Kolejny produkt Danfoss otrzymuje oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Rośnie liczba rozwiązań Danfoss otrzymujących ekskluzywne oznaczenie Efficient Solution od Solar Impulse Foundation. VLT® AQUA Drive FC 202 jest piątym rozwiązaniem Danfoss z 1000 najbardziej czystych i rentownych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska na świecie. Dedykowana przetwornica częstotliwości Danfoss została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższego poziomu sterowalności i umożliwia neutralność energetyczną w całym sektorze wodnym.

Maksymalna efektywność energetyczna w zastosowaniach związanych z wodą i ściekami

Przetwornica częstotliwości VLT® AQUA Drive FC 202 zapewnia najwyższą wydajność w aplikacjach wodnych i ściekowych napędzanych silnikami prądu przemiennego. Dzięki szerokiej gamie zaawansowanych funkcji standardowych, które można rozszerzyć o opcje poprawiające wydajność, napęd AC nadaje się zarówno do nowych, jak i modernizowanych projektów.

Znaczna codzienna zmienność obciążenia w oczyszczalniach wody lub ścieków sprawia, że ​​jest ekonomicznie wprowadzenie sterowania silnikiem w urządzeniach wirujących, takich jak pompy i dmuchawy. Napęd VLT® AQUA nowej generacji może zaoferować realne oszczędności w pierwszym roku, które wynoszą 10–30% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami napędowymi. Jego duża dostępność oraz niskie zużycie energii i koszty utrzymania zapewniają najniższy koszt posiadania. Dzięki szybkiej i łatwej w obsłudze konfiguracji ustawień, czas instalacji jest ograniczony do minimum. 

Przeczytaj więcej o VLT® AQUA Drive FC 202

Innowacyjne rozwiązanie wspiera cele zrównoważonego rozwoju ONZ, m.in.: nr 6 (Czysta woda i warunki sanitarne), nr 7 (Czysta i dostępna energia),  nr 11 (Zrównoważone miasta i społeczności), nr 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) dające właścicielom statków kolejny zrównoważony powód wyposażenia statków w rozwiązanie Danfoss.

Cele zrównoważonego rozwoju i Fundacja Solar Impulse

1000 Effiecient Solution, 1000 wydajnych rozwiązań, indywidualnie ocenianych przez niezależnych ekspertów z World Alliance, będzie obejmować najlepsze rozwiązania, które świat ma do zaoferowania, jako czyste i opłacalne dla środowiska. Te efektywne rozwiązania są zgodne z pięcioma celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Zostaną przedstawione rządom, przedsiębiorstwom i instytucjom, aby zachęcić je do przyjęcia bardziej ambitnych celów środowiskowych i polityki energetycznej.

Oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution służy jako nowy i wiarygodny symbol, który można zastosować do produktów, procesów i usług, i służy jako gwarancja jakości dla tych, którzy chcą wdrożyć czyste rozwiązania i zapewniają przewagę konkurencyjną.

Misją World Alliance jest przyspieszenie działań na rzecz klimatu poprzez osiągnięcie ściślejszego dostosowania między sektorem prywatnym i publicznym. The World Alliance jest wspierany przez fundację Solar Impulse Foundation, której inicjator, przewodniczący i pilot Bertrand Piccard, chce zilustrować, co jest możliwe dzięki obecnym innowacjom, twierdząc, że jesteśmy teraz w punkcie zwrotnym: “In the past, cleantech was not profitable, but today it is. Finally, we can reconcile economy and ecology (z ang. W przeszłości czyste technologie nie był opłacalne, ale dzisiaj już są. Wreszcie możemy pogodzić ekonomię i ekologię)”.

World Alliance ma prawie 1900 członków i szybko się rozwija.