Danfoss, wspólnie z Google, Microsoft i Schneider Electric uruchamia Net Zero Innovation Hub dla centrów danych

niedziela, 15 października 2023

Danfoss, Google, Microsoft oraz Schneider Electric uruchamiają we współpracy z Danish Data Center Industry ogólnoeuropejską inicjatywę Net Zero Innovation Hub For Data Centers, zlokalizowaną w duńskim mieście Fredericia. Jej celem jest szybsze opracowywanie wspólnych rozwiązań służących zielonej transformacji centrów danych.

Przetwarzanie danych w chmurze odgrywa bardzo ważną rolę w procesie cyfrowej i zielonej transformacji społeczeństw umożliwiając ludziom korzystanie z cyfrowych narzędzi, a firmom rozwój oraz prowadzenie działalności biznesowej w bardziej efektywny sposób. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba użytkowników internetu podwoiła się, a ruch w internecie zwiększył się dwudziestopięciokrotnie.

 

Jako że stopień wykorzystania narzędzi cyfrowych nieustannie się zwiększa, firmy z sektora centrów danych poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby im osiągnąć zerowy poziom emisji netto poprzez zmniejszenie śladu energetycznego dzięki wysiłkom czynionym w wielu obszarach, np. efektywności energetycznej, systemów chłodzenia, łańcucha dostaw czy modernizacji sieci energetycznych.

Dzięki uruchomieniu Net Zero Innovation Hub, Danish Data Center Industry, Danfoss, Google, Microsoft oraz Schneider Electric zrzeszą najważniejszych interesariuszy europejskiego sektora centrów danych, w tym organy regulacyjne, naukowców, operatorów centrów danych, dostawców mediów, organizacje pozarządowe oraz operatorów sieci energetycznych.

Nowo utworzone konsorcjum będzie pełniło rolę miejsca spotkań, gdzie kluczowi gracze w sektorze będą mogli nawiązywać współpracę oraz rozwijać innowacyjne rozwiązania, które będzie można szybko wprowadzać w życie z korzyścią dla zielonej przemiany. Pozwoli ono również na wymianę informacji na temat najlepszych praktyk oraz porad uzyskanych od wiodących naukowców. Pierwszym zadaniem Centrum będzie opracowanie rozwiązań obniżających lub równoważących emisje dwutlenku węgla w centrach danych oraz przyczynienie się do stabilizacji sieci energetycznych.

Innovation Hub będzie koncentrowało się na projektach obejmujących Zakresy 1, 2 i 3, które dotyczą różnych rodzajów emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez daną firmę lub organizację. Dokładniej rzecz ujmując, w celu ograniczenia emisji bezpośrednich (Zakres 1) konsorcjum będzie realizowało projekty związane z zastąpieniem generatorów prądu z silnikiem wysokoprężnym, paliwami alternatywnymi oraz ponownym wykorzystaniem energii cieplnej. W kwestii emisji pośrednich (Zakres 2), przyjrzy się bardziej efektywnemu wykorzystaniu bezemisyjnych źródeł energii, czyli wytwarzaniu energii przy udziale wiatru i promieni słonecznych. W przypadku innych emisji pośrednich występujących w łańcuchu wartości organizacji (Zakres 3), konsorcjium będzie współpracowało z dostawcami energii oraz naukowcami w celu opracowania rozwiązań pozwalających na dekarbonizację surowców, takich jak beton, stal czy aluminium, co pozwoli na budowę bardziej zrównoważonych centrów danych w przyszłości.

Wypowiedzi Partnerów

Danfoss

Jürgen Fischer, President Danfoss Climate Solutions

„Chcemy zrewolucjonizować sposób budowy centrów danych! Danfoss już teraz współpracuje ze swoimi klientami w celu budowy zdekarbonizowanych centrów danych, ale musimy zintensyfikować nasze wysiłki i czynić je we współpracy z partnerami z innych krajów i branż. Dlatego jesteśmy tak dumni z utworzenia Net Zero Innovation Hub, które będzie miejscem spotkań na neutralnym gruncie, gdzie główni gracze będą mieli możliwość nawiązywania współpracy w celu budowy lepszych i bardziej zrównoważonych centrów danych”.

 

Google

JP Clausen, VP of Engineering and Data Center Innovation

„Szybkie tempo procesu cyfryzacji wspieranego przez sektor centrów danych oferuje wiele korzyści zarówno ludziom, jak i przedsiębiorstwom – od szybkiego dostępu do informacji do coraz większego stopnia wzajemnego połączenia. Rozwój ten wymaga jednak tego, aby cała branża związana z przetwarzaniem danych wyznaczała jak najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju oraz budowała mosty łączące je z resztą społeczeństwa. Dania stanowi zielony korytarz prowadzący do Europy oraz reszty świata. Dlatego też jestem zarówno szczęśliwy, jak i dumny z faktu, że udało nam się stworzyć Centrum właśnie w duńskiej Fredericii”.

 

Microsoft

Sean James, Sr Director of Datacenter Research

„Microsoft cieszy się, że może uczestniczyć w tym przedsięwzięciu wspólnie z Danfoss, Google i Schneider Electric. Nasze zobowiązanie jest jasne: wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz zwiększanie pojemności naszych centrów danych nie może się odbywać kosztem zwiększania naszego śladu klimatycznego. Wierzymy, że partnerstwa, takie jak to, są niezbędne w procesie napędzania innowacyjności w obszarze efektywności energetycznej oraz zapewniania korzystania z odnawialnych źródeł energii. Wykorzystując wiedzę ekspercką wszystkich partnerów w zakresie przetwarzania danych w chmurze oraz rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii oraz chłodnictwa, chcemy przeobrazić zarówno proces tworzenia, jak i wykorzystywania centrów danych w celu budowania zielonej przyszłości”.

 

Schneider Electric

Mic Seremet, Product Owner, Schneider Electric Kolding

„Nasze sieci energetyczne znajdują się pod coraz większą presją, jako że odchodzimy od systemów bazujących na kilku elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne na rzecz zdecentralizowanej sieci dostawców wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że musimy opracować nasz krajobraz energetyczny na nowo. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy przyczynić się do tej transformacji będąc częścią Centrum innowacji i oferując konkretne rozwiązania, takie jak platforma technologiczna przekształcająca centra danych w aktywnych uczestników procesu dekarbonizacji oraz przyczyniająca się do większej elastyczności procesu wykorzystywania innowacyjnych technologii wytwarzania energii, jednocześnie umożliwiając przyspieszenie procesu budowy centrów danych w celu ułatwienia przeprowadzenia tej transformacji. Założenia Centrum, w którym połączymy siły w celu realizacji planu zrównoważonego rozwoju, idealnie pokrywają się z naszym zobowiązaniem do funkcjonowania jako firma mająca wpływ na przebieg toczących się zmian”.

 

Dalsze informacje:

Jak uczynić centra danych bardziej zrównoważonymi