Transformacja w sektorze energetycznym

czwartek, 5 września 2019

Przyśpieszający rozwój elektryfikacji, decentralizacja i cyfryzacja dążą w kierunki zmniejszenia, a nawet całkowitego wyeliminowania, emisji dwutlenku węgla z globalnego systemu energetycznego, aby osiągnąć cele klimatyczne.

Obszar energetyczny ewoluuje w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz magazynowania energii.

"We see global mega-trends like urbanization, digitalization and electrification really taking off. Next to that, energy-efficiency has moved to the top of the global agenda as a crucial and very cost-efficient element in combating climate change and air pollution. These strong trends make Danfoss relevant like never before, and it gives us a strong platform to invest significantly in new technologies that fit the needs of the world and our customers tomorrow”

Kim Fausing, President & CEO.

Co definiuje inteligentne sieci energetyczne?

Inteligentne sieci wspierają cele klimatyczne poprzez energię odnawialną, elektryfikację i cyfryzację

Sieć energetyczna jest zasilana przez różne źródła energii, w tym odnawialne źródła energii (wiatr, energia słoneczna, energia wodna, energia pływowa, energia geotermalna) oraz energia zmagazynowana.

Magazynowanie energii zwiększa żywotność i elastyczność:

  • BESS
  • ogniwa paliwowe
  • CAES

Przepływ energii jest dwukierunkowy

Źródła energii są zgodne ze standardami i przepisami sieci: bezpieczeństwo, kompatybilność elektromagnetyczna, kodeksy sieci (tzw. „grid code”)

Zaawansowane systemy zapewniają wysoki poziom kompatybilności i komunikacji w celu utrzymania stabilnego zasilania

Dowiedź się więcej na temat przetwarzania energii elektrycznej w inteligentnych sieciach zasilających

Sieci energetyczne z inteligentnym systemem magazynowania energii oferują nam wysoce zrównoważone rozwiązania na przyszłość.