Zrównoważony rozwój częścią DNA firmy Danfoss

wtorek, 13 października 2020

Jako globalne społeczeństwo dotarliśmy do krawędzi. Raport IPCC daje wyraźne wskazówki – 10 lat na redukcję emisji gazów cieplarnianych o połowę, a potem do 2050 do zera netto. Paradoksalnie pandemia COVID-19, która na kilka miesięcy zatrzymała cały świat może okazać się punktem zwrotnym. Jeśli odbudowując gospodarkę pójdziemy w kierunku świata, w którym chcielibyśmy żyć, mamy szansę, by w znacznie większej skali wdrażać rozwiązania, które pomogą ją wzmocnić, wygenerować nowe miejsca pracy, przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną oraz umożliwić osiągnięcie neutralności klimatycznej. Pamiętajmy, że również w przeszłości najintensywniejszy rozwój następował po wielkich kryzysach. Nie zaprzepaśćmy tej wyjątkowej szansy.

Ponowne uruchomienie gospodarki i zwiększenie PKB nie muszą odbywać się kosztem klimatu. Wręcz przeciwnie, możemy się rozwijać bez wzrostu emisji dwutlenku węgla, a nawet z jej systematycznym spadkiem. Niespełna 80 proc. globalnych emisji CO2 generowanych jest z trzech sektorów: budowy i eksploatacji budynków – odpowiadzialnej za 30 proc. światowych emisji, transportu – generującego 25 proc. emisji, oraz przemysłu – 20 proc. globalnych emisji CO2. Transformacja tych sektorów oraz zastosowanie na szeroką skalę nowoczesnych, efektywnych rozwiązań i technologii umożliwi intensywne pobudzenie gospodarki, a także przyspieszy osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Według raportu Danfoss Green Restart, dodatkowych 40 proc. redukcji emisji można uzyskać poprzez poprawę efektywności energetycznej i usprawnienie procesów technologicznych w przemyśle. Dzięki temu w roku 2040 będziemy produkować dwa razy więcej dóbr przy wykorzystaniu tego samego wolumenu energii.

Danfoss jako firma świadoma globalnych megatrendów oraz swojego wpływu na środowisko, od momentu powstania działa w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, łącząc jednocześnie wzrost ekonomiczny i rozwój biznesowy z troską o pracowników, lokalne społeczności oraz środowisko. Zrównoważony rozwój jest częścią DNA firmy Danfoss, a jego cele firma realizuje poprzez bezpośrednią działalność biznesową oraz dodatkowe aktywności.

Danfoss stawia sobie ambitne cele, systematycznie obniżając swoją globalną energochłonność, po to by jak najbardziej minimalizować swój ślad ekologiczny. Firma zobowiązała się do zmiany floty samochodów służbowych na elektryczne oraz przyjęła cel neutralności pod względem emisji CO2 we wszystkich globalnych operacjach firmy najpóźniej do 2030 roku. Danfoss był pierwszą globalną firmą technologiczną, która dołączyła do wszystkich trzech inicjatyw biznesowych w ramach The Climate Group – EP100, EV100 i RE100, co zapewnia dalsze systematyczne monitorowanie realizacji celów klimatycznych firmy dotyczących wydajności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych.

Jako ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej Danfoss dzięki swoim produktom istotnie przyczynia się do ograniczenia globalnego zużycia energii, a tym samym znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. W ostatnich latach firma znacznie obniżyła globalną energochłonność. Teraz podejmuje dodatkowe działania w celu dalszego zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia przejścia wszystkich operacji na energię odnawialną.

W ten trend wpisuje się kolejna inwestycja Danfoss – budowa nowej wysoce efektywnej energetycznie fabryki w Grodzisku Mazowieckim. Nowo budowana hala będzie jednym z najnowocześniejszych parków technologicznych. Zastosowane w niej technologie istotnie zmniejszą wpływ eksploatacji budynku na środowisko, a także zapewnią wysoki komfort pracy zatrudnionym osobom.

Aby w sposób efektywny i czysty przygotować ciepłą wodę użytkową, a także ogrzać hale i biura zastosowany zostanie system odzysku ciepła z agregatów wody lodowej oraz ze sprężarek powietrza. Jeśli ciepło odzyskane z kompresorów i systemu chłodzenia będzie niewystarczające, pierwszym głównym źródłem ciepła będą pompy ciepła powietrze-woda. Jako rezerwę dla wszystkich innych źródeł ciepła, na okres szczytowego zapotrzebowania na ciepło, przewidziane są dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 600kW każdy. Zastosowana zostanie również wentylacja z rekuperacją. Aby ograniczyć straty ciepła budynek zostanie wybudowany z zachowaniem parametrów przewyższających wymagania WT2021. Budynek zostanie wyposażony w system zarządzania BMS. W projekcie przewidziano również dalszy rozwój inwestycji – na parkingu infrastrukturę niezbędną do przyszłej instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych, a na dachu możliwość montażu paneli fotowoltaicznych.

Podążając za hasłem engineering talks into action Danfoss pokazuje, że dzięki dostępnym technologiom można rozwijać się w sposób zrównoważony. Poprzez działania zrównoważonego rozwoju edukuje i inspiruje innych uświadamiając, że często istotną zmianę robi niewielki krok, który nie wymaga wielu wyrzeczeń.