Przełomowy, rekordowy rok 2021 dla Danfoss

czwartek, 3 marca 2022
 • Sprzedaż osiągnęła poziom 7,5 miliarda euro – wzrost o 29% w porównaniu do 2020.
 • Wzrost był napędzany przez silny popyt na nasze produkty i rozwiązania efektywne energetycznie, co przyniosło wzrost organiczny na poziomie 18%, jak również przez dodatkową sprzedaż wygenerowaną dzięki zakupowi Eaton Hydraulics.
 • Zysk operacyjny (EBITA) wyniósł rekordowe 969 milionów euro – wzrost o 34% w porównaniu do 2020.
 • Osiągnęliśmy cele zaplanowane na rok 2030, czyli podwojenie naszej produktywności energetycznej oraz poziomu produkcji w naszych fabrykach – 9 lat przed zakładanym terminem. Nowe ambitne cele ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny) zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2022 roku.
 • Naszym priorytetem pozostaje zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, którzy, obsługując naszych klientów, nadal zmagają się z wyzwaniami wywołanymi przez pandemię oraz przerwy w łańcuchu dostaw.

W roku 2021 sprzedaż w Danfoss zwiększyła się o 29% i osiągnęła rekordowy poziom 7,5 miliarda euro. Wzrost organiczny osiągnął poziom 18% rok do roku. Dzięki zakupowi Eaton Hydraulics, przez 5 miesięcy zwiększyliśmy naszą sprzedaż o 786 milionów euro. Danfoss doświadczył znacznego wzrostu we wszystkich obszarach. Inwestycje w innowacje (R&D) zwiększono o 23% do poziomu 328 milionów euro. W tym samym czasie zysk operacyjny firmy osiągnął najwyższy historycznie wynik 969 milionów euro EBITA oraz marżę EBITA na poziomie 12,8%. Zysk netto wyniósł 631 milionów – to wzrost o 45%

"Nigdy wcześniej Danfoss nie doświadczył lepszych szans na rozwój. Odzwierciedla to osiągnięty przez nas wynik w 2021 roku. Naszą ambicją jest bycie wiodącym partnerem technologicznym dla naszych klientów w okresie zielonych przemian – dekarbonizacji wspomaganej efektywnością energetyczną, zmniejszania poziomu emisji oraz elektryfikacji. Przecież najbardziej zieloną energią jest ta, z której nie korzystamy”, powiedział Kim Fausing, CEO Grupy Danfoss.

"Największą dumą napawa mnie sposób, w jaki nasi pracownicy radzą sobie z pandemią oraz wyzwaniami, jakie niosą ze sobą przerwy w łańcuchu dostaw, jednocześnie sprawiając, że miniony rok możemy nazwać nie tylko transformacyjnym, ale również rekordowym. Nasze zespoły na całym świecie wykazują się niesamowitym zaangażowaniem”, powiedział Kim Fausing.

Wyniki polskiej spółki Danfoss Poland

„Rok 2021 był udany również dla Danfoss Poland. Rosnące inwestycje w branży HVACR napędzały popyt na nasze rozwiązania. Uzyskaliśmy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w głównych segmentach naszej działalności – chłodnictwie komercyjnym i przemysłowym, automatyce przemysłowej oraz ogrzewnictwie. W Grodzisku Mazowieckim wybudowaliśmy nową halę produkcyjną wraz z magazynem i budynkami pomocniczymi o powierzchni 14.000 m2 i uruchomiliśmy 45 linii, gdzie produkujemy rozwiązania dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego. Zatrudnienie w nowej fabryce znalazło ok. 400 osób. Tym samym, grodziski kampus stał się trzecim co do wielkości w Europie na globalnej mapie Danfoss” – mówi Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland.

Zrównoważony rozwój

Danfoss aspiruje do pozycji lidera w obszarach dekarbonizacji, gospodarki cyrkulacyjnej oraz różnorodności i włączenia. Dążymy do pełnej dekarbonizacji naszej działalności na świecie do roku 2030, zwiększenia stopnia różnorodności płciowej wśród pracowników kadry kierowniczej (30% kobiet na stanowiskach kierowniczych do roku 2025), jak również odświeżenia naszej strategii ukierunkowanej na różnorodność i włączenie wśród naszych pracowników. Wierzymy, że działania te pozwolą nam na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Danfoss będzie kontynuować inwestycje w zrównoważony rozwój oraz wysiłki zmierzające do zmniejszenia naszego wpływu na klimat poprzez obieranie celów bazujących na SBTi (Science Based Targets initiative) oraz włączenie całego łańcucha wartości w tenże proces. Progres naszych dążeń środowiskowych będzie oceniany tak, jak oceniane są nasze wyniki finansowe – ze wsparciem w postaci szczegółowych danych oraz systemowego podejścia.

Prognoza na rok 2022

Danfoss zakłada pozytywną prognozę rynkową oraz utrzymanie lub zwiększenie swojego udziału w rynku. Grupa zakłada również utrzymanie własności Eaton Hydraulics przez pełen rok. Szacuje się, że sprzedaż osiągnie poziom 8,8-9,8 miliarda euro, a marża EBITA wyniesie 11,4-12,9% dzięki ciągłym inwestycjom w rozwój nowych produktów i rozwiązań. Zakładany wzrost oraz poziom zyskowności zależą od sytuacji pandemicznej, przerw w światowym łańcuchu dostaw oraz kontynuacji silnych trendów wzrostowych w gospodarce światowej.

W związku z inwazją na Ukrainę, najważniejsze jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom. Starannie monitorujemy sytuację i będziemy wprowadzać odpowiednie działania.

Najważniejsze liczby za 2021 rok

 • Wzrost sprzedaży o 29% do poziomu 7,539 miliarda euro (2020: 5,828 miliarda) – duży wzrost organiczny na poziomie 18%.
 • Zysk operacyjny (EBITA) wzrósł o 34% do poziomu 969 milionów euro  (2020: 723 miliony) generując wysoką marżę EBITA na poziomie 12,8% (2020: 12,4%).
 • Zysk netto wyniósł 631 milionów euro (2020: 435 milionów), o 45% wyższy niż w 2020.
 • Wolny operacyjny przepływ pieniężny przez przejęciami wyniósł 401 milionów euro (2020: 493 miliony) potwierdzając możliwości generowania przepływu przez Danfoss.
 • Inwestycje w innowacje (R&D) zwiększono o 23% do poziomu 328 milionów euro (2020: 267 milionów), czyli 4,4% wielkości sprzedaży (2020: 4,6%).
 • Wskaźnik częstotliwości wypadków (LTIF) osiągnął rekordowo niski poziom 1,7 (2020: 2,0).
 • W roku 2021 osiągnęliśmy cele zaplanowane na rok 2030, czyli podwojenie naszej produktywności energetycznej w porównaniu do roku bazowego 2007 w działalności globalnej. Oznacza to, że podwoiliśmy produkcję w naszych fabrykach bez zwiększania zapotrzebowania na energię dzięki wprowadzonym przez nas usprawnieniom w obszarze efektywności energetycznej.
 • W roku 2022 nasza przestrzeń biurowo-produkcyjna w duńskim Nordborg o wielkości 250 tys. m2  stanie się neutralna emisyjnie.
Przegląd roczny