Zielona transformacja

Jesteśmy w punkcie zwrotnym. Mamy wyjątkową okazję, żeby na większą skalę wdrożyć ekologiczne rozwiązania, które doprowadzą do trwałej transformacji w celu ograniczenia zmian klimatu. Również w przeszłości najintensywniejszy rozwój następował po kryzysach. Teraz jest czas na zmianę.

Efektywność energetyczna może napędzić zielony rozwój i stworzyć nowe miejsca pracy, a także przybliżyć nas do celu – neutralności emisyjnej

Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland był gościem w programie Money. To się Liczy. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Ponowne uruchomienie gospodarki i zwiększenie PKB nie muszą odbywać się kosztem naszego klimatu. Wręcz przeciwnie.
Wyzwania klimatyczne i gospodarcze są częścią tego samego rozwiązania. Chrońmy nasz klimat, inwestując w gospodarkę niskoemisyjną. Dzięki temu, również miejsca pracy, które dzisiaj stworzymy, będą istniały w przyszłości. Aby transformacja zakończyła się powodzeniem, musimy skupić się na efektywności energetycznej w naszych budynkach, miastach i przemyśle. Musimy przyspieszyć elektryfikację naszego świata, zintegrować sektory i systemy w znacznie bardziej inteligentny sposób. Zielone rozwiązania są gotowe i sprawdzone. Jest to nasza szansa na przyspieszenie w kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Uzyskaj pełny obraz – Raport Green Restart

Wychodzenie poza problemy i szukanie konkretnych rozwiązań jest dokładnie tym, co jest potrzebne. W oparciu o raporty naukowe, wiedzę ekspercką i pozycję lidera w dziedzinie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektryfikacji udało nam się skonsolidować kluczowe perspektywy, rozwiązania i działania w zakresie tworzenia miejsc pracy, zielonego budownictwa i generowania zrównoważonego wzrostu.

Odcinek 2

Zielony rozwój i nowe miejsca pracy

Istnieją duże możliwości inwestowania w efektywność energetyczną. Szanse na szybkie przejście w kierunku zrównoważonego świata, który już teraz przynosi rezultaty bez uszczerbku dla naszego standardu życia. Pomyśl o tym jak o ekologicznym komforcie. Jako jednym z najpotężniejszych twórców miejsc pracy i najlepszym sposobie na ponowne uruchomienie, przy jednoczesnym wyznaczeniu nowego kierunku na przyszłość.

Potencjał efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej może zapewnić prawie połowę redukcji emisji potrzebnych do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, a przejście na odnawialne źródła energii może zapewnić dodatkowe 36%.
Ograniczając energię potrzebną do wytwarzania dóbr i do życia, nie tylko ograniczamy emisje, ale także inwestujemy. Inwestycje w efektywność energetyczną zwracają się średnio trzykrotnie w stosunku do kosztów początkowych w całym okresie ich eksploatacji. Dokonując wielu drobnych, stopniowych ulepszeń, możemy nawet przekształcić emitentów dużych ilości energii w małych producentów energii, takich jak oczyszczalnie ścieków i supermarkety.

O połowę mniejsze koszty i jeszcze osiągniemy cele klimatyczne na rok 2030

Wczesne rozpoczęcie prac nad efektywnością energetyczną znacznie zmniejsza całkowity koszt osiągnięcia celów w zakresie emisji. Dzieje się tak dlatego, że najtańsza energia, jaką można uzyskać, to ta, której się nie zużywa. W przypadku Danii koszt osiągnięcia 70% celu redukcji emisji do 2030 r. może zostać zmniejszony o połowę, z 4 mld EUR do 2,1 mld EUR, jeśli zainwestujemy w istniejące rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej.

Odcinek 3

Przyspieszenie elektryfikacji transportu jest kluczowe

Inwestując w elektromobilność, nie tylko ograniczymy emisje i utorujemy drogę do neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości, ale pobudzimy także wzrost gospodarczy i przyczynimy się do zielonej odbudowy gospodarki. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy przyspieszyć zrównoważoną transformację sektora transportu.

Sektor transportowy odpowiada za jedną czwartą wszystkich emisji dwutlenku węgla. Aby osiągnąć nasz cel klimatyczny wynoszący 1,5 stopnia, musimy zmniejszyć emisje z transportu o 28%. Oznacza to, że musimy przyspieszyć elektryfikację naszych autobusów, samochodów, ciężarówek i promów oraz zbudować inteligentną infrastrukturę zasilaną zieloną energią. Dobra wiadomość jest taka, że rozwiązania są już dostępne i mogą przyczynić się stworzenia 1 miliona miejsc pracy w Europie do 2030 roku.

Odcinek 4

Powroty do zrównoważonych budynków w bardziej ekologicznych miastach

Chociaż nasze miasta zajmują jedynie około 3% powierzchni Ziemi, odpowiadają one za 75% całkowitej światowej emisji. Droga do w pełni zielonego miasta jest prosta - sprawić, aby każdy budynek był jak najbardziej zrównoważony i zintegrować je wszystkie z resztą miasta.

Integracja każdego sektora miasta

Energia do ogrzewania i chłodzenia naszych miast jest niezbędna. Ale jeśli myślimy mądrze, możemy ponownie wykorzystać nadwyżkę energii z systemów chłodzenia w supermarketach, zakładach produkcyjnych i wielu innych miejsc. To inteligentniejszy sposób na wykorzystanie naszych zasobów. Jesteśmy również w stanie zmagazynować nadwyżkę zielonej energii w akumulatorach i budynkach, gdy zapotrzebowanie jest niskie, a następnie przekazać ją z powrotem do sieci, gdy jest potrzebna. Ta integracja sektorowa oszczędza zasoby i jest zasilana przez inteligentną sieć energetyczną i zintegrowane wykorzystanie energii odnawialnej.

Odcinek 5

Zdekarbonizowana przyszłość przemysłu

Efektywność energetyczna, elektryfikacja oraz integracja sektorów to kluczowe czynniki transformacji przemysłu, które są w stanie pomóc nam zrealizować nasze cele klimatyczne. Koncentracja na dekarbonizacji przemysłu przyniosłaby wymierne wyniki oraz stanowiłaby podstawę do generowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Dowiedz się więcej na temat powyższych rozwiązań i przygotuj się na zieloną odbudowę gospodarki.

Przemiana energetyczna przemysłu

Przemysł odpowiedzialny jest za 20% ogółu emisji gazów cieplarnianych. Obecna sytuacja stwarza szansę na wprowadzenie zmian w poszczególnych jego gałęziach. Pomogą one wzmocnić przemysł oraz zwiększyć jego konkurencyjność, jak również obniżyć poziom emisji i przygotować podwaliny pod przyszłość neutralną emisyjnie. Inteligentne rozwiązania obniżające poziom konsumpcji energii, zwiększające produktywność, umożliwiające integrację odnawialnych źródeł energii i zapewniające elastyczność systemom energetycznym przyszłości są dostępne już dziś.

Zielony potencial już jest

Poznaj nasze opinie