Udane zamknięcie roku i prognozy dalszego wzrostu Danfoss w roku 2021

środa, 17 marca 2021
Kim Fausing

Pomimo pandemii Covid-19, która zdominowała gospodarkę, Danfoss zakończył rok 2020 bardzo dobrymi wynikami. Kontynuowano duże inwestycje w innowację, cyfryzację i elektryfikację. Pod koniec roku portfele zamówień uległy istotnemu poszerzeniu. Przygotowano również przejęcie Eaton Hydraulics. I co najważniejsze, Danfoss jest gotowy na globalny wzrost napędzany zieloną transformacją i zrównoważonym podejściem do infrastruktury i urbanizacji. 
 
W 2020 roku, pomimo pandemii COVID-19, Danfoss mógł pochwalić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Jednocześnie firma przygotowała się na przejęcie Eaton Hydraulics, uruchomiła nowy segment biznesowy Danfoss Climate Solution oraz kontynuowała duże inwestycje w cyfryzację i elektryfikację. Podsumowując, był to jeden z najważniejszych i przełomowych lat w historii Danfoss.  

„Jestem bardzo zadowolony z naszych osiągnięć w 2020 roku. Wyniki finansowe w 2020 roku okazały się znacznie lepsze niż oczekiwaliśmy w połowie roku. W związku z niepewnością, która występowała na rynku, dostosowaliśmy koszty do niższego poziomu aktywności. Bezpieczeństwo naszych pracowników było i nadal jest najwyższym priorytetem. Nasze zespoły na całym świecie rewelacyjnie poradziły sobie z obecną trudną sytuacją. Dzięki ich nadzwyczajnym staraniom byliśmy w stanie ochronić strategiczne inicjatywy biznesowe. Nasza firma jest gotowa na dalszy rozwój związany z globalnymi mega trendami, które obecnie kształtują nasz świat”, mówi Kim Fausing, prezes i CEO Danfoss.  

Największy wpływ pandemii na sprzedaż został odnotowany w drugim kwartalne 2020 roku, po czym, w drugiej połowie roku, nastąpiła stopniowa poprawa widoczna zwłaszcza w Chinach, gdzie odnotowaliśmy wysokie stopy wzrostu. W czwartym kwartale sprzedaż Danfoss na większości rynków wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19. W 2020 roku sprzedaż osiągnęła poziom 5,828 mld euro (2019: 6,285 mld), czyli o 6% mniej w stosunku do analogicznego okresu wyrażonego w lokalnej walucie. Zysk operacyjny (EBITA) wyniósł 723 mln euro (2019: 771 mln), czyli o 6% mniej niż w 2019. Pomimo wyzwań na rynku udało się utrzymać wysoki wskaźnik marży EBITA o wartości 12,4% (2019: 12,3%). Danfoss wypracował bardzo dobre wyniki w zakresie przepływów pieniężnych.  

„Rok 2020 był udany również dla polskiej spółki. Dzięki konsolidacji oraz transferowi kolejnych linii produktowych do Polski, zamknęliśmy go z dodatnim wynikiem na poziomie +6% YTD. Rozpoczęliśmy budowę nowej hali produkcyjnej w naszym kampusie w Grodzisku Mazowieckim. Jeszcze w tym roku uruchomimy produkcję zaworów chłodniczych oraz zaworów elektromagnetycznych odcinających. Prowadzimy intensywną rekrutację i w naszej nowej fabryce zatrudnienie znajdzie blisko 400 osób” - komentuje Adam Jędrzejczak, Prezes Zarządu Danfoss Poland.  

“Pomimo ogólnoświatowej niepewności oraz jej wpływu na rynek, nadal uzyskujemy bardzo dobre wyniki. Wskazuje to na siłę naszej strategii i elastycznego modelu biznesowego. Pandemia COVID-19 jest daleka od zakończenia, lecz jesteśmy gotowi na globalny wzrost napędzany zieloną transformacją gospodarczą, elektryfikacją oraz zrównoważonym podejściem do infrastruktry i urbanizacji. Firmy, miasta i kraje na całym świecie planują przyszłość i potrzebują odpowiedzialnych, wiarygodnych i sprawdzonych partnerów w zakresie technologii. Wspierając dążenie do neutralności klimatycznej Danfoss dostarcza niezbędne rozwiązania branży motoryzacyjnej, sektorom związnym z transportem morskim, energią i infrastruktury, a także rolnictwu oraz całemu łańcuchowi dostaw żywności. Obecnie rola Danfoss jest istotniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”, mówi Kim Fausing.   

Kluczowe dane liczbowe dla 2020 roku 

  • Sprzedaż osiagnęła poziom 5,828 mld euro (2019: 6, 285 mld), czyli o 6% mniej w stosunku do analogicznego okresu wyrażonego w lokalnej walucie.
  • Zysk operacyjny (EBITA) wyniósł 723 mln euro (2019: 771 mln), czyli o 6% mniej niż w roku poprzednim.
  • Wskaźnik marży EBITA wzrosła do poziomu 12,4% (2019: 12,3%).
  • Zysk netto wyniósł 435 mln euro (2019: 502 mln), czyli o 13% mniej niż w roku poprzednim. 
  • Przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym, po uwzględnieniu pozycji o charakterze finansowym i podatku (przed przejęciami), wzrósł do 493 mln euro (2019: 463 mln). To rekordowo wysoki przepływ pieniężny Grupy, potwierdzający skuteczność stosowanego modelu biznesowego w zakresie generowania przepływów gotówkowych. 
  • Inwestycje w innowacje (R&D) wyniosły 267 mln euro (2019: 272 mln), co odpowiada 4,6% sprzedaży (2019: 4,3%).  

Perspektywa 2021  
Pomimo bieżącej wciąż niestabilnej sytuacji, Danfoss, dzięki dalszym inwestycjom w rozwój nowych produktów i rozwiązań, zakłada dalszy wzrost lub utrzymanie udziału w rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu lub wzroście rentowności mierzonej jako stosunek marży do poziomu z roku 2020. Perspektywa nie uwzględnia wpływu przejęcia działalności hydraulicznej Eaton.