki inteligencji, musisz wiedzieć, że większa inteligencja często oznacza dodanie większej liczby komponentów, czujników i złożoności. Inteligentne przetwornice firmy Danfoss mogą działać jak najlepszy czujnik IoT bez złożoności systemu. Nasze inteligentne przetwornice zbierają dane z wielu źródeł, wykorzystując czujniki wewnętrzne i zewnętrzne. Wykorzystują one inteligentną funkcję przetwarzania danych na krawędzi sieci, aby wygenerować cenne informacje i wysyłać dające podstawy do działania dane do chmury lub systemu lokalnego, dzięki czemu mogą być one rozprowadzane tam, gdzie są potrzebne. Nasze przetwornice współpracują z dowolną platformą i aplikacją, umożliwiając konserwację predykcyjną w celu zwiększenia wydajności, efektywności i czasu eksploatacji przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności.

Wyższe bezpieczeństwo danych

Wyższe bezpieczeństwo danych

Inteligentne przetwornice zwiększają ochronę danych dzięki zastosowaniu inteligencji w pobliżu źródła danych i przetwarzaniu danych na krawędzi sieci. Unikają one przesyłania surowych danych do chmury, lokalnego magazynu danych lub systemu automatyzacji, co zmniejsza ilość danych, w przypadku których istnieje ryzyko przechwycenia lub naruszenia.

Zredukowane nakłady inwestycyjne

Zredukowane nakłady inwestycyjne

Przetwornicę można wykorzystać jako inteligentny ośrodek dla czujników zewnętrznych, takich jak czujniki drgań i ciśnienia, aby umożliwić monitorowanie oparte na stanie urządzenia i regulację procesu. Ponieważ do stworzenia ośrodka potrzebna jest tylko jedna przetwornica, można uniknąć wydatków na dodatkowe czujniki.

Niższy koszt danych

Niższy koszt danych

Przesyłanie strumieniowe i przetwarzanie surowych danych w chmurze może być kosztowne. Rozproszenie przetwarzania danych oraz ich przetwarzanie na krawędzi sieci oznacza, że można wysyłać wstępnie przetworzone dane, co zmniejsza przepustowość i upraszcza analizę danych w chmurze.

Otwartość i niezależność

Otwartość i niezależność

Nasze przetwornice są kompatybilne z każdym rodzajem technologii silnikowej, niezależnie od tego, czy jest to silnik indukcyjny, z magnesem trwałym, czy silnik reluktancyjny. Zyskujesz swobodę wyboru najlepszej technologii silnikowej do Twojego zastosowania. Będziesz również w stanie uruchomić silnik przy maksymalnej wydajności i skuteczności.

Poznaj inteligentne przetwornice w działaniu

Inteligentne przetwornice Danfoss mogą być stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu. Oto trzy obszary zastosowań, w których pozwalają one na konserwację predykcyjną i opartą na stanie urządzenia w celu zwiększenia czasu eksploatacji.

Napędzanie silników elektrycznych za pomocą inteligentnych przetwornic o zmiennej prędkości obrotowej

Napędzanie silników elektrycznych za pomocą inteligentnych przetwornic o zmiennej prędkości obrotowej

Projektujemy i produkujemy innowacyjne przetwornice o zmiennej prędkości obrotowej, które zapewniają precyzyjne i niezawodne zasilanie silników elektrycznych. Sprawdź, do jakich Twoich zastosowań pasują przetwornice częstotliwości Danfoss i jak możesz zapewnić wartość dodaną, uwalniając inteligencję od wewnątrz.

Danfoss Drives w liczbach