Zmiany organizacyjne w Danfoss gwarantujące przyszły wzrost

piątek, 15 stycznia 2021

Danfoss wdraża nową strukturę grupy łącząc ze sobą segmenty Heating oraz Cooling, które od tej pory działać będą pod szyldem Danfoss Climate Solutions. Decyzja ta ma na celu zwiększenie koncentracji na potrzebach klientów oraz pełne przygotowanie się do wykorzystywania okazji w celu dalszego rozwoju firmy w przyszłości.

Megatrendy zmieniające naszą rzeczywistość wciąż zyskują na znaczeniu, również w obliczu ogólnoświatowego kryzysu zdrowotno–finansowego, a rola Danfoss w kwestii przemian staje się coraz bardziej istotna i wyraźna. Dlatego też, Danfoss inwestuje w przyszłość w celu przyspieszenia tempa rozwoju oraz utrzymania pozycji ważnego partnera technologicznego dla naszych klientów.

Najważniejszym przykładem działań transformacyjnych koncentrujących się na budowaniu pozycji lidera na świecie było nabycie Eaton Hydraulics, co bez wątpienia można określić kamieniem milowym w historii Danfoss.

Obecnie Danfoss wykonuje kolejny ważny krok w kierunku utrzymania pozycji lidera w obszarze chłodnictwa oraz ogrzewnictwa na świecie.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. połączone segmenty Heating oraz Cooling utworzą Danfoss Climate Solutions, który będzie kluczowym graczem skoncentrowanym na realizacji założeń zrównoważonego rozwoju i polityki klimatyczno–energetycznej ukierunkowanej na zieloną transformację na najbardziej atrakcyjnych rynkach świata.

„Nasze silne portfolio, rola na świecie oraz pozycje numer jeden i dwa w obszarach zaawansowanych komponentów, rozwiązań oraz usług we wszystkich segmentach Danfoss gwarantują nam dobry start na drodze do dalszego poszerzenia naszych wpływów oraz stawania się wiodącym graczem na rynku światowym w każdym segmencie łańcucha wartości”, powiedział Jürgen Fischer, który obejmie rolę prezydenta nowego segmentu Danfoss Climate Solutions.

Ważną strategicznie przesłanką do połączenia obu segmentów jest fakt, że to właśnie instalacje grzewcze i chłodnicze odpowiadają za 40% zużycia energii w miastach. W sytuacji postępującego procesu urbanizacji oraz ogólnoświatowej koncentracji na zrównoważonej transformacji, Danfoss Climate Solutions dysponuje ogromnym potencjałem pozwalającym na dostarczanie zintegrowanych rozwiązań z zakresu energooszczędności, które są nam niezbędne do tego, abyśmy mogli spełnić założenia porozumienia paryskiego oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

„Możemy obsługiwać naszych klientów znacznie efektywniej powołując do życia organizację, która swoją działalnością obejmować będzie wszystkie kluczowe zastosowania z zakresu ogrzewnictwa i chłodnictwa. Już teraz jesteśmy w stanie stwierdzić, że pompy ciepła będą głównym źródłem energii w przyszłości. Oczywiście te zasilane energią odnawialną. Wprowadzamy również rozwiązania umożliwiające odzyskanie ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych w supermarketach lub z centrów danych i jego ponowne wykorzystanie w lokalnych sieciach ciepłowniczych”, dodał Jürgen Fischer.

Danfoss jest liderem w obszarze opracowywania efektywnych technologii wspierających energooszczędność oraz łączenie sektorów, mających swoje zastosowanie głównie w ogrzewnictwie i chłodnictwie, które jako kluczowe aspekty mogą przyczynić się do redukcji o 33% globalnej emisji gazów cieplarnianych generowanych przez budynki.

Danfoss Climate Solutions rozpocznie działalność od 1 stycznia 2021, a prezydentem segmentu będzie Jürgen Fischer, dotychczasowy prezydent segmentu chłodnictwa.